Kontakt na blog týždeň v Devínskej

Kontakt na blog týždeň v Devínskej

administrátor: Ing. Ján Žatko

email: jan.zatko@tyzdenvdevinskej.sk

adresa: Janšákova 41, 841 07 Bratislava

telefón: 0918 444 607