Popolcová streda v Devínskej

Ján Žatko

Dnes je Popolcová streda, v rímskokatolíckom liturgickom kalendári prvý deň pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Ako sa pripravovali naši predkovia v Devínskej Novej Vsi na tento deň?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Popolcová streda v Devínskej“

Prvý vzruch na inak pokojných zastupiteľstvách

Ján Žatko

Od minuloročných volieb sa už uskutočnili tri zasadnutia novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Všetky prebehli vo veľmi pokojnej atmosfére. Väčšina uznesení bola prijatá jednohlasne. Až tento týždeň priniesol do zastupiteľstva trochu vzruchu. Postaral sa o to poslanec Martin Čorej.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prvý vzruch na inak pokojných zastupiteľstvách“

Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v stredu 15. februára 2023 schválilo dotácie pre občianske združenia a iné subjekty pôsobiace vo verejnoprospešných oblastiach v Devínskej Novej Vsi. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa zúčastnili všetci 12 poslanci. Celkovo rozdelili medzi jednotlivé subjekty 96 400 eur. Podrobné rozdelenie dotácií si môžete prečítať v nasledujúcom texte.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia“

Poslanci navštívili Ichtys

Ján Žatko

V Devínskej Novej Vsi pôsobí už od roku 2007 občianske združenie Ichtys, ktoré pracuje s deťmi a mládežou vo veku od 6 do 26 rokov. Ponúka odborné služby v rámci nízkoprahového klubu a streetworku. Venuje sa deťom a mládeži, ktorá častokrát svoj voľný čas trávi pasívnym spôsobom. Posledný januárový deň pozvali pracovníci Ichtysu na stretnutie zástupcov samosprávy a základných škôl v Devínskej Novej Vsi.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Poslanci navštívili Ichtys“

Mapovanie potrieb

Miroslava Nováková

Trávenie voľného času sa vývojom nových technológií neustále mení. V porovnaní s predošlými rokmi sa viac preferuje pasívne prežívanie času. Stále sa však nájdu skupiny detí, ktoré sa venujú aj pohybovým aktivitám. Deti a mládež však žijú aj dianím v spoločnosti, dolieha na ne „pulz“ doby. Ocitajú sa v náročných životných situáciách. Naším cieľom je poznať potreby mladých ľudí a to nie len tie voľnočasové, ale aj potreby odbornej pomoci pre nich.

píše: Miroslava Nováková Pokračovať v čítaní „Mapovanie potrieb“

Veľa šťastia Slovensko

Ján Žatko

Pred pár dňami sme si pripomenuli 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Prieskum verejnej mienky, ktorý agentúra AKO realizovala v prvej polovici decembra 2022 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov ukázal, že ešte aj 30 rokov po rozdelení ČSFR sú názory Slovákov naň polarizované na takmer identicky veľké názorové skupiny. Ako prijala samostatné Slovensko pred 30 rokmi Devínska Nová Ves? Pokračovať v čítaní „Veľa šťastia Slovensko“