Voľný priestor na prenájom

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru o výmere 17 m2 v objekte na ulici Štefana Králika 1. Záujemci môžu doručiť svoje ponuky v termíne od 6. 3. 2023 do 21. 3. 2023. Bližšie podmienky nájdete ďalej v texte.

píše: Ján Žatko

Voľný priestor na prenájom sa nachádza na prvom poschodí budovy na ulici Štefana Králika 1. Uvedený nebytový priestor je voľný, nakoľko predchádzajúci nájomca zomrel a nikto z pozostalých neprejavil záujem pokračovať v nájme. Vo vyhlásených obchodných súťažiach v októbri a januári 2023 sa neprihlásil žiaden záujemca o prenájom.

Účel nájmu a minimálne nájomné

V ponúkanom nebytovom priestore je možné prevádzkovať obchod alebo služby s výnimkou herní, pubov, barov, pohostinstiev, reštaurácií, kaviarní a vinoték. Minimálna výška nájmu závisí od druhu prevádzky. Napríklad pre kaderníctvo, manikúru, pedikúru, krajčírstvo, čistiareň, opravovňu obuvi hodinárstvo, fotoslužbu, požičovňu, lekáreň alebo rehabilitačné masáže je minimálna sadzba 53,81  €/m2/rok, teda 922 € ročne za celý priestor. Služby (elektrina, kúrenie, voda) nie sú súčasťou nájomného.

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

  • výška ponúknutej ceny – 70 %
  • účel nájmu – 30 %.

Termíny

Prípadní záujemcovia sledujte web mestskej časti, kde sa dozviete ďalšie podrobnosti. Svoje ponuky môžete doručiť v termíne od 6. 3. 2023 do 21. 3. 2023. Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 23. 3. 2023 o 10.00. Vyhodnotenie bude neverejné.

prenájom
Priestor na prenájom je v tejto budove.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *