Detské ihrisko Charkovská – ako to vlastne bolo

Keďže sme v našej mestskej časti nemali žiaden park, premýšľal som, čo s tým. Moja vízia bol park, niečo ako Medická záhrada alebo Grasalkovičova (prezidentská) záhrada. Kľukaté chodníky vysypané z makadamu, zátišia z kríkov a stromov, veľa lavičiek na posedenie a debatu. Čo najviac zelene, zopár prvkov z dreva. Nič farebné, nič plastové.

píše: Denis Ružovič

Pokračovať v čítaní „Detské ihrisko Charkovská – ako to vlastne bolo“

Veľkonočné tradície tento rok len v spomienkach

Ján Žatko

Tak ako inde na Slovensku, aj v Devínskej Novej Vsi sa zachovávali tradície spojené s významnými sviatkami. Veľkonočné tradície zachytáva vlastivedná monografia Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995. Nasledujúci text z uvedenej publikácie zostavila Zita Škovierová.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Veľkonočné tradície tento rok len v spomienkach“

Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov

Ján Žatko

Výnimočná situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 zasiahla všetky oblasti nášho života. Neobišla ani náboženský život. Jedným z opatrení vlády bol aj zákaz konania verejných náboženských obradov.  A tak veriaci jednotlivých cirkví prvýkrát nebudú môcť sláviť veľkonočné obrady v chrámoch, ale budú ich môcť iba sledovať v televízii, rozhlase alebo na internete. Program bohoslužieb v médiách počas sviatkov nájdete v nasledujúcom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov“

Zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Súčasná krízová situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 negatívne zasiahla aj činnosť samospráv na celom Slovensku. Čaká ich neočakávaný výpadok príjmov a nárast výdavkov súvisiacich s týmto ochorením. Okrem toho je problematické aj zvolávanie obecných zastupiteľstiev. Týka sa to samozrejme aj samosprávy Devínskej Novej Vsi. Tento týždeň bolo v Devínskej zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva“

Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi“