Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v stredu 15. februára 2023 schválilo dotácie pre občianske združenia a iné subjekty pôsobiace vo verejnoprospešných oblastiach v Devínskej Novej Vsi. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa zúčastnili všetci 12 poslanci. Celkovo rozdelili medzi jednotlivé subjekty 96 400 eur. Podrobné rozdelenie dotácií si môžete prečítať v nasledujúcom texte.

píše: Ján Žatko

Podmienky poskytovania dotácií

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Devínskej Novej Vsi subjektom, ktoré vyvíjajú na území Devínskej Novej Vsi verejnoprospešnú činnosť, určuje všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia podávať v dvoch termínoch:  do 15. 11. bežného roka a do 15. 3. príslušného rozpočtového roka.

Suma rezervovaná v rozpočte na dotácie

V rozpočte na rok 2023 schválilo miestne zastupiteľstvo na poskytnutie dotácií celkovú sumu 110 tisíc eur, z toho 70 tisíc pre športovú oblasť, 25 tisíc pre kultúrnu oblasť, 10 tisíc pre sociálnu oblasť a 5 tisíc pre oblasť životného prostredia.

dotácie
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 15. 2. 2023.

Schválené dotácie podľa jednotlivých oblastí

V úvodnom slove starosta Dárius Krajčír zdôraznil skutočnosť, že väčšina samospráv na celom Slovensku v tomto roku z finančných dôvodov nebude poskytovať dotácie občianskym združeniam. Vyzdvihol to, že Devínska Nová Ves je v tomto výnimka. Návrh na poskytnutie dotácií pripravila Komisia pre dotácie a miestne zastupiteľstvo predložený návrh jednohlasne schválilo. Dotácie boli schválené všetkým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť včas. So schválením výšky dotácie zastupiteľstvo zároveň schválilo aj účel, na ktorý jednotliví žiadatelia môžu dotáciu použiť.

dotácie

 

dotácie

 

 

Druhé kolo rozdeľovania dotácií

Miestne zastupiteľstvo nerozdelilo celú sumu schválenú na dotácie v rozpočte mestskej časti. Preto môžu žiadatelia, ktorí si nepodali žiadosť v prvom termíne, využiť druhý termín na podávanie žiadostí, ktorým je 15. marec.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *