Kino Devín (1. časť)

Peter Rajkovič

Rok sa s rokom stretli a ako pripomenul poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves Ján Žatko, v tomto období pred rokom som vystúpil na rokovaní miestneho zastupiteľstva, nazvem to ku kauze, ktorú môžeme nazvať jednoducho: kino Devín. Keďže rokovania miestneho zastupiteľstva sú v súčasnosti on-line, bez účasti verejnosti, chcem sa týmto spôsobom s vami podeliť  o históriu kina Devín.

píše: Peter Rajkovič Pokračovať v čítaní „Kino Devín (1. časť)“

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2021

Ján Žatko

Denova zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jar 2021. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 30. 3. do 17. 6. 2021.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2021“

Pán prsteňov v Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Máte deti vo veku 5 – 15 rokov? Chcete aby zažili počas leta úžasné dobrodružstvo s kolektívom svojich rovesníkov z Devínskej Novej Vsi? Máte možnosť prihlásiť ich na denný farský tábor, ktorý organizuje už po niekoľkýkrát občianske združenie GAUDETE Devínska Nová Ves v spolupráci s farským spoločenstvom.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pán prsteňov v Devínskej Novej Vsi“

Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

Ján Žatko

Pred viac ako dvomi rokmi, na druhom pracovnom zasadnutí súčasného miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019, sa hovorilo aj o už takmer večnej téme v Devínskej Novej Vsi – nevyhovujúcom stave terasy na Ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, napriek tomu je v posledných rokoch jej stav alarmujúci. Žiaľ, za dva roky súčasná samospráva neurobila žiaden viditeľný krok na zlepšenie kritického stavu terasy. Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?“

Všetko najlepšie milé čitateľky k MDŽ

Ján Žatko

Milé čitateľky tohto blogu. S prvými jarnými dňami a s prvými kvetmi vykúkajúcimi z trávy prichádza aj váš sviatok – MDŽ. Ja viem, muži by k vám mali byť milí a pozorní počas celého roka a nielen tento jeden jediný deň. Ale verte mi, my sa snažíme, len niekedy na to trochu pozabudneme. Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým poprial veľa šťastia, zdravia, lásky, pohody v osobnom živote ale aj úspechov v práci.

blahoželá: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie milé čitateľky k MDŽ“