Zapoja sa do boja proti klimatickým zmenám priemyselné zóny v Devínskej?

Vladimír Kočvara

Opatrenia na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien navrhuje Komisia výstavy a životného prostredia DNV takmer ku každému novému rozvojovému projektu, a to či už bytovému alebo priemyselnému. Najčastejšie ide o zelené strechy, časti zelených fasád, výsadby stromov, či vsakovanie dažďových vôd na vlastnom pozemku. Je to trend, ktorý nemôžeme opomenúť a je to aj spoločenská zodpovednosť nás všetkých, správať sa šetrene k životnému prostrediu.

píše: Vladimír Kočvara Pokračovať v čítaní „Zapoja sa do boja proti klimatickým zmenám priemyselné zóny v Devínskej?“

Nebojte sa pán starosta, politici nám Vianoce nevezmú

Ján Žatko

„Dobre si všímajme, ako sa správajú politici v čase krízy! Dá sa z toho ako z knihy prečítať, kto má aké priority, koľko má kto odvahy a napokon aj čo vie. Niektorým ide o životy ľudí, iným o budúcu prosperitu a asi mnohým len o to, aby získali, alebo aspoň nestratili hlasy.“ Toto je aktuálny citát bývalého politika, ktorého si veľmi vážim.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nebojte sa pán starosta, politici nám Vianoce nevezmú“

Dostavba základnej školy Bukovčana má zelenú

Ján Žatko

Starosta DNV Dárius Krajčír včera na sociálnej sieti informoval o tom, že Devínska Nová Ves dostala významný predvianočný darček. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo žiadosť DNV o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskych prostriedkov vo výške viac ako 2 milióny eur. Dostavba základnej školy Ivana Bukovčana tak dostala zelenú.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Dostavba základnej školy Bukovčana má zelenú“

Moje rozpočtové priority

Ján Žatko

V stredu 8. decembra bude miestne zastupiteľstvo naposledy v súčasnom zložení schvaľovať rozpočet mestskej časti. Bude to teda volebný rozpočet. Starosta Dárius Krajčír predkladá návrh vyrovnaného rozpočtu. Na bežné výdavky chce minúť zaokrúhlene 10,8 milióna eur a na kapitálové výdavky 11,9 milióna eur. Aké sú moje rozpočtové priority?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Moje rozpočtové priority“

Kandidáti na starostu, výzva k pani Lipkovej, odkúpenie planírky

Ján Žatko

Prví kandidáti na starostu Devínskej. Výzva k pani Lipkovej. Devínska odkúpi planírku. To sú témy, ktoré vás najviac zaujali v novembri na blogu Týždeň v Devínskej. Najčítanejšie články od začiatku roku zostávajú nezmenené. Matej Nagy píše o tragédii na koľajniciach, Vladimír Kočvara o stanoviskách stavebnej komisie a ja o opätovne stratenom poslancovi Zoroslavovi Smolinskom. Mimochodom, medzitým sa vzdal poslaneckej funkcie.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu, výzva k pani Lipkovej, odkúpenie planírky“