Mapovanie potrieb

Miroslava Nováková

Trávenie voľného času sa vývojom nových technológií neustále mení. V porovnaní s predošlými rokmi sa viac preferuje pasívne prežívanie času. Stále sa však nájdu skupiny detí, ktoré sa venujú aj pohybovým aktivitám. Deti a mládež však žijú aj dianím v spoločnosti, dolieha na ne „pulz“ doby. Ocitajú sa v náročných životných situáciách. Naším cieľom je poznať potreby mladých ľudí a to nie len tie voľnočasové, ale aj potreby odbornej pomoci pre nich.

píše: Miroslava Nováková

Ale ako to máme urobiť? Čo vlastne potrebujú, aby to chceli robiť? Na tieto otázky hľadáme odpovede prostredníctvom dotazníka, ktorý pravidelne vždy na jar a na jeseň plánujeme opakovať. Pretože ako sa mení doba, menia sa aj podmienky a potreby našich detí. Do spolupráce sme oslovili aj školy v Dúbravke ako sú Základná škola Sokolíkova, Súkromná základná škola Wonderschool, Gymnázium Bilíkova a školy v Devínskej Novej Vsi: Základná škola P. Horova a Základná škola I. Bukovčana. Tieto dotazníky tak postupne posúvajú svojim žiakom. Otázky sú zamerané na to kde, kedy a ako trávi mládež svoj voľný čas.

Prvá časť dotazníka sa týka štruktúrovaného voľného času, teda krúžkov. Aké krúžky navštevujú a ako často? Ak nechodia, prečo? Ďalej sme sa dopytovali na otázky týkajúce sa voľného času mimo krúžkov. Kde ho trávia a čo robia? Trávia ho aktívne, teda športovou činnosťou alebo skôr pasívne napr. na mobile alebo čítaním? Čo by radi robili vo voľnom čase, resp. čo by sa muselo zmeniť aby ho lepšie využívali?

Následne prechádzame k otázkam ohľadom virtuálneho sveta. Koľko času denne venujú PC či mobilu? Pri jednotlivých aplikáciách zisťujeme ako ich využívajú, t. j. sledovanie obsahu, vytváranie vlastného obsahu, hranie hier, scrollovanie. V rámci obsahu sa pýtame aj na konkrétne aspekty, s akými sa stretávajú, ako napr. násilie, nahota, extrémizmus, šikanovanie, sebapoškodzovanie…

Záver dotazníka sa zameriava na sociálno – patologické javy. Vymenovali sme niekoľko príkladov: experimentovanie s drogami, krádeže, nelátkové závislosti, násilie, samovražedné myšlienky, opustenosť…, a  pýtame, sa či ich dané javy trápia alebo niekoho z ich okolia. Čo sa týka fajčenia, užívania alkoholu alebo iných látok, sa v samostatnej otázke pýtame, čo z toho skúsili alebo pravidelne opakujú. Keďže dotazník je distribuovaný vďaka spolupráci so školami, pýtame sa aj na tému šikany. Stretli sa s ňou? Prípadne, kde a ako to riešili. Na konci dotazníka sme poskytli priestor pre vlastnú úvahu. V podobe otvorenej otázky, sa pýtame, či je niečo, čo ich ešte trápi a potrebujú sa o tom porozprávať. V prípade, že nič nenapíšu, uvádzame kontakty na ktoré nás môžu v prípade potreby osloviť.

Získané dáta nám pomôžu nie len pri nastavení našich služieb, ale zároveň poskytujú zaujímavé informácie pre partnerské organizácie, ako aj pre lokálne autority, ktoré by mohli na základe tohto mapovania tvoriť politiky zamerané na mládež.

Miroslava Nováková
OZ Ichtys

Mapovanie potrieb

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *