Týždeň v Devínskej a stavba pred Lidlom

 stavba pred Lidlom
Označenie staveniska

Blog Týždeň v Devínskej uzrel svetlo sveta iba pred 7 týždňami a za ten krátky čas si získal Vašu priazeň. Okrem prinášania informácií o Devínskej Novej Vsi však blog dosiahol aj jeden nečakaný vedľajší efekt. Vďaka niekoľkým článkom a vďaka Vašim rozhorčeným reakciám sa podarilo dosiahnuť, že stavba pred Lidlom je dnes konečne oplotená. Nehrozí tak už nebezpečie úrazu, ktorého sme sa všetci tak obávali. Svedčí o tom aj nasledujúci list zo stavebného úradu.  

Stavebný úrad a stavba pred Lidlom

V pondelok 19. februára 2018 som dostal nasledujúci email zo stavebného úradu Devínska Nová Ves. Keďže ide o úradný list a týka sa všetkých obyvateľov DNV, tak ho zverejňujem v plnom znení:

Dobrý deň pán Žatko,

na základe Vašej žiadosti zo dňa 12. 02. 2018 (doručenej elektronickou poštou) vo veci zabezpečenia nápravy na stavenisku pred obchodom Lidl  Vám oznamujeme:

  • – stavba „Obchodné centrum – Glavica, objekt SO 140 Obchodný objekt“ na pozemkoch v k. ú. Devínska Nová Ves bola povolená Mestskou časťou Bratislava  Devínska Nová Ves stavebným povolením č. DNV 2010/449/G/19/PL zo dňa 30. 06. 2010, právoplatné dňa 27. 07. 2010, pre stavebníka Tatra Residence s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  • – novým stavebníkom stavby je spoločnosť AWNOAR s.r.o., Fedákova 2741/12, Bratislava,
  • – stavebný úrad písomne vyzval stavebníka na okamžité zjednanie nápravy, opakovane vykonal na stavbe štátny stavebný dohľad a telefonicky urgoval stavebníka, aby zrealizoval oplotenie staveniska tak, aby nebolo ohrozené zdravie a životy osôb,
  • – ku dňu 15. 02. 2018 je stavenisko oplotené a stavba je označená.

Označenie staveniska

Stavba pred Lidlom je už teda konečne oplotená aj označená. Na plote visí tabuľka s údajmi, ktoré vyžaduje stavebný zákon. Okrem názvu stavebníka AWNOAR s.r.o., sú zaujímavé hlavne údaje o dobe výstavby. Začatie stavby:  22. 01. 2018. Dokončenie stavby: 12/2020. Máme sa teda na čo tešiť. Na tomto frekventovanom mieste na vstupe do Devínskej Novej Vsi, v tesnom kontakte s hlavnou cestou, v tesnom kontakte s chodníkom ku obchodnému centru Glavica, nám budú tri roky obšťastňovať život stavebné mechanizmy, hluk a prach.

Pozvánka na spoluprácu

Aj tento jeden konkrétny príklad svedčí o tom, že občianska iniciatíva má zmysel a dá sa ňou dosiahnuť zlepšenie vecí, ktoré nás trápia. V nasledujúcom videu Vás všetkých pozývam na spoluprácu pri tejto snahe.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *