Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa

Mária Kopčíková

Už po siedmy raz sme spoločne s tímom našich animátorov pripravili farský denný tábor pre deti z našej farnosti. Tento rok sa na príprave podieľalo a deťom sa venovalo 19 dobrovoľníkov pod vedením Zuzky Rehorčíkovej, Moniky Nagyovej, Márie Kopčíkovej, Matúša Mayera a pána kaplána Tomáša Tarčáka. Dobrovoľníci sú väčšinou z radov študentov stredných škôl, ale sú medzi nimi aj pracujúci. Vďaka všetkým z nich – bez ich nadšenia a práce (na programe, hrách, rekvizitách, kostýmoch) by to jednoducho nešlo.

píše: Mária Kopčíková Pokračovať v čítaní „Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa“

Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?

Ján Žatko

Minulý rok poriadne zdvihol žlč obyvateľom rodinných domov v Devínskej Novej Vsi nový vrecový systém zberu separovaného odpadu. Tento systém bol zavedený po schválení VZN Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na online zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV dňa 23. júna 2021 sa okrem iného poslanci zaoberali aj pripomienkami k novele tohto VZN.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?“

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jeseň 2021. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 7. 9. do 28. 10. 2021.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021“

Chorvátsky festival predsa len bude!

Ján Žatko

Žijeme veľmi ťažkú dobu. Koronakríza ťažko zasiahla podnikateľov ale aj nás, obyčajných ľudí. Celý národ je rozhádaný a rozdelený medzi priaznivcov a odporcov očkovania. Koronakríza ťažko zasiahla aj kultúru. O to viac ma teší, že zásluhou Istra Centra sme si mohli užiť v Devínskej Novej Vsi aj tento rok kultúrne leto. A ešte viac ma teší, že po minuloročnej korona prestávke sa v našej mestskej časti opäť uskutoční chorvátsky festival. Tentoraz v netradičnom čase počas prvého septembrového víkendu 4. a 5. septembra 2021.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Chorvátsky festival predsa len bude!“

Zverejnenie Devexu, tajnosti pána starostu, vláčik Záhoráčik

Zverejnenie Devexu. Tajnosti pána starostu. Vláčik Záhoráčik. To sú témy, ktoré vás najviac zaujali v júli na blogu Týždeň v Devínskej. Najčítanejšie články od začiatku roku zostávajú nezmenené. Matej Nagy píše o tragédii na koľajniciach, Vladimír Kočvara o stanoviskách stavebnej komisie a ja o opätovne stratenom poslancovi Zoroslavovi Smolinskom.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zverejnenie Devexu, tajnosti pána starostu, vláčik Záhoráčik“

Kocúrkovo v Devínskej

Ján Žatko

Som poslancom miestneho zastupiteľstva už takmer tri roky. Za ten čas som už zažil všeličo. Ale to, čo sa udialo pred viac ako mesiacom, prekonalo všetky moje doterajšie skúsenosti. Poslanci schválili pánovi starostovi bez mihnutia oka materiál, ktorý im vôbec nepredložil. Myslíte si, že to nie je možné? U nás áno. Kocúrkovo v Devínskej.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Kocúrkovo v Devínskej“

Zverejnenie Devexu sa odkladá

Ján Žatko

Čo ste vy, pán Žatko, urobili pre Devínsku? S takýmito otázkami sa občas stretnem, keď si dovolím kritizovať vedenie našej mestskej časti. Nuž, môžem úprimne povedať všetkých tým, ktorí mi kladú takéto otázky, že pre osamelého poslanca je naozaj niekedy ťažké hocičo v miestnom zastupiteľstve presadiť, keď tam nie je vôľa devínskonovoveskej vládnej koalície. Jedným z príkladov je aj taká na prvý pohľad banalita, ako je návrh na zverejnenie archívu Devexu na internete.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zverejnenie Devexu sa odkladá“