Stalo sa pred rokom: Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?

vyrastie
Ján Žatko

Nedávno oslávil blog Týždeň v Devínskej prvé narodeniny. Počas prvého roku bolo na tomto blogu zverejnených 354 článkov. Teda takmer jeden denne. Niektoré z nich boli lepšie, iné horšie. Na niektoré by bolo škoda zabudnúť a preto si ich spolu s vami s ročným odstupom pripomeniem. Prvým z nich je článok „Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?“, ktorý som zverejnil presne pred rokom 1. februára 2018. Otvoril som ním dodnes otvorený problém podivuhodnej stavby na vstupe do Devínskej Novej Vsi pred obchodným centrom Lidl.

Doplnené 2. 2. 2019.

píše: Ján Žatko

Pôvodný článok spred roka: Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?

Vstup na sídliská Kostolné a Podhorské v Devínskej Novej Vsi už roky zohyzďoval neupravený ostrovček uprostred kruhového objazdu a priestor zarastený burinou a obohnaný zeleným plotom pred predajňou Lidl. V posledných dňoch sme tam mohli zaregistrovať stavebnú aktivitu. Čo vyrastie na vstupe do Devínskej? Stromy to určite nebudú. Na donedávna ohyzdnom zdevastovanom pozemku sú vykopané základy nejakej budovy. Keď som zisťoval od tam prítomných robotníkov, čo bude na tom mieste stáť, odmietli mi odpovedať.

vyrastie
Začiatok výstavby spred roka.

Občianska iniciatíva zistila čo vyrastie na vstupe do Devínskej

Občianska iniciatíva Pre Devínsku bola úspešnejšia ako ja a zistila nasledovné:

Stavba je legálna . Na uvedenú stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie, bude to dvojpodlažný objekt 41 x 27 metrov s výškou 8 metrov, v objekte budú nájomné nebytové priestory, čiže priestory pre obchody, služby a kancelárie. Podľa všetkého vzhľad budovy bude podobný ako OC Glavica.

stavbe
Vykopané základy.

Porušenie stavebného zákona

Nuž neviem. Stavba je možno legálna. Ale vybudovať na takom stiesnenom priestore dvojpodlažný objekt s podlahovou plochou jedného podlažia viac ako 1 000 m² sa mi nezdá ako vhodné riešenie. Ja by som tam radšej privítal zeleň. Ale možno sa mýlim a pribudnú tam nové služby zaujímavé a potrebné pre devínskonovovešťanov. Bez ohľadu na polemiku, či je tam takýto objekt vhodný alebo nie, isté je to, že pri tejto stavbe bol porušený zákon. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona:

stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

Túto zákonnú povinnosť si stavebník do dnešného dňa evidentne nesplnil. Žiadna tabuľa s označením potrebných údajov tam nie je a aj preto ľudia nevedia, aká stavba tam vlastne vyrastá. Porušenie zákona zo strany stavebníka ale zodpovedných ľudí na miestnom úrade evidentne netrápi.

stavbe
Vykopané základy.

A čo s kruhovým objazdom?

V každom prípade budeme mať v Devínskej Novej Vsi novú budovu. Možno bude prínosom, možno nie. Ja k tomu dodám už iba jednu maličkú prosbu pre kompetentných. Keď už tu musíme mať túto novú opachu, nebolo by možné trochu skultúrniť aj ten stred kruhového objazdu pred ňou? Stačilo by iba vysadiť kríky a vysiať trávu a hneď by vstup do Devínskej vyzeral úplne inak. Ďakujem.

Kruhový objazd pred stavbou.

Informácie doplnené 2. februára 2018 na základe informácií z FB skupiny Devínska Nová Ves:

Michal Gašparík zverejnil fotografiu oznámenia o začatí stavby ešte z roku 2015…

… a pôvodný pôdorys zamýšľanej stavby s nasledujúcim komentárom: „Mohli požiadať o predĺženie, stavebný úrad som upozornil na chýbajúce informácie a zabezpečenie stavby… ak sa nezmenil projekt, tak takéto niečo nám tam vyrastie.

Eva Vargová vložila pôdorys objektu do katastrálnej mapy s nasledujúcim komentárom: Pokusne som to naložila na katastrálnu mapu – to je teda narvané, išlo toto verejnou vyhláškou? Veď okolo je hromada nezaložených LV a neznámych vlastníkov. Projekt dopravy (statickej aj dynamickej by som tiež rada videla, nehovoriac o riešení okolia)  A kruháč detto – spolovice nevysporiadaný, takže ten stred obec nemôže zveladiť – jedine, že by to dala do podmienky stav. povolenia 

Čaká starosta a stavebný úrad na to, kým sa nejaké dieťa napichne na roxor?

Nová stavba zjavne vôbec nezaujímala tých, ktorých by mala zaujímať najviac. Stavebný úrad na evidentné porušovanie stavebného zákona zo strany stavebníka stále nereagoval, hoci na stavbe boli vyhĺbené základy a do nich vložená armovacia oceľ. Špicaté kovové tyče trčiace bez ochrany zo zeme priam varovali pred úrazom. S oplotením staveniska si stavebník stále nerobil problém. Na tieto skutočnosti som upozornil 10. februára 2018 článkom Čaká starosta a stavebný úrad na to, kým sa nejaké dieťa napichne na roxor?

vyrastie
Nezabezpečená armovacia oceľ v základoch.

Vy ste to dokázali

Trvalo to dva týždne, boli potrebné tri blogy a množstvo rozhorčených reakcií Devínskonovovešťanov, ale nakoniec to celé malo zmysel. Na nebezpečnom stavenisku pred Lidlom sa konečne 13. februára 2018 začal stavať plot. Nasledujúci deň som o tom napísal článok Vy ste to dokázali.

vyrastie
Začína sa budovať plot.

Týždeň v Devínskej a stavba pred Lidlom

V pondelok 19. februára 2018 stavebný úrad Devínska Nová Ves reagoval na moju žiadosť a oznámil mi požadované údaje o stavbe. Zároveň ma informoval, že opakovane vykonal na stavbe štátny stavebný dohľad a telefonicky urgoval stavebníka, aby zrealizoval oplotenie staveniska tak, aby nebolo ohrozené zdravie a životy osôb. Stavebný úrad dodal, že ku dňu 15. 02. 2018 je stavenisko oplotené a stavba je označená. O stanovisku stavebného úradu som informoval 21. februára v článku Týždeň v Devínskej a stavba pred Lidlom.

vyrastie
Označenie staveniska.

Otáznik za otáznikom nad stavbou pred Lidlom

Posledný februárový týždeň 2018 som zverejnil ďalšie pozoruhodné informácie o tejto kontroverznej stavbe. Zhrnul som dovtedy známe fakty a pridal niekoľko otáznikov, na ktoré bolo ťažké nájsť odpoveď. Článok vyšiel pod názvom Otáznik za otáznikom nad stavbou pred Lidlom.

vyrastie
Stavenisko vo februári 2018.

Čo je nové na stavbe pred Lidlom

Zatiaľ poslednýkrát som sa k tejto stavbe vrátil koncom mája, keď som informoval o najnovšom vývoji na stavbe. O tom, že text na tabuľke s označením staveniska bol už po niekoľkých mesiacoch úplne nečitateľný, o reakcii stavebného úradu a požiarnom hydrante, ktorý sa dostal za oplotenie staveniska. Článok pod názvom Čo je nové na stavbe pred Lidlom vyšiel 30. mája 2018.

vyrastie
Stavenisko v máji 2018.

A aký je stav na stavbe dnes?

V januári 2019 bolo stavenisko opäť neoznačené, namiesto toho tam pribudla tabuľa vyhrážajúca sa fyzickými trestmi zlodejom. Upozornil na to 12. januára 2019 Juraj Marušiak na portáli Odkaz pre starostu.

Na Eisnerovej ulici sa v blízkosti Lidla nachádza neoznačená stavba. Nie je zrejmý investor, dodávateľ, termín dokončenia. Navyše info tabuľa sa vyhráža zlodejom fyzickými trestmi, čo asi nie je v súlade so zákonmi.

vyrastie
Tabuľa vyhrážajú ca sa fyzickými trestmi.

Na základe uvedeného podnetu začal konať stavebný úrad Devínska Nová Ves. 30. januára na portáli oznámil:

Dobrý deň, vo veci Vášho podnetu zo dňa 13. 01. 2019, týkajúceho sa objektu v blízkosti Lidla, ktorý nie je označený a navyše info tabula sa vyhráža zlodejom fyzickými trestami Vám oznamujeme, že stavebný úrad vyzval stavebníka, aby označil predmetnú stavbu. Následne dňa 30. 01. 2019 vykonal obhliadku stavby, pričom zistil, že stavba je už označená tabulou s uvedením požadovaných informácií o rozostavanej stavbe „Obchodný objekt – Glavica“. Na stavbe resp. na oplotení k dnešnému dňu nie je info tabuľa, kde sa zlodejom vyhráža fyzickými trestami .

Takže na základe podnetu občana stavebník opäť odstránil porušovanie zákona. Čo sa týka stavby ako takej, dnes, rok potom ako sa začali kopať základy, stojí už hrubá stavba prvého podlažia. Momentálne sa pravdepodobne kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam na stavbe nepracuje. Stavebník má podľa informácie zverejnenej na tabuľke označujúcej stavenisko na dokončenie stavby ešte dva roky. Čiže stavba má byť dokončená do decembra roku 2020.

vyrastie
Stavenisko dnes.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *