Čo je nové na stavbe pred Lidlom

čo je nové na stavbe
Ján Žatko

Vo februári som upozornil na tomto blogu na neznámu stavbu, ktorá začala vyrastať na vstupe do Devínskej Novej Vsi pred obchodom Lidl a na nebezpečie, ktoré hrozilo okoloidúcim kvôli tomu, že stavba nebola zabezpečená. Prešlo niekoľko mesiacov a možno Vás bude zaujímať, čo je nové na stavbe pred Lidlom.

Doplnené 5. 6. 2018 o oznámenie stavebného úradu.

píše: Ján Žatko

Problematické začiatky

Počiatočné problémy boli hlavne dva. Stavenisko nebolo označené. Stavebník tak porušoval stavebný zákon a nikto z bežných ľudí nevedel, čo vlastne na tom mieste vyrastá. Ešte väčší problém nastal, keď zhotoviteľ stavby začal do vykopaných základov montovať armovaciu oceľ. Keďže stavenisko nebolo oplotené, hrozilo veľmi reálne nebezpečie úrazu. Opäť porušenie stavebného zákona.

čo je nové na stavbe
Hroziaca armovacia oceľ trčiaca z výkopu.

Odstránené nedostatky

Po niekoľkých článkoch na blogu Týždeň v Devínskej, po veľmi búrlivej diskusii na sociálnej sieti a po komunikácii so stavebným úradom, bola nakoniec stavba oplotená a bezprostredné ohrozenie okoloidúcich už nehrozilo. Stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi na moje upozornenie na porušovanie zákona zo strany stavebníka odpovedal nasledovne:

Stavebný úrad písomne vyzval stavebníka na okamžité zjednanie nápravy. Opakovane vykonal na stavbe štátny stavebný dohľad a telefonicky urgoval stavebníka, aby zrealizoval oplotenie staveniska tak, aby nebolo ohrozené zdravie a životy osôb. Ku dňu 15.02.2018 je stavenisko oplotené a stavba je označená.

Stavenisko bolo označené, aj keď veľmi zvláštne provizórnou tabuľkou s načmáranými údajmi fixkou.

čo je nové na stavbe
Pôvodné označenie staveniska.

Čo je nové na stavbe

Problémy sa nevyhli ani stavbe ako takej. Hneď na úvod musel realizátor stavby vyhodiť armovacie železá z pôvodných základov a musel základy dodatočne prehlbovať. Čo je nové na stavbe dnes? V súčasnosti je už základová doska hotová a začínajú sa ťahať múry prvého podlažia.

čo je nové na stavbe
Súčasný stav.

Ako je to so stavebným povolením

Podľa informácie zo stavebného úradu je stavba realizovaná v súlade so stavebným povolením č. DNV 2010/449/G/19/PL ešte zo dňa 30. 06. 2010. Pôvodným stavebníkom uvedeným v stavebnom povolení bola spoločnosť Tatra Residence s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. V súčasnosti však stavbu realizuje už nový stavebník a to spoločnosť AWNOAR s.r.o., Fedákova 2741/12, Bratislava. Provizórna tabuľka s označením staveniska bola nahradená novým označením. Tak ako na pôvodnej tabuľke, ani na novom označení však nie sú uvedené všetky údaje predpísané v stavebnom povolení. Konkrétne na súčasnom označení nie je uvedený názov stavebníka.

čo je nové na stavbe
Súčasné označenie staveniska.

Čo tam vlastne vyrastie

Nezaškodí si pripomenúť, čo vlastne na tomto mieste vyrastie.  Citujem zo stavebného povolenia:

Architektonické riešenie stavby tvoria dve vzájomne prepojené obdĺžnikové hmoty, ktoré sú pod rôznym uhlom. Objekt má dve nadzemné podlažia, bez podpivničenia. Pôdorysné rozmery objektu sú 41.5 x 26,6 (kolmý rozmer) m. V prvom nadzemnom podlaží sú navrhované prenajímateľné priestory pre maloobchodnú prevádzku (predajné plochy s pridruženými priestormi – kanceláriou, skladom, sociálnym vybavením a pod.). V druhom nadzemnom podlaží je navrhované rozšírenie predajnej plochy z prvého nadzemného podlažia. Prepojenie oboch podlaží je vnútorným schodiskom. Projektovaná celková predajná plocha je cca 700 m2 a celková podlažná plocha cca 900 m2. Sortimentný druh maloobchodnej prevádzky nie je určený.

čo je nové na stavbe
Pôdorys prvého nadzemného podlažia.

Čo s hydrantom

Na záver už iba maličkosť. Za oplotenie staveniska sa dostal aj nadzemný požiarny hydrant. Neviem či je funkčný, ale predpokladám, že áno. Len si neviem predstaviť, ako sa k nemu dostanú hasiči v prípade potreby.

čo je nové na stavbe
Požiarny hydrant za plotom.

Súvisiace články

Doplnené 5. 6. 2018 o oznámenie stavebného úradu.

Na základe môjho upozornenia na neúplné označenie staveniska som dostal zo stavebného úradu veľmi promptne nasledujúcu odpoveď:

Dobrý deň pán Žatko, v označení stavby OC Glavica je doplnený stavebník (v prílohe posielam foto). Prajem príjemný zvyšok dňa, s pozdravom 

Bc. Veronika Tothová, referent odd. UKaSP

Tentoraz chválim stavebný úrad za veľmi rýchlu reakciu a promptné zabezpečenie nápravy.

Opravené označenie staveniska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *