Devínska Nová Ves od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019

Ján Žatko

Mimoriadne zastupiteľstvo zvýšilo plat starostovi Dáriusovi Krajčírovi o 50 %. Polemika okolo nového Devexu. Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle má konečne právoplatné stavebné povolenie. Aj o tom sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019“

Náš nový Devex – nič nezabudol, ani sa nič nenaučil

Jitka a Viktor Švarcoví

Farebné strany, tenší papier a väčší rozsah. To sú asi najzásadnejšie zmeny, ktorých sa Devex po zmene vydavateľa z pohľadu čitateľa dočkal. Texty sú stále tendenčné a nekvalitné, chyby hojnejšie než fakty a celkový dojem hádam ešte horší než predtým. Pretože teraz už nejde len o akýsi súkromný plátok s minimálnym rozpočtom, ale mestskou časťou a tým pádom občanmi slušne zaplatené periodikum. To je on, náš „nový“ Devex.

píšu: Jitka a Viktor Švarcoví Pokračovať v čítaní „Náš nový Devex – nič nezabudol, ani sa nič nenaučil“

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov jeseň 2019

Ján Žatko

Tento týždeň začala Denova s jesenným rozmiestňovaním kontajnerov na uliciach v Devínskej Novej Vsi. Až do polovice novembra budú na uliciach umiestnené každý týždeň tri veľkokapacitné kontajnery. Jesenné upratovanie domácností a dvorov sa teda môže začať. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov jeseň 2019“

Vyšlo prvé číslo nového Devexu

Ján Žatko

V septembri vyšlo prvé číslo nového Devexu s podtitulom „Oficiálne periodikum mestskej časti“. Vydávanie vlastného časopisu schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 22. 8. 2019 zároveň s kúpou značky a archívu doterajšieho Devexu od jeho vydavateľa Petra Kruga. Moji kolegovia tak splnili jeden z bodov môjho volebného programu, hoci ja som ich paradoxne vyzýval, aby schválenie vydávania vlastných novín odložili až na september. Vadilo mi, že návrh nebol prerokovaný v odborných komisiách. Neodložili. Čo sa dá robiť, život je plný paradoxov.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vyšlo prvé číslo nového Devexu“

Nehanbime sa za svojho starostu

Ján Žatko

Na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves dňa 22. 8. 2019 moji kolegovia poslanci a poslankyne tak trochu prekvapujúco zvýšili plat starostovi Dáriusovi Krajčírovi o 50 %. Prekvapujúco preto, lebo návrh na zvýšenie platu starostu vo zverejnenom programe zastupiteľstva nebol. Do programu ho navrhla doplniť priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva zástupkyňa starostu Beata Janatová.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nehanbime sa za svojho starostu“

Devínska Nová Ves od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019

Ján Žatko

V Devínskej sa rozprúdila živá diskusia o zrušenej svätej omši vo Waitovom lome. Moravu preklenie nový cyklomost. Nezabúdame na Anastáziu Veberovú. Mestská časť pripravuje rozpočet na budúci rok. Vyšiel nový Devex. Aj o tom sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019“

Benefičný koncert pre Burundi

Ján Žatko

V sobotu 21. septembra 2019 sa na nádvorí F-Centra na Istrijskej 4 uskutoční Benefičný koncert na podporu chudobných detí v Burundi. Usporiadanie koncertu iniciovala už po niekoľkýkrát Anka Pamhile. Slovenka, ktorá má veľmi blízky vzťah k Burundi, keďže jej zosnulý manžel pochádzal práve odtiaľ. Slovenka, ktorá veľmi dobre pozná pomery v Burundi. Slovenka, ktorá chce pomôcť chudobným deťom v Burundi. Príďte si vychutnať príjemné popoludnie s dobrou hudbou a chutným občerstvením. Príďte podporiť chudobné deti v Burundi.

pozýva: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Benefičný koncert pre Burundi“

Fotofórum 2019

Ján Žatko

Istra Centrum už po jedenásty raz vyzýva obyvateľov ale aj návštevníkov Devínskej Novej Vsi, ktorí radi fotografujú, aby prezentovali svoje fotografie verejnosti.  Môžete sa zapojiť do súťaže fotografií Fotofórum 2019. Fotografie môžete zasielať prostredníctvom portálu fotoforum.istracentrum.sk do konca septembra. Výber z fotografií bude prezentovaný na  výstave fotografií organizovanej v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku.  Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. novembra 2019 o 18.00 h. Najlepšie z fotografií sa dostanú do Kalendára Fotofóra 2020. Tak neváhajte, uploadujte svoje fotografie!

vyzýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Fotofórum 2019“