Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?

Ján Žatko

Magistrát Bratislavy ešte v decembri 2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v Bratislave. Výzva je určená developerom a jej cieľom je výstavba ďalších a ďalších bytov v Bratislave. Jeden z developerov na výzvu zareagoval a chce postaviť 143 nových bytov na Vukovarskej ulici.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?“

Poslanci schválili odklad dokončenia rekonštrukcie Klubu dôchodcov

Ján Žatko

Mimoriadne miestne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo v piatok 22. októbra 2021 ráno, bolo mimoriadne krátke. Zatiaľ najkratšie zastupiteľstvo, ktorého som sa zúčastnil. Za 9 a pol minúty bolo po všetkom. Na programe bol iba jediný bod a to „Návrh na schválenie Dodatku č. l k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02.11.2020 na predÍženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.“ Ľudskou rečou to znamená odklad dokončenia rekonštrukcie budovy Klubu dôchodcov až do 3. októbra 2022.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Poslanci schválili odklad dokončenia rekonštrukcie Klubu dôchodcov“

Vyrastú na Slnečnom vrchu rodinné domy, alebo vežiaky?

Ján Žatko

V stredu 2. júna 2021 sa v Košťálke uskutočnila Komisia výstavby a životného prostredia. Najdôležitejším bodom programu bolo zaujatie stanoviska k Správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I , Bratislava – Devínska Nová Ves“ vypracovanej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na komisii sa zúčastnilo aj viacero občanov. Najviac ich zaujímalo, či na Slnečnom vrchu vyrastú rodinné domy, alebo vežiaky.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vyrastú na Slnečnom vrchu rodinné domy, alebo vežiaky?“

Verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch

Ján Žatko

Na tomto blogu sa už dlhodobo venujem pripravovanej masívnej výstavbe na Zamajerskom pod názvom „Slnečný vrch I“. V stredu 26.05.2021 sa na Magistráte hl. m. SR Bratislavy uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“ v rámci posudzovania vplyvu tohto projektu na životné prostredie (tzv. EIA). Záujemci sa mohli zúčastniť tohto prerokovania aj online.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch“

Prečo čúram do polievky pánovi starostovi?

Ján Žatko

Minulý týždeň som informoval obyvateľov Devínskej Novej Vsi o tom, že pán starosta pri zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva porušil zákon.  Vyslúžil som si za to od jedného svojho čitateľa komentár, že „každému čúram do polievky„. Neviem prečo napísal každému, keď jediný koho som kritizoval, bol pán starosta, ale to je vedľajšie. Otázka je, ako sa má zachovať volený zástupca občanov, keď vidí, že sa dejú veci proti záujmu tých, ktorých zastupuje. Má sklopiť uši a tváriť sa, že nič nevidí, aby bol za pekného? Alebo má otvorene povedať, že sa deje niečo, čo nie je s kostolným poriadkom a riskovať takú reakciu, aká sa dostala mne? Čo si myslíte vy?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prečo čúram do polievky pánovi starostovi?“

Komisia výstavby sa bude opäť zaoberať projektom „Slnečný vrch I“

Ján Žatko

Na tomto blogu som sa už viackrát venoval pripravovanej masívnej výstavbe na Zamajerskom pod názvom „Slnečný vrch I“. Na dotyku ulice Jána Jonáša má vyrásť nové sídlisko pre viac ako tisíc obyvateľov. Pôvodný zámer sa stretol so značným odporom obyvateľov, ale aj samosprávy mestskej časti Devínska Nová Ves. Investor niektoré pripomienky zohľadnil a tak sa Komisia výstavby a životného prostredia bude opätovne zaoberať prepracovaným projektom.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Komisia výstavby sa bude opäť zaoberať projektom „Slnečný vrch I““

Hromadná pripomienka k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby

Ján Žatko

Na blogu Týždeň v Devínskej som sa už viackrát zaoberal záujmom developerov zastavať Devínsku Novú Ves čo najviac ako sa len dá. Naposledy len pred pár hodinami v článku „Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I“. V súčasnosti sa pripravuje nová stavebná legislatíva, ktorá výrazne zvýhodňuje developerov na úkor občanov a obcí. Hromadná pripomienka k navrhovanej legislatíve je pripravená združeniami VIA IURIS, WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko. V prípade, že sa s ich pripomienkami stotožníte, môžete hromadnú pripomienku podpísať aj vy. Podpisovanie hromadnej pripomienky končí už dnes 25.5.2021!!! bolo už ukončené.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Hromadná pripomienka k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby“

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I“

Ján Žatko

V stredu 26.05.2021 sa o 10.00 uskutoční na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, v zasadacej miestnosti č. 110 na Uršulínskej ul. č. 6, verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I““