Deti a mladí ľudia “v pandemickom období”

Zuzana Petrulová

Deťom a mládeži sa na Slovensku počas pandémie nikto neprihováral. Pritom aj tie čelili strachu, napätiu v spoločnosti, opatreniam, ktoré sa ich bezprostredne týkali. Hovoriť k nim ich jazykom a spôsobom, ktorý by pomohol tlmiť neistotu a porozumieť momentálnej situácii, by mohlo výrazným spôsobom znížiť psychologické dopady a neistotu, ktorá sa s pandémiou spájala. Zároveň, právo na adekvátne a dostupné informácie je aj jedným zo základných detských práv a mohlo byť týmto porušené.

píše: Zuzana Petrulová Pokračovať v čítaní „Deti a mladí ľudia “v pandemickom obdob픓

Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Dnes si pripomíname 78. výročie tejto udalosti. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi“

Všetko najlepšie milé čitateľky k MDŽ

Ján Žatko

Milé čitateľky tohto blogu. S prvými jarnými dňami a s prvými kvetmi vykúkajúcimi z trávy prichádza aj váš sviatok – MDŽ. Ja viem, muži by k vám mali byť milí a pozorní počas celého roka a nielen tento jeden jediný deň. Ale verte mi, my sa snažíme, len niekedy na to trochu pozabudneme. Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým poprial veľa šťastia, zdravia, lásky, pohody v osobnom živote, v rodine, ale aj úspechov v práci.

blahoželá: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie milé čitateľky k MDŽ“

Sviatok všetkých svätých a Dušičky

Ján Žatko

Katolícka cirkev slávi 1. novembra Sviatok všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Dušičky sú zase zvláštnym sviatkom tým, že neľutujeme prejsť stovky kilometrov iba kvôli tomu, aby sme navštívili hroby našich blízkych. Rovnako veriaci ako neveriaci.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Sviatok všetkých svätých a Dušičky“

KDE SÚ MIMORIADNE A ONLINE zasadnutia nášho ZASTUPITEĽSTVA?

Alexandra Madajová

PREČO? Lebo Ľudia.

Občianska participácia 1. časť

Aby participácia obyvateľov vo veciach verejných fungovala správne, musí autorita dodržiavať základné podmienky spolupráce, nastaviť jasné a zreteľné pravidlá:

  • Občania sú informovaní o celom procese rozhodovania.
  • Občania sú vypočutý pred tým ako autorita rozhodne.
  • Občania majú následne vplyv na rozhodnutia.
  • Občania následne súhlasia s rozhodnutím.[1]

píše: Alexandra Madajová
autorka kandiduje do miestneho zastupiteľstva DNV ako nezávislá kandidátka

Pokračovať v čítaní „KDE SÚ MIMORIADNE A ONLINE zasadnutia nášho ZASTUPITEĽSTVA?“