Zmeny v MHD od 1. júla

Ján Žatko

Od stredy 1. júla 2020 sa menia niektoré názvy zastávok autobusu MHD číslo 29 v Devíne. Mení sa aj konečná zastávka nočného spoja N29.  Namiesto do súčasného obratiska Devín bude nočná linka N29 premávať na zastávku Devín, Svätopluk. Tá bude zároveň premenovaná na nový názov Hrad Devín. Zároveň počas celozávodnej dovolenky vo Volkswagene nebudú premávať linky 25, 26 a 92.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zmeny v MHD od 1. júla“

Vraciame sa do čias Milana Jambora?

Ján Žatko

Bývalého starostu Milana Jambora stanoviská odborných komisií miestneho zastupiteľstva absolútne nezaujímali. Rozhodoval o Devínskej Novej Vsi sám, pretože on sám všetko najlepšie vedel. Zo začiatku tohto volebného obdobia sa zdalo, že súčasný starosta Dárius Krajčír bude mať iný prístup. Po ostatnom rokovaní Komisie výstavby a životného prostredia a ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa však začínam obávať, či sa nám nezačína vracať história.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vraciame sa do čias Milana Jambora?“

Podporte deti z Devínskej

Občianske združenie Ichtys sa v našej mestskej časti venuje práci s problémovou mládežou. Počas tohto leta pripravili program letnej školy pre deti zo sociálne slabších rodín. Jeho cieľom je, aby deti dobehli straty v učení spôsobené epidémiou. Chcú deti doučovať projektovo a zážitkovo a na konci im dať odmenu v podobe pobytu na chate. Na realizáciu projektu potrebujú vyzbierať 2 100  €. Dobrá správa je, že stačí aby drobní darcovia zozbierali polovicu tejto sumy, pretože Nadácia Volkswagen Slovakia príspevok každého z nás zdvojnásobí. Ak si to môžete dovoliť, podporte deti z Devínskej.

píše: Ichtys Pokračovať v čítaní „Podporte deti z Devínskej“

Spomienky na rok 2019 v Devínskej – 2. časť

Viktor Švarc

Viktor Švarc minulý týždeň zverejnil prvú časť svojho pohľadu na to, čím žila Devínska Nová Ves v minulom roku. V pokračovaní článku si dnes zaspomínal na veľmi zvláštne mimoriadne zastupiteľstvo, nekonečný príbeh rekonštrukcie terasy na Ulici Milana Marečka, developerské útoky na Devínsku Novú Ves a miznúcu zeleň na sídliskách.

píše: Viktor Švarc Pokračovať v čítaní „Spomienky na rok 2019 v Devínskej – 2. časť“

Zelené strechy svojpomocne

Blog Týždeň v Devínskej sa okrem iného venuje aj témam ochrany životného prostredia v našom bezprostrednom okolí. Do tohto okruhu patrí aj budovanie zelených striech, ktoré majú v mestskom prostredí veľký význam. O zelených strechách už niekoľkokrát písala na tomto blogu Jana Kočvarová. Aj dnes sa na vás obracia s prosbou o zdieľanie informácií na tému zelené strechy svojpomocne.

píše: Jana Kočvarová Pokračovať v čítaní „Zelené strechy svojpomocne“

Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?

Ján Žatko

Ešte v októbri 2011 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením aby sa začal obstarávať Územný plán zóny Kolónia. V októbri 2015 starosta Milan Jambor svojvoľne práce na ÚPN zóny Kolónia zastavil. Vtedajších poslancov to zjavne netrápilo, pretože nič proti tomuto kroku neurobili. Na prvom pracovnom zasadnutí súčasného zastupiteľstva v decembri 2018 požiadal poslanec Ján Žatko starostu Dáriusa Krajčíra aby informoval zastupiteľstvo, v akom stave sú práce na tomto dokumente. Dnes sa zdá, že snaha Milana Jambora nepripustiť stavebnú reguláciu Kolónie, bude definitívne korunovaná úspechom. Architekt mestskej časti navrhuje práce na ÚPN zóny Kolónia zastaviť.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?“