Voľné priestory na podnikanie v Devínskej

Ján Žatko

V stredu 28.  2. 2024 sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 10 poslancov, ospravedlnili sa poslankyne Katarína Mózsiová a Veronika Veslárová. Zastupiteľstvo sa okrem iného zaoberalo aj prenájmami nebytových priestorov.

píše: Ján Žatko

Voľný priestor v objekte Líniového centra

V objekte Líniového centra na Eisnerovej 54/B sa od 1. apríla uvoľní nebytový priestor o výmere 71, 1 m² v ktorom v súčasnosti sídli súkromný wellness HAPPY PLACE. Súčasný nájomca vypovedal nájomnú zmluvu. Miestne zastupiteľstvo schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvedeného priestoru.

voľný priestor
Predmet nájmu.

Možný účel prenájmu

Prenájom tohto nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a služieb okrem herní, pubov, barov, pohostinstiev, reštaurácií, kaviarní a vinoték.

Minimálna výška nájomného

Minimálna výška nájomného (okrem služieb) v závislosti od účelu je od 1. 4. 2024 v uvedenom objekte nasledujúca:

  • 185 €/m²/rok (banky, zmenárne, stávkové kancelárie)
  • 90 €/m²/rok (predajne, kancelárie a administratíva, požičovne)
  • 72 €/m²/rok (služby, výrobné prevádzky, kurzy, zdravotnícke zariadenia, športová a umelecká činnosť).

Vyhodnotenie súťaže

Súťažné návrhy môžu navrhovatelia doručiť do 20. 03. 2024 do 12:00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením najvyššej ceny. S navrhovateľom, ktorý podal víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou najskôr od 01. 05. 2024.

Bližšie podrobnosti o obchodnej verejnej súťaže nájdete na webe mestskej časti DNV.

voľný priestor
Celkový pohľad na objekt.

Voľný priestor v objekte na ulici Štefana Králika 1

V objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1 je voľný nebytový priestor č. 105 o výmere 16, 96 m² na prvom poschodí budovy. Miestne zastupiteľstvo schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvedeného priestoru.

Možný účel prenájmu

Prenájom tohto nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a služieb okrem herní, pubov, barov, pohostinstiev, reštaurácií, kaviarní a vinoték.

Minimálna výška nájomného

Minimálna výška nájomného (okrem služieb) v závislosti od účelu je od 1. 4. 2024 v uvedenom objekte nasledujúca:

  • 185 €/m²/rok (banky, zmenárne, stávkové kancelárie)
  • 86 €/m²/rok (predajne, kancelárie a administratíva, požičovne)
  • 68 €/m²/rok (služby, výrobné prevádzky, kurzy, zdravotnícke zariadenia, športová a umelecká činnosť).

Vyhodnotenie súťaže

Súťažné návrhy môžu navrhovatelia doručiť do 20. 03. 2024 do 12:00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením najvyššej ceny. S navrhovateľom, ktorý podal víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou najskôr od 01. 05. 2024.

Bližšie podrobnosti o obchodnej verejnej súťaže nájdete na webe mestskej časti DNV.

voľný priestor
Viacúčelové zariadenie na ulici Štefana Králika 1.

Schválenie predĺženia doby nájmu pre lekáreň na terase

Mestská časť DNV prenajíma od roku 2015 zmluvou na dobu určitú 10 rokov nebytový priestor o výmere 111, 02 m² v Dovina pasáži na terase na ulici Milana Marečka obchodnej spoločnosti Liberi s. r. o. za účelom prevádzkovania lekárne. V januári 2024 došlo k odkúpeniu uvedenej spoločnosti spoločnosťou Lekáreň Trio 6, s. r. o., ktorá požiadala mestskú časť o predĺženie doby nájmu na dobu neurčitú s tým, že prevádzka lekárne zostane v uvedených priestoroch zachovaná.

Terasa na ulici Milana Marečka.

Miestne zastupiteľstvo zmenu doby nájmu na dobu neurčitú schválilo.

Lekáreň v Dovina pasáži.

Schválenie predĺženia doby nájmu pre Janu Faryovú

Mestská časť DNV prenajíma od roku 2014 zmluvou na dobu určitú 10 rokov nebytový priestor č. 117 v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1 o výmere 16, 72 m² na prvom poschodí budovy pani Jane Faryovej za účelom prevádzkovania vakumpresných masáží. Nájomkyňa požiadala o predĺženie nájmu pri zachovaní doterajšieho účelu nájmu. Miestne zastupiteľstvo zmenu doby nájmu na dobu neurčitú schválilo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *