Deti a mladí ľudia “v pandemickom období”

Zuzana Petrulová

Deťom a mládeži sa na Slovensku počas pandémie nikto neprihováral. Pritom aj tie čelili strachu, napätiu v spoločnosti, opatreniam, ktoré sa ich bezprostredne týkali. Hovoriť k nim ich jazykom a spôsobom, ktorý by pomohol tlmiť neistotu a porozumieť momentálnej situácii, by mohlo výrazným spôsobom znížiť psychologické dopady a neistotu, ktorá sa s pandémiou spájala. Zároveň, právo na adekvátne a dostupné informácie je aj jedným zo základných detských práv a mohlo byť týmto porušené.

píše: Zuzana Petrulová Pokračovať v čítaní „Deti a mladí ľudia “v pandemickom obdob픓