Pripravuje sa rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Ivana Bukovčana

Ján Žatko

V utorok 25. mája 2021 sa uskutočnilo opakované online mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Okrem parkovacej politiky sa miestne zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom na zverenie budovy ZŠ Ivana Bukovčana do správy rozpočtovej organizácii Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 a výpožičke areálu ZŠ Ivana Bukovčana pre DNV ŠPORT.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pripravuje sa rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Ivana Bukovčana“

V Devínskej bude jedna parkovacia zóna

Ján Žatko

V utorok 25. mája 2021 sa uskutočnilo opakované online zasadnutie miestneho zastupiteľstva s rovnakým programom, ako bolo spackané mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2021. Na online zastupiteľstve bolo prítomných 11 poslancov, ospravedlnil sa poslanec Zoroslav Smolinský (nezávislý). Okrem iného miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že u nás bude v rámci pripravovanej parkovacej politiky jedna parkovacia zóna.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „V Devínskej bude jedna parkovacia zóna“

Nekorektný blog o tragickej udalosti zo dňa detí v Devínskej

Matej Nagy

Začnem osobne. Keďže s deťmi a mládežou som v Devínskej strávil nejeden rok, každé úmrtie blízke deťom, s ktorými pracujem, sa ma dotkne. Ani tento raz tomu nebolo inak. Prechádzam smútením rovnako, ako ostatní, ktorých sa smrť dotkne. Podobne na mňa prišla aj fáza hľadania vinníka. A ako pracovník, ktorý už má za sebou skúsenosti a je verejnou osobou, svoj hnev a obvinenie prejavím verejne. Lebo aj to občas treba.

píše: Matej Nagy Pokračovať v čítaní „Nekorektný blog o tragickej udalosti zo dňa detí v Devínskej“

Prečo čúram do polievky pánovi starostovi?

Ján Žatko

Minulý týždeň som informoval obyvateľov Devínskej Novej Vsi o tom, že pán starosta pri zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva porušil zákon.  Vyslúžil som si za to od jedného svojho čitateľa komentár, že „každému čúram do polievky„. Neviem prečo napísal každému, keď jediný koho som kritizoval, bol pán starosta, ale to je vedľajšie. Otázka je, ako sa má zachovať volený zástupca občanov, keď vidí, že sa dejú veci proti záujmu tých, ktorých zastupuje. Má sklopiť uši a tváriť sa, že nič nevidí, aby bol za pekného? Alebo má otvorene povedať, že sa deje niečo, čo nie je s kostolným poriadkom a riskovať takú reakciu, aká sa dostala mne? Čo si myslíte vy?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prečo čúram do polievky pánovi starostovi?“

Komisia výstavby sa bude opäť zaoberať projektom „Slnečný vrch I“

Ján Žatko

Na tomto blogu som sa už viackrát venoval pripravovanej masívnej výstavbe na Zamajerskom pod názvom „Slnečný vrch I“. Na dotyku ulice Jána Jonáša má vyrásť nové sídlisko pre viac ako tisíc obyvateľov. Pôvodný zámer sa stretol so značným odporom obyvateľov, ale aj samosprávy mestskej časti Devínska Nová Ves. Investor niektoré pripomienky zohľadnil a tak sa Komisia výstavby a životného prostredia bude opätovne zaoberať prepracovaným projektom.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Komisia výstavby sa bude opäť zaoberať projektom „Slnečný vrch I““

Rastislav Tešovič má problém

Ján Žatko

Za udalosť týždňa v bratislavskej mestskej politike možno nepochybne označiť zverejnenie informácie Trasparency International Slovensko, že štyria bratislavskí mestskí poslanci Rastislav Tešovič, Tomáš Korček, Rastislav Olekšák a Soňa Svoreňová čerpali koronadotácie z Ministerstva hospodárstva v celkovej výške 137 tisíc eur veľmi podozrivým spôsobom. Udalosť už mala dohru aj v mestskom zastupiteľstve. „Hriešnici“ skončili v jednotlivých dozorných radách bratislavských mestských podnikov a Rastislav Tešovič sa vzdal aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie. K tomu, či sa plánujú vzdať aj poslaneckých mandátov, sa zatiaľ žiaden z nich nevyjadril.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Rastislav Tešovič má problém“

Zvolal starosta Dárius Krajčír mimoriadne zastupiteľstvo v rozpore so zákonom?

Ján Žatko

O priebehu narýchlo zvolaného mimoriadneho online zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021, som už písal v predchádzajúcom článku. Záver zastupiteľstva bol dosť emotívny. Protestoval som proti spôsobu, akým ho starosta Dárius Krajčír zvolal, pretože to bolo podľa mňa  v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Dárius Krajčír si to nemyslí.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zvolal starosta Dárius Krajčír mimoriadne zastupiteľstvo v rozpore so zákonom?“

Tak trochu spackané mimoriadne zastupiteľstvo

Ján Žatko

Minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021 sa uskutočnilo narýchlo zvolané mimoriadne online zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Hlavným dôvodom bolo zaujatie stanoviska k návrhu VZN mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní. Starosta Dárius Krajčír však doplnil program rokovania predložený na mimoriadne zastupiteľstvo tak trochu nečakane aj o viacero bodov týkajúcich sa majetku zvereného do správy mestskej časti DNV.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Tak trochu spackané mimoriadne zastupiteľstvo“

Pozvánka na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 21. apríla sa bude od 16.00 konať online zasadnutie miestneho zastupiteľstva DNV. Opäť bude formou videokonferenčného hovoru a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete. Verím, že je to už naposledy a na ďalšom zasadnutí sa stretnú poslanci už fyzicky a občania na ňom budú môcť aj osobne predniesť svoje pripomienky.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva“