Dodatočná možnosť prihlásiť sa do komisií miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva boli schválení aj členovia odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Občania mali možnosť prejaviť svoj záujem o členstvo v týchto komisiách do 31. 12. 2022. Záujem však nebol taký veľký, ako zastupiteľstvo očakávalo a tak je tu možnosť prejaviť dodatočne záujem o túto prácu.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Dodatočná možnosť prihlásiť sa do komisií miestneho zastupiteľstva“

Prvý vzruch na inak pokojných zastupiteľstvách

Ján Žatko

Od minuloročných volieb sa už uskutočnili tri zasadnutia novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Všetky prebehli vo veľmi pokojnej atmosfére. Väčšina uznesení bola prijatá jednohlasne. Až tento týždeň priniesol do zastupiteľstva trochu vzruchu. Postaral sa o to poslanec Martin Čorej.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prvý vzruch na inak pokojných zastupiteľstvách“

Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v stredu 15. februára 2023 schválilo dotácie pre občianske združenia a iné subjekty pôsobiace vo verejnoprospešných oblastiach v Devínskej Novej Vsi. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa zúčastnili všetci 12 poslanci. Celkovo rozdelili medzi jednotlivé subjekty 96 400 eur. Podrobné rozdelenie dotácií si môžete prečítať v nasledujúcom texte.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia“

Poslanci schválili na ustanovujúcom zastupiteľstve viaceré personálne zmeny

Ján Žatko

Novozvolení poslanci sa na ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve 23. 11. 2022 venovali aj personálnym nomináciám v školských radách a obchodných spoločnostiach mestskej časti Devínska Nová Ves a schválili plat starostu. Zároveň založili dva poslanecké kluby. Pokračovať v čítaní „Poslanci schválili na ustanovujúcom zastupiteľstve viaceré personálne zmeny“

Nový starosta a poslanci zložili sľub

Ján Žatko

Po krátkej odmlke sa vám milí Devínskonovovešťania v novom roku 2023 opäť prihováram na blogu Týždeň v Devínskej. V prvom príspevku v roku 2023 sa vraciam ešte k dátumu 23. 11. 2022, kedy na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zložil starosta mestskej časti Dárius Krajčír a novozvolení poslanci zákonom predpísaný sľub.

Pokračovať v čítaní „Nový starosta a poslanci zložili sľub“

Duel na stránkach Devexu

Ján Žatko

V najnovšom čísle Devexu sa môžete zoznámiť s víziami oboch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi. Obaja dostali osem rovnakých otázok, obaja dostali rovnaký priestor na odpovede. Ako ukážku uvádzam ich odpoveď na nasledujúcu otázku: „Ktoré tri projekty vášho volebného programu sú kľúčové a v horizonte štyroch rokov splniteľné?

píše: Ján Žatko
autor kandiduje na starostu DNV
Pokračovať v čítaní „Duel na stránkach Devexu“