Stavba pred Lidlom stále nie je skolaudovaná

Ján Žatko

Presne pred tromi rokmi, na začiatku roku 2018, vyrušila verejnosť v Devínskej Novej Vsi stavebná aktivita na vstupe do sídlisk Podhorské a Kostolné, pred budovou obchodného reťazca Lidl. Ľudia boli pobúrení tým, že na takom nevhodnom mieste vzniká pomerne veľká stavba. Ale aj tým, že stavebník mal od začiatku problém s dodržiavaním stavebného zákona. Aká je situácia dnes? Stavba pred Lidlom stále nie je skolaudovaná.

píše: Ján Žatko

Stavba pred Lidlom je legálna

Hneď potom, ako sa začalo o neznámej stavbe v Devínskej Novej Vsi vzrušene diskutovať, upokojovala situáciu anonymná občianska iniciatíva Pre Devínsku nasledujúcim vyjadrením:

 Stavba je legálna . Na uvedenú stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie, bude to dvojpodlažný objekt 41 x 27 metrov s výškou 8 metrov, v objekte budú nájomné nebytové priestory, čiže priestory pre obchody, služby a kancelárie. Podľa všetkého vzhľad budovy bude podobný ako OC Glavica.

Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?

Ja som však už v prvom článku venovanom tejto neznámej stavbe, ktorý vyšiel 1. februára 2018 pod názvom „Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?„, oponoval nasledovne:

Nuž neviem. Stavba je možno legálna. Ale vybudovať na takom stiesnenom priestore dvojpodlažný objekt s podlahovou plochou jedného podlažia viac ako 1 000 m² sa mi nezdá ako vhodné riešenie. Ja by som tam radšej privítal zeleň. Ale možno sa mýlim a pribudnú tam nové služby zaujímavé a potrebné pre devínskonovovešťanov. Bez ohľadu na polemiku, či je tam takýto objekt vhodný alebo nie, isté je to, že pri tejto výstavbe bol porušený zákon. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona:

stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

Túto zákonnú povinnosť si stavebník do dnešného dňa evidentne nesplnil. Žiadna tabuľa s označením potrebných údajov tam nie je a aj preto ľudia nevedia, aká stavba tam vlastne vyrastá. Porušenie zákona zo strany stavebníka ale zodpovedných ľudí na miestnom úrade evidentne netrápi.

stavba pred lidlom
Vyhĺbené základy budovy na začiatku roku 2018.

V diskusii k uvedenému článku Eva Vargová vložila pôdorys objektu do katastrálnej mapy s nasledujúcim komentárom:

Pokusne som to naložila na katastrálnu mapu – to je teda narvané, išlo toto verejnou vyhláškou? Veď okolo je hromada nezaložených LV a neznámych vlastníkov. Projekt dopravy (statickej aj dynamickej by som tiež rada videla, nehovoriac o riešení okolia) . A kruháč detto – spolovice nevysporiadaný, takže ten stred obec nemôže zveladiť – jedine, že by to dala do podmienky stavebného povolenia .

Čaká starosta a stavebný úrad na to, kým sa nejaké dieťa napichne na roxor?

Už nasledujúci týždeň, 10. februára 2018, som v článku Čaká starosta a stavebný úrad na to, kým sa nejaké dieťa napichne na roxor? upozornil na nečinnosť stavebného úradu a nebezpečenstvo úrazu na uvedenej stavbe nasledovne:

Dnes je situácia na stavenisku ešte horšia ako predtým. Stavebník stále porušuje stavebný zákon, ktorý mu ukladá za povinnosť označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Tabuľa tam dodnes nie je. Môžete si povedať, porušuje síce zákon, ale mňa sa to netýka. Dobre, takýto postoj sa dá pochopiť. Ale priatelia, to čo sa tam dnes deje už prekračuje všetky medze!!! Na tabuľu sa môžeme vykašľať, lenže tam trčia z vykopaných základov špicaté oceľové roxory!!! Nezabezpečené!!! Žiadne oplotenie, žiadne zábrany, ale že úplne, úplne nič!!! Ja som neveril vlastným očiam, keď som to dnes videl!!!

Takéto špicaté roxory trčali z výkopov na každom kroku a čakali na hrajúce sa deti.

Vy ste to dokázali

V článku „Vy ste to dokázali“ som informoval ľudí z Devínskej Novej Vsi, že ich rozhorčené protesty boli konečne vypočuté. Trvalo to dva týždne, boli potrebné tri blogy a množstvo vašich rozhorčených reakcií, ale nakoniec to celé malo zmysel. Ráno 13. februára 2018 o 6:36 bol na blogu SME zverejnený článok Kedy sa zobudí radnica v Devínskej Novej Vsi? a ešte v ten istý deň oznámila Eva Vargová  na FB:

Už sa stavia plot .

Radnica sa teda predsa len zobudila. Ja viem, bola to náhoda, že plot sa začal stavať o niekoľko hodín potom ako vyšiel posledný blog. To nie je dôležité. Dôležité je to, že sme už konečne nemuseli tŕpnuť, či sa naše deti alebo vnuci nenapichnú na kovové roxory. A to je priatelia, len vaša a ešte raz len vaša zásluha. Bez rozhorčených reakcií ľudí by stavebný úrad nekonal, bez rozhorčených reakcií ľudí by na to stavebník zvysoka kašlal.

Začína sa stavať oplotenie staveniska.

Týždeň v Devínskej a stavba pred Lidlom

V pondelok 19. februára 2018 som dostal nasledujúci email zo stavebného úradu Devínska Nová Ves. Keďže ide o úradný list a týka sa všetkých obyvateľov DNV,  zverejnil som ho v článku „Týždeň v Devínskej a stavba pred Lidlom“ v plnom znení:

Dobrý deň pán Žatko,

na základe Vašej žiadosti zo dňa 12. 02. 2018 (doručenej elektronickou poštou) vo veci zabezpečenia nápravy na stavenisku pred obchodom Lidl  Vám oznamujeme:

  • stavba „Obchodné centrum – Glavica, objekt SO 140 Obchodný objekt“ na pozemkoch v k. ú. Devínska Nová Ves bola povolená Mestskou časťou Bratislava  Devínska Nová Ves stavebným povolením č. DNV 2010/449/G/19/PL zo dňa 30. 06. 2010, právoplatné dňa 27. 07. 2010, pre stavebníka Tatra Residence s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  • novým stavebníkom stavby je spoločnosť AWNOAR s.r.o., Fedákova 2741/12, Bratislava,
  • stavebný úrad písomne vyzval stavebníka na okamžité zjednanie nápravy, opakovane vykonal na stavbe štátny stavebný dohľad a telefonicky urgoval stavebníka, aby zrealizoval oplotenie staveniska tak, aby nebolo ohrozené zdravie a životy osôb,
  • ku dňu 15. 02. 2018 je stavenisko oplotené a stavba je označená.
stavba pred lidlom
Podľa stavebného úradu je takéto označenie stavby v poriadku.

Otáznik za otáznikom nad stavbou pred Lidlom

V posledný februárový deň som sa podelil so svojimi čitateľmi v článku „Otáznik za otáznikom nad stavbou pred Lidlom“ s ďalšími zaujímavými skutočnosťami, ktoré som zistil v súvislosti s touto nechcenou stavbou. Na záver článku som si dal rečnícku otázku: „Začiatok stavby bol poriadne spackaný, aký bude koniec?“

  • Stavba sa začala porušením stavebného zákona, pretože stavebník ju riadne neoznačil.
  • Pokračovalo to ohrozovaním okolia, pretože stavebník nezabezpečil ohradenie staveniska v ktorom sa nachádzali nebezpečné kovové roxory vo vykopaných základoch.
  • Po mnohonásobných urgenciách stavebník stavenisko oplotil a osadil na ňom tabuľku s takmer nečitateľnými fixkou napísanými údajmi o stavbe. Táto tabuľka veľmi názorne vypovedá o tom, aká je profesionalita stavebníka a zhotoviteľa stavby.
  • Následne armovaciu oceľ a roxory zhotoviteľ zo základov vybral a základy dodatočne prehlboval. Evidentne sa na začiatku pri hĺbení základov pomýlil. Taký je súčasný stav. Mrzne, takže na stavbe sa nepracuje.
  • Z uvedených faktov je zrejmé, že čo sa dalo, to na začiatku stavby stavebník  spackal. Ako bude stavba pokračovať ďalej?
stavba pred lidlom
Vtedajší stav – armovacia oceľ vyhádzaná zo základov.

Čo je nové na stavbe pred Lidlom

Po troch mesiacoch som sa v máji 2018 opäť venoval na blogu tejto stavbe v článku „Čo je nové na stavbe pred Lidlom„. Okrem iného som na základe stavebného povolenia informoval, čo tam vlastne vyrastie:

Architektonické riešenie stavby tvoria dve vzájomne prepojené obdĺžnikové hmoty, ktoré sú pod rôznym uhlom. Objekt má dve nadzemné podlažia, bez podpivničenia. Pôdorysné rozmery objektu sú 41.5 x 26,6 (kolmý rozmer) m. V prvom nadzemnom podlaží sú navrhované prenajímateľné priestory pre maloobchodnú prevádzku (predajné plochy s pridruženými priestormi – kanceláriou, skladom, sociálnym vybavením a pod.). V druhom nadzemnom podlaží je navrhované rozšírenie predajnej plochy z prvého nadzemného podlažia. Prepojenie oboch podlaží je vnútorným schodiskom. Projektovaná celková predajná plocha je cca 700 ma celková podlažná plocha cca 900 m2. Sortimentný druh maloobchodnej prevádzky nie je určený.

stavba pred lidlom
Stavba v máji 2018.

Čo vyrastie na vstupe do Devínskej – stav vo februári 2019

Po roku som sa opäť vrátil na stavbu pred Lidlom v článku „Stalo sa pred rokom: Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?“ V januári 2019 bolo stavenisko opäť neoznačené, namiesto toho tam pribudla tabuľa vyhrážajúca sa fyzickými trestmi zlodejom. Upozornil na to 12. januára 2019 Juraj Marušiak na portáli Odkaz pre starostu.

Na Eisnerovej ulici sa v blízkosti Lidla nachádza neoznačená stavba. Nie je zrejmý investor, dodávateľ, termín dokončenia. Navyše info tabuľa sa vyhráža zlodejom fyzickými trestmi, čo asi nie je v súlade so zákonmi.

stavba pred lidlom
Tabuľa vyhrážajúca sa fyzickými trestami.

Stavba pred Lidlom stále nie je skolaudovaná

Prešli tri roky od začatia stavebných prác. Prešiel aj termín na ukončenie stavby 12/2020 uvedený v stavebnom povolení a na tabuli označujúcej stavenisko.

stavba pred lidlom

Predpokladám, že stavebník požiadal stavebný rad o súhlas s predĺžením termínu na ukončenie stavby a že ho dostal. Ale dúfam, že to predĺženie nebude príliš dlhé. Aspoň zvonku to vyzerá tak, že už práce na dokončení budovy finišujú. Takže by sme sa už mali v najbližšej dobe dozvedieť, čo v tejto kontroverznej budove nájdeme. Dúfam, že stavebník má ekonomiku objektu dobre prepočítanú, keď sa rozhodol ísť do výstavby.  Aj keď ja sa neviem zbaviť pochybností. Veď hneď vedľa v Obchodnom centre Glavica je množstvo nevyužitých priestorov. Budú využité priestory tejto novej budovy? Dúfam, že áno. A zároveň dúfam, že prevádzky, ktoré sa tam objavia, Devínskonovovešťania privítajú. Po viac ako troch rokoch obchádzania staveniska si to určite zaslúžia.

stavba pred lidlom
Stav budovy 4. februára 2021.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *