Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur

Ján Žatko

V pondelok 30. augusta sa bude od 9.00 konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Opäť bude iba formou videokonferenčného hovoru cez aplikáciu zoom a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete. Na programe zastupiteľstva bude iba jediný bod týkajúci sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dostavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur“

Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?

Ján Žatko

Najdôležitejším bodom online miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 23. júna, bolo schválenie záverečného účtu mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2020. Diskusia o tomto bode bola veľmi búrlivá. Nakoniec poslanci záverečný účet schválili v predloženej podobe, aj keď sa občania z neho veľa nedozvedia. Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?“

Zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia

Ján Žatko

V stredu 23. júna sa uskutočnilo online zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho desať poslancov. Ospravedlnil sa Andrej Kovarik a Zoroslav Smolinský. Na programe bolo až 28 bodov. Okrem iného zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia a spolky v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí v celkovej výške 110 000 €.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia“

Vyrastú na Slnečnom vrchu rodinné domy, alebo vežiaky?

Ján Žatko

V stredu 2. júna 2021 sa v Košťálke uskutočnila Komisia výstavby a životného prostredia. Najdôležitejším bodom programu bolo zaujatie stanoviska k Správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I , Bratislava – Devínska Nová Ves“ vypracovanej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na komisii sa zúčastnilo aj viacero občanov. Najviac ich zaujímalo, či na Slnečnom vrchu vyrastú rodinné domy, alebo vežiaky.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vyrastú na Slnečnom vrchu rodinné domy, alebo vežiaky?“

Verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch

Ján Žatko

Na tomto blogu sa už dlhodobo venujem pripravovanej masívnej výstavbe na Zamajerskom pod názvom „Slnečný vrch I“. V stredu 26.05.2021 sa na Magistráte hl. m. SR Bratislavy uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“ v rámci posudzovania vplyvu tohto projektu na životné prostredie (tzv. EIA). Záujemci sa mohli zúčastniť tohto prerokovania aj online.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch“

Pripravuje sa rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Ivana Bukovčana

Ján Žatko

V utorok 25. mája 2021 sa uskutočnilo opakované online mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Okrem parkovacej politiky sa miestne zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom na zverenie budovy ZŠ Ivana Bukovčana do správy rozpočtovej organizácii Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 a výpožičke areálu ZŠ Ivana Bukovčana pre DNV ŠPORT.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pripravuje sa rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Ivana Bukovčana“

V Devínskej bude jedna parkovacia zóna

Ján Žatko

V utorok 25. mája 2021 sa uskutočnilo opakované online zasadnutie miestneho zastupiteľstva s rovnakým programom, ako bolo spackané mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2021. Na online zastupiteľstve bolo prítomných 11 poslancov, ospravedlnil sa poslanec Zoroslav Smolinský (nezávislý). Okrem iného miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že u nás bude v rámci pripravovanej parkovacej politiky jedna parkovacia zóna.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „V Devínskej bude jedna parkovacia zóna“

Nekorektný blog o tragickej udalosti zo dňa detí v Devínskej

Matej Nagy

Začnem osobne. Keďže s deťmi a mládežou som v Devínskej strávil nejeden rok, každé úmrtie blízke deťom, s ktorými pracujem, sa ma dotkne. Ani tento raz tomu nebolo inak. Prechádzam smútením rovnako, ako ostatní, ktorých sa smrť dotkne. Podobne na mňa prišla aj fáza hľadania vinníka. A ako pracovník, ktorý už má za sebou skúsenosti a je verejnou osobou, svoj hnev a obvinenie prejavím verejne. Lebo aj to občas treba.

píše: Matej Nagy Pokračovať v čítaní „Nekorektný blog o tragickej udalosti zo dňa detí v Devínskej“