Dostavba základnej školy Bukovčana má zelenú

Ján Žatko

Starosta DNV Dárius Krajčír včera na sociálnej sieti informoval o tom, že Devínska Nová Ves dostala významný predvianočný darček. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo žiadosť DNV o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskych prostriedkov vo výške viac ako 2 milióny eur. Dostavba základnej školy Ivana Bukovčana tak dostala zelenú.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Dostavba základnej školy Bukovčana má zelenú“

Moje rozpočtové priority

Ján Žatko

V stredu 8. decembra bude miestne zastupiteľstvo naposledy v súčasnom zložení schvaľovať rozpočet mestskej časti. Bude to teda volebný rozpočet. Starosta Dárius Krajčír predkladá návrh vyrovnaného rozpočtu. Na bežné výdavky chce minúť zaokrúhlene 10,8 milióna eur a na kapitálové výdavky 11,9 milióna eur. Aké sú moje rozpočtové priority?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Moje rozpočtové priority“

Poznáme prvých kandidátov na budúceho starostu Devínskej

Ján Žatko

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva 10. novembra 2021 som v rámci bodu Rôzne informoval pána starostu aj kolegyne a kolegov poslancov, že som sa rozhodol na budúci rok v komunálnych voľbách kandidovať na starostu Devínskej Novej Vsi. Na moje vyhlásenie reagovali aj dvaja ďalší potenciálni kandidáti. Viac sa dozviete v nasledujúcom texte.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Poznáme prvých kandidátov na budúceho starostu Devínskej“

Môžete pripomienkovať Program rozvoja DNV

Ján Žatko

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 – 2027, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja Devínskej Novej Vsi. Program rozvoja budú poslanci schvaľovať na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Ešte predtým ho môžete pripomienkovať aj vy.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Môžete pripomienkovať Program rozvoja DNV“

List Ježiškovi už po štvrtýkrát

Ján Žatko

Po troch úspešných ročníkoch prichádza štvrtý ročník milej vianočnej akcie List Ježiškovi, ktorú organizuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v spolupráci s FB skupinou – Mamičky z Devínskej Novej Vsi. V rámci tohto projektu môžete potešiť niektorú rodinu alebo dieťa z Devínskej Novej Vsi vianočným darčekom, po ktorom túži.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „List Ježiškovi už po štvrtýkrát“

Príspevok na režijné náklady v školských jedálňach sa od 1. januára zvyšuje o 50 %

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo sa minulý týždeň okrem iného zaoberalo aj návrhom starostu Dáriusa Krajčíra na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Podstatou zmeny bol návrh na to, aby bol zvýšený príspevok na režijné náklady školských jedální z 5 € na 7,50 € mesačne s účinnosťou od 1. januára 2022.

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Príspevok na režijné náklady v školských jedálňach sa od 1. januára zvyšuje o 50 %“