Jakub Abrahám: Srdečne vás vítame

Ján Žatko

Milovníci divadelného umenia určite vedia, že v Devínskej Novej Vsi pôsobí už dlhšiu dobu Činoherný klub. Jeho domovskou scénou je Istra Centrum. V najbližšom období bude klub oslavovať 10. výročie založenia. Pri tejto príležitosti som sa zhováral so zakladateľom a riaditeľom klubu Jakubom Abrahámom o minulosti klubu, ale aj o jeho plánoch do budúcnosti. Činoherný klub oslávi svoje výročie aj premiérou svojej najnovšej hry „Srdečne vás vítame“. Jakub Abrahám aj jeho kolegovia vás všetkých srdečne pozývajú 16. 10. 2021 do Istra Centra na premiéru tejto komédie zo súčasnosti.

zhováral sa: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Jakub Abrahám: Srdečne vás vítame“

Devínska Nová Ves od 23. 8. 2021

Ján Žatko

Príďte si pochutiť na Matičnom guláši. Aký bol denný farský tábor. Devínska požiada o 2 milióny eur na dostavbu školy. Vrecový zber po novom. Nová trieda v materskej škole. Sandberg bude strážiť kamera. Ríbezľové vinobranie v Devíne. Aj o týchto témach sa dozviete viac v nasledujúcom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 23. 8. 2021“

Pozvánka na Matičný guláš 2021

Ján Žatko

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi už tradične pri príležitosti Dňa ústavy varí a podáva pre verejnosť Matičný guláš. Tento rok nebude výnimkou. Príďte preto ochutnať vynikajúci Matičný guláš 2021 v stredu 1. 9. 2021 medzi 14.00 až 15.00 na tradičné miesto v Tarzanii pri Cyklomoste slobody.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na Matičný guláš 2021“

Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur

Ján Žatko

V pondelok 30. augusta sa bude od 9.00 konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Opäť bude iba formou videokonferenčného hovoru cez aplikáciu zoom a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete. Na programe zastupiteľstva bude iba jediný bod týkajúci sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dostavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur“

Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa

Mária Kopčíková

Už po siedmy raz sme spoločne s tímom našich animátorov pripravili farský denný tábor pre deti z našej farnosti. Tento rok sa na príprave podieľalo a deťom sa venovalo 19 dobrovoľníkov pod vedením Zuzky Rehorčíkovej, Moniky Nagyovej, Márie Kopčíkovej, Matúša Mayera a pána kaplána Tomáša Tarčáka. Dobrovoľníci sú väčšinou z radov študentov stredných škôl, ale sú medzi nimi aj pracujúci. Vďaka všetkým z nich – bez ich nadšenia a práce (na programe, hrách, rekvizitách, kostýmoch) by to jednoducho nešlo.

píše: Mária Kopčíková Pokračovať v čítaní „Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa“

Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?

Ján Žatko

Minulý rok poriadne zdvihol žlč obyvateľom rodinných domov v Devínskej Novej Vsi nový vrecový systém zberu separovaného odpadu. Tento systém bol zavedený po schválení VZN Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na online zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV dňa 23. júna 2021 sa okrem iného poslanci zaoberali aj pripomienkami k novele tohto VZN.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?“

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jeseň 2021. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 7. 9. do 28. 10. 2021.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021“

Chorvátsky festival predsa len bude!

Ján Žatko

Žijeme veľmi ťažkú dobu. Koronakríza ťažko zasiahla podnikateľov ale aj nás, obyčajných ľudí. Celý národ je rozhádaný a rozdelený medzi priaznivcov a odporcov očkovania. Koronakríza ťažko zasiahla aj kultúru. O to viac ma teší, že zásluhou Istra Centra sme si mohli užiť v Devínskej Novej Vsi aj tento rok kultúrne leto. A ešte viac ma teší, že po minuloročnej korona prestávke sa v našej mestskej časti opäť uskutoční chorvátsky festival. Tentoraz v netradičnom čase počas prvého septembrového víkendu 4. a 5. septembra 2021.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Chorvátsky festival predsa len bude!“