Tri piliere výchovno-vzdelávacieho programu na ZŠ Pavla Horova

HorovaZákladná škola, Pavla Horova 16, Bratislava je plne organizovanou, bezbariérovou školou rodinného typu s takmer 30 ročnou históriou. V posledných rokoch máme výchovno-vzdelávací program postavený na 3 základných pilieroch: cudzí jazyk – šport – ekológia.

píše: Mgr. Miloš Marko, riaditeľ Pokračovať v čítaní „Tri piliere výchovno-vzdelávacieho programu na ZŠ Pavla Horova“

Petičný výbor žiada zmenu stanoviska komisie k výstavbe ubytovne

Ján Žatko

O plánovanej výstavbe ubytovne na Opletalovej ulici som už na tomto blogu písal niekoľkokrát. Tak isto aj o petícii proti jej výstavbe, ktorú podpísalo 841 osôb. Pod vplyvom petície ale aj na základe postoja mestskej časti investor prepracoval projekt. Ten bol predmetom rokovania Komisie výstavby a životného prostredia 30. mája 2019. Komisia prepracovaný projekt odobrila. Petičný výbor má voči spôsobu, akým prebiehalo prerokovanie tohto bodu na májovej komisii námietky, s ktorými sa obrátil na členov komisie.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Petičný výbor žiada zmenu stanoviska komisie k výstavbe ubytovne“

Zbierka školských pomôcok

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves už tradične usporiada zbierku nových alebo použitých školských pomôcok pre školopovinné deti z Devínskej Novej Vsi. Ak máte záujem pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, môžete priniesť školské pomôcky ešte do konca tohto týždňa na Miestny úrad Devínska Nová Ves počas úradných hodín.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zbierka školských pomôcok“

Devínska Nová Ves od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019

Ján Žatko

Mimoriadne zasadalo miestne zastupiteľstvo. Ďalší apel na záchranu stromov v Devínskej. Zaujímavá skúsenosť s využitím dažďových vôd v rodinnom dome. Pozvánka na plávanie dolu Moravou. Prvý polrok vo funkcii poslanca. O tom všetkom sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019“

Zasadalo mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Ján Žatko

Na štvrtok 22. augusta 2019 zvolal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír mimoriadne miestne zastupiteľstvo. Okrem pôvodne avizovaným opatreniam súvisiacim s novelou zákona týkajúcou sa platov zamestnancov škôl sa nakoniec poslanci zaoberali aj odkúpením Devexu, návrhom na vydávanie vlastných novín, mimoriadnymi odmenami zamestnancov Denovy, žiadosťou o zmenu využitia dotácie pre Kobylku a zvýšením platu starostu. Na zastupiteľstve bolo prítomných 11 poslancov, poslanec Ján Žatko sa ospravedlnil.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zasadalo mimoriadne miestne zastupiteľstvo“

Ako využiť dažďové vody v rodinnom dome

Peter Borecký

Pred časom tu bol článok o zelených strechách a v rámci diskusie na Facebooku k tomuto článku som prezradil, že na dome máme okrem menšej plochy zelenej strechy aj systém zberu a využitia dažďovej vody. Bol som požiadaný, aby som k tomu niečo napísal, tak tu je pár postrehov a skúseností.

píše: Peter Borecký Pokračovať v čítaní „Ako využiť dažďové vody v rodinnom dome“

Výzva na kolegov poslancov a poslankyne

Ján Žatko

Vo štvrtok 22. augusta 2019 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Starosta Dárius Krajčír zdôvodnil jeho zvolanie novelou zákona týkajúcou sa platov zamestnancov škôl. Okrem tohto bodu sa však zastupiteľstvo má zaoberať aj odkúpením Devexu a návrhom na vydávanie vlastných novín. Tieto materiály však doteraz neboli prerokované v odborných komisiách a na ich urýchlené schválenie bez stanovísk odborných komisií nie je žiaden dôvod. Preto som vyzval poslancov  a poslankyne miestneho zastupiteľstva, aby ich prerokovanie preložili na september. Celá výzva je uvedená v ďalšom texte.

doplnené o reakciu starostu Dáriusa Krajčíra

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Výzva na kolegov poslancov a poslankyne“

Kam za vodou: plávanie v rieke Morave

Ján Žatko

Počas letných prázdnin vám občas prinášam typy na pobyt pri vode. Doteraz to boli vždy bazény alebo prírodné jazerá v blízkosti Bratislavy. Dnes vám prinášam trochu netradičný typ. Možnosť osviežiť sa vo vodách, ktoré nám tečú priamo pod nosom v rieke Morave. Že sa to nedá? Ale dá. Čítajte ďalej.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Kam za vodou: plávanie v rieke Morave“