Deti a mladí ľudia “v pandemickom období”

Zuzana Petrulová

Deťom a mládeži sa na Slovensku počas pandémie nikto neprihováral. Pritom aj tie čelili strachu, napätiu v spoločnosti, opatreniam, ktoré sa ich bezprostredne týkali. Hovoriť k nim ich jazykom a spôsobom, ktorý by pomohol tlmiť neistotu a porozumieť momentálnej situácii, by mohlo výrazným spôsobom znížiť psychologické dopady a neistotu, ktorá sa s pandémiou spájala. Zároveň, právo na adekvátne a dostupné informácie je aj jedným zo základných detských práv a mohlo byť týmto porušené.

píše: Zuzana Petrulová Pokračovať v čítaní „Deti a mladí ľudia “v pandemickom obdob픓

Veľkonočné tradície v Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Tak ako inde na Slovensku, aj v Devínskej Novej Vsi sa zachovávali tradície spojené s významnými sviatkami. Veľkonočné tradície zachytáva vlastivedná monografia Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995. Nasledujúci text z uvedenej publikácie zostavila Zita Škovierová.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Veľkonočné tradície v Devínskej Novej Vsi“

Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Dnes si pripomíname 78. výročie tejto udalosti. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi“

Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?

Ján Žatko

Magistrát Bratislavy ešte v decembri 2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v Bratislave. Výzva je určená developerom a jej cieľom je výstavba ďalších a ďalších bytov v Bratislave. Jeden z developerov na výzvu zareagoval a chce postaviť 143 nových bytov na Vukovarskej ulici.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?“

Všetko najlepšie milé čitateľky k MDŽ

Ján Žatko

Milé čitateľky tohto blogu. S prvými jarnými dňami a s prvými kvetmi vykúkajúcimi z trávy prichádza aj váš sviatok – MDŽ. Ja viem, muži by k vám mali byť milí a pozorní počas celého roka a nielen tento jeden jediný deň. Ale verte mi, my sa snažíme, len niekedy na to trochu pozabudneme. Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým poprial veľa šťastia, zdravia, lásky, pohody v osobnom živote, v rodine, ale aj úspechov v práci.

blahoželá: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie milé čitateľky k MDŽ“

Biologicky rozložiteľný odpad zbiera OLO od tohto štvrtka

Ján Žatko

Hoci nočné teploty sa ešte pred pár dňami držali pod bodom mrazu, jarné práce na záhradách sa už začínajú. Aj OLO si to uvedomuje a začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Svoju hnedú nádobu na tento druh odpadu môžete vyložiť na ulicu už v tento štvrtok.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Biologicky rozložiteľný odpad zbiera OLO od tohto štvrtka“