Pošta v Devínskej zostáva

Ján Žatko

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bolo schválené aj predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Základnej školy Pavla Horova pre Slovenskú poštu až do 31. 3. 2028.

píše: Ján Žatko

Slovenská pošta má v súčasnosti prenajaté priestory na základe nájomnej zmluvy na dobu určitú od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2023. Keďže nájom na základe tejto zmluvy sa čoskoro skončí, požiadala Slovenská pošta o jej predĺženie o ďalších 5 rokov za súčasne platných podmienok.

Celková plocha prenajímaného priestoru je 393,86 m2. Doterajšia výška nájmu je 18 368,55 €. Miestne zastupiteľstvo schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺženie nájmu až do 31. 3. 2028 za rovnakú cenu, hoci minimálne sadzby nájomného sa medzitým zvýšili. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v poskytovaní poštových služieb občanom mestskej časti Devínska Nová Ves.

pošta

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *