Prajem vám požehnaný advent

Ján Žatko

Kresťania na Slovensku slávili včera prvú adventnú nedeľu, ktorá je súčasťou štvortýždňového obdobia adventu. Tentoraz tak trochu vo zvláštnej atmosfére lockdownu. Obchodné centrá sú zatvorené, viacerí z nás nechodia do práce, ale pracujú z domu. Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Využime tieto obmedzenia v náš prospech. Venujme sa viac ako obvykle svojej rodine. Stíšme sa a uvažujme o tom, čo je v našom živote dôležité. Prajem vám požehnaný advent Devínskonovovešťania. Prajem vám požehnaný advent priatelia.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prajem vám požehnaný advent“

Poznáme prvých kandidátov na budúceho starostu Devínskej

Ján Žatko

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva 10. novembra 2021 som v rámci bodu Rôzne informoval pána starostu aj kolegyne a kolegov poslancov, že som sa rozhodol na budúci rok v komunálnych voľbách kandidovať na starostu Devínskej Novej Vsi. Na moje vyhlásenie reagovali aj dvaja ďalší potenciálni kandidáti. Viac sa dozviete v nasledujúcom texte.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Poznáme prvých kandidátov na budúceho starostu Devínskej“

Môžete pripomienkovať Program rozvoja DNV

Ján Žatko

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 – 2027, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja Devínskej Novej Vsi. Program rozvoja budú poslanci schvaľovať na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Ešte predtým ho môžete pripomienkovať aj vy.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Môžete pripomienkovať Program rozvoja DNV“

List Ježiškovi už po štvrtýkrát

Ján Žatko

Po troch úspešných ročníkoch prichádza štvrtý ročník milej vianočnej akcie List Ježiškovi, ktorú organizuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v spolupráci s FB skupinou – Mamičky z Devínskej Novej Vsi. V rámci tohto projektu môžete potešiť niektorú rodinu alebo dieťa z Devínskej Novej Vsi vianočným darčekom, po ktorom túži.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „List Ježiškovi už po štvrtýkrát“

Železná opona v našom chotári

Ján Žatko

Aj tento rok sme si mohli pripomenúť na Cyklomoste slobody časy, keď bola Devínska Nová Ves odrezaná od rieky Moravy ostnatým drôtom. Železná opona sa tiahla priamo v našom chotári. Podujatie pod názvom Víkend zatvorených hraníc zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, OZ V lepších časoch a mestskou časťou Devínska Nová Ves. Pri tejto príležitosti sa už šiestykrát na Cyklomoste slobody symbolicky zatvorili hranice. Podujatie ukončila pietna spomienka na obete železnej opony.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Železná opona v našom chotári“

Príspevok na režijné náklady v školských jedálňach sa od 1. januára zvyšuje o 50 %

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo sa minulý týždeň okrem iného zaoberalo aj návrhom starostu Dáriusa Krajčíra na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Podstatou zmeny bol návrh na to, aby bol zvýšený príspevok na režijné náklady školských jedální z 5 € na 7,50 € mesačne s účinnosťou od 1. januára 2022.

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Príspevok na režijné náklady v školských jedálňach sa od 1. januára zvyšuje o 50 %“