Deti a mladí ľudia “v pandemickom období”

Zuzana Petrulová

Deťom a mládeži sa na Slovensku počas pandémie nikto neprihováral. Pritom aj tie čelili strachu, napätiu v spoločnosti, opatreniam, ktoré sa ich bezprostredne týkali. Hovoriť k nim ich jazykom a spôsobom, ktorý by pomohol tlmiť neistotu a porozumieť momentálnej situácii, by mohlo výrazným spôsobom znížiť psychologické dopady a neistotu, ktorá sa s pandémiou spájala. Zároveň, právo na adekvátne a dostupné informácie je aj jedným zo základných detských práv a mohlo byť týmto porušené.

píše: Zuzana Petrulová Pokračovať v čítaní „Deti a mladí ľudia “v pandemickom obdob픓

Veľkonočné tradície v Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Tak ako inde na Slovensku, aj v Devínskej Novej Vsi sa zachovávali tradície spojené s významnými sviatkami. Veľkonočné tradície zachytáva vlastivedná monografia Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995. Nasledujúci text z uvedenej publikácie zostavila Zita Škovierová.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Veľkonočné tradície v Devínskej Novej Vsi“

Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Dnes si pripomíname 78. výročie tejto udalosti. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi“

Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?

Ján Žatko

Magistrát Bratislavy ešte v decembri 2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v Bratislave. Výzva je určená developerom a jej cieľom je výstavba ďalších a ďalších bytov v Bratislave. Jeden z developerov na výzvu zareagoval a chce postaviť 143 nových bytov na Vukovarskej ulici.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?“