Zmiznú konečne vraky áut z ulíc Devínskej?

Ján Žatko

Dôležitým bodom o ktorom sa diskutovalo na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol aj návrh zmluvy o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko. Táto zmluva by mala pomôcť mestskej časti dosiahnuť, aby zmizli vraky áut, ktoré zaberajú parkovacie miesta na verejných komunikáciách v Devínskej Novej Vsi.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zmiznú konečne vraky áut z ulíc Devínskej?“

Miestne zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na zrušenie mestských častí

Ján Žatko

Na mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Devínska Nová Ves poslanci diskutovali aj o návrhu na zrušenie mestských častí Bratislavy a Košíc. S týmto návrhom prišlo ministerstvo financií a vyvolal značnú polemiku medzi odborníkmi.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na zrušenie mestských častí“

Devínska Nová Ves využije ponúkanú finančnú výpomoc

Ján Žatko

V pondelok 19. 10. 2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Hlavným dôvodom, pre ktorý zvolal starosta Dárius Krajčír toto mimoriadne zastupiteľstvo, bol jeho návrh, aby mestská časť využila finančnú výpomoc ponúkanú ministerstvom financií. Na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve sa zúčastnilo 10 poslancov. Svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Andrej Kovarik a Zoroslav Smolinský.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves využije ponúkanú finančnú výpomoc“

Farmársky trh zaujal

Ján Žatko

Pred týždňom mal v Devínskej Novej Vsi premiéru Farmársky trh. Hoci počasie podujatiu príliš neprialo, záujem o zeleninu, ovocie a domáce výrobky bol veľký. O tom, že Farmársky trh Devínskonovovešťanov zaujal, svedčí aj to, že pozvánka na toto podujatie sa stala najčítanejším článkom na blogu Týždeň v Devínskej v septembri. Minulý mesiac som bol na dovolenke na mieste bez internetu. Preto bolo článkov na blogu menej a preto bolo aj menej čitateľov. V septembri si otvorilo tento blog 4 418 reálnych užívateľov. Počet zobrazení blogu za tento mesiac dosiahol 8 389. Prinášam vám prehľad článkov, ktoré vás najviac zaujali.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Farmársky trh zaujal“

Fotofórum 2020 – už len pár dní na zaslanie fotografií

Ján Žatko

Istra Centrum už po dvanástykrát ponúka obyvateľom ale aj návštevníkom Devínskej Novej Vsi, ktorí radi fotografujú, aby prezentovali svoje fotografie verejnosti.  Môžete sa zapojiť do súťaže fotografií Fotofórum 2020. Fotografie môžete zasielať prostredníctvom portálu fotoforum.istracentrum.sk do nedele 4. 10. 2020, máte teda na to už iba niekoľko dní.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Fotofórum 2020 – už len pár dní na zaslanie fotografií“

Novým náčelníkom mestskej polície bude Miroslav Antal z Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Novým náčelníkom bratislavskej mestskej polície bude od 1. januára 2021 Miroslav Antal z Devínskej Novej Vsi. Skončil na prvom mieste vo výberovom konaní a na základe odporučenia výberovej komisie ho do tejto funkcie jednohlasne vymenovalo mestské zastupiteľstvo Bratislavy.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Novým náčelníkom mestskej polície bude Miroslav Antal z Devínskej Novej Vsi“

Starosta Dárius Krajčír bude diskutovať s obyvateľmi sídliska Stred

Ján Žatko

Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír pokračuje v sérii stretnutí so svojimi občanmi na uliciach našej mestskej časti. Najbližšie stretnutie je určené tentoraz hlavne pre obyvateľov sídliska Stred. Bude sa konať v pondelok 21. 9. 2020 od 16.00 do 18:00 v areáli pri ZUŠ Istrijská 26.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Starosta Dárius Krajčír bude diskutovať s obyvateľmi sídliska Stred“

Nový systém hodnotím celkom pozitívne (to bol pokus o vtip)

Ján Žatko

V Devínskej Novej Vsi sa už niekoľko mesiacov diskutuje o zmene v systéme zberu separovaného odpadu, ktorá sa týka majiteľov rodinných domov. Doterajší systém sa nahradil  vrecovým zberom bez toho, aby sa hocikto dotknutých občanov spýtal, či im to vyhovuje, alebo nie. O tejto téme sa diskutovalo aj na tohto týždňovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. O tom však budem písať neskôr. Dnes sa budem venovať aktivite miestneho úradu, ktorá ma veľmi zaujala. Miestny úrad uskutočnil monitoring vrecového zberu triedeného odpadu. A ako ten monitoring dopadol?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nový systém hodnotím celkom pozitívne (to bol pokus o vtip)“