Devínska Nová Ves od 23. 8. 2021

Ján Žatko

Príďte si pochutiť na Matičnom guláši. Aký bol denný farský tábor. Devínska požiada o 2 milióny eur na dostavbu školy. Vrecový zber po novom. Nová trieda v materskej škole. Sandberg bude strážiť kamera. Ríbezľové vinobranie v Devíne. Aj o týchto témach sa dozviete viac v nasledujúcom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 23. 8. 2021“

Pozvánka na Matičný guláš 2021

Ján Žatko

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi už tradične pri príležitosti Dňa ústavy varí a podáva pre verejnosť Matičný guláš. Tento rok nebude výnimkou. Príďte preto ochutnať vynikajúci Matičný guláš 2021 v stredu 1. 9. 2021 medzi 14.00 až 15.00 na tradičné miesto v Tarzanii pri Cyklomoste slobody.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na Matičný guláš 2021“

Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur

Ján Žatko

V pondelok 30. augusta sa bude od 9.00 konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Opäť bude iba formou videokonferenčného hovoru cez aplikáciu zoom a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete. Na programe zastupiteľstva bude iba jediný bod týkajúci sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dostavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur“

Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa

Mária Kopčíková

Už po siedmy raz sme spoločne s tímom našich animátorov pripravili farský denný tábor pre deti z našej farnosti. Tento rok sa na príprave podieľalo a deťom sa venovalo 19 dobrovoľníkov pod vedením Zuzky Rehorčíkovej, Moniky Nagyovej, Márie Kopčíkovej, Matúša Mayera a pána kaplána Tomáša Tarčáka. Dobrovoľníci sú väčšinou z radov študentov stredných škôl, ale sú medzi nimi aj pracujúci. Vďaka všetkým z nich – bez ich nadšenia a práce (na programe, hrách, rekvizitách, kostýmoch) by to jednoducho nešlo.

píše: Mária Kopčíková Pokračovať v čítaní „Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa“

Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?

Ján Žatko

Minulý rok poriadne zdvihol žlč obyvateľom rodinných domov v Devínskej Novej Vsi nový vrecový systém zberu separovaného odpadu. Tento systém bol zavedený po schválení VZN Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na online zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV dňa 23. júna 2021 sa okrem iného poslanci zaoberali aj pripomienkami k novele tohto VZN.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?“

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jeseň 2021. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 7. 9. do 28. 10. 2021.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021“

Chorvátsky festival predsa len bude!

Ján Žatko

Žijeme veľmi ťažkú dobu. Koronakríza ťažko zasiahla podnikateľov ale aj nás, obyčajných ľudí. Celý národ je rozhádaný a rozdelený medzi priaznivcov a odporcov očkovania. Koronakríza ťažko zasiahla aj kultúru. O to viac ma teší, že zásluhou Istra Centra sme si mohli užiť v Devínskej Novej Vsi aj tento rok kultúrne leto. A ešte viac ma teší, že po minuloročnej korona prestávke sa v našej mestskej časti opäť uskutoční chorvátsky festival. Tentoraz v netradičnom čase počas prvého septembrového víkendu 4. a 5. septembra 2021.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Chorvátsky festival predsa len bude!“