Poslanci navštívili Ichtys

Ján Žatko

V Devínskej Novej Vsi pôsobí už od roku 2007 občianske združenie Ichtys, ktoré pracuje s deťmi a mládežou vo veku od 6 do 26 rokov. Ponúka odborné služby v rámci nízkoprahového klubu a streetworku. Venuje sa deťom a mládeži, ktorá častokrát svoj voľný čas trávi pasívnym spôsobom. Posledný januárový deň pozvali pracovníci Ichtysu na stretnutie zástupcov samosprávy a základných škôl v Devínskej Novej Vsi.

píše: Ján Žatko

Stretnutie v Ichtyse

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie poslancov miestneho zastupiteľstva a zástupcov základných škôl s aktivitami občianskeho združenia Ichtys v Devínskej Novej Vsi a o jeho plánoch s prácou s mládežou v budúcnosti. Za Ichtys sa stretnutia zúčastnil riaditeľ Matej Nagy a projektová manažérka Annamária Bedrichová. Na stretnutie s pracovníkmi Ichtysu prišla zástupkyňa riaditeľa Základnej školy Pavla Horova Anna Kmeťová a poslanci miestneho zastupiteľstva Jozef Tittel (Som Devínska) a Ján Žatko (KDH).

ichtys
Účastníci stretnutia.

O činnosti občianskeho združenia Ichtys informoval zúčastnených riaditeľ Matej Nagy.

ichtys
Matej Nagy.

Nízkoprahový klub

Ichtys sídli v priestoroch, ktoré spravuje mestská časť Devínska Nová Ves, na ulici Štefana Králika 1. V týchto priestoroch sídli aj nízkoprahový klub,  ktorý môžu navštevovať všetky deti a mladí bez rozdielu. Klub je alternatívou k iným bežným záujmovým krúžkom a aktivitám, na rozdiel od nich v ňom však odborní pracovníci poskytujú poradenstvo, preventívne či výchovné aktivity  alebo iné odborné služby. Vstup do nízkoprahového klubu je zdarma, nie je podmienený predošlou registráciou či pravidelným navštevovaním.

ichtys

Streetwork

Okrem klubovej činnosti sa Ichtys venuje aj práci s mládežou priamo v teréne, tzv. streetwork. Hlavnou úlohou terénneho pracovníka je nakontaktovanie skupiny alebo jednotlivcov, ktorí by mohli byť ohrození negatívnymi javmi spoločnosti a ponúknuť vhodný druh pomoci a zároveň zaktivizovať mládež a skvalitniť trávenie ich voľného času.

Školské prestávky

Okrem stretávania s mládežou v klube a na ulici fungovala veľmi dobre aj spolupráca so školami a aktivity terénnych pracovníkov so žiakmi počas školských prestávok. Túto činnosť prerušil covid a Ichtys by ju rád znovu obnovil.

Základná škola Ivana Bukovčana.

Mapovanie potrieb detí a mládeže

Najnovšou aktivitou Ichtysu je mapovanie potrieb detí a mládeže. O výsledkoch informovala projektová manažérka Annamária Bedrichová. Mapovania sa zúčastnilo 232 žiakov druhého stupňa zo základných škôl v Devínskej Novej Vsi. Cieľom bolo zistiť aké sú potreby detí a mládeže v našej mestskej časti, s akými problémami zápasia a tomu prispôsobiť ďalšie aktivity združenia. Mňa najviac zarazila skutočnosť, že najviac žiakov, až 53, uviedlo, že ich najviac trápi osamelosť. To je veľké memento pre nás dospelých.

Čo žiakom chýba

Ako poslanca miestneho zastupiteľstva ma najviac zaujala informácia o tom, čo žiakom najviac chýba. Uviedli napríklad nasledujúce aktivity: športové krúžky (basketbal, plávanie, rôzne loptové hry, gymnastika), technické krúžky (programovanie), umelecké krúžky, skateovanie, airsoft, parkour. Všetko oblasti, kde by mohlo pomôcť aj miestne zastupiteľstvo buď vybudovaním vhodných športových plôch, alebo podporou občianskych združení, ktoré by mohli rozvinúť uvedené aktivity. Určite sa týmto námetom budeme v odborných komisiách aj v miestnom zastupiteľstve venovať. Napríklad vybudovanie skateparku a pumptrackovej dráhy už začína naberať konkrétne kontúry.

Skatepark Nové Zámky.

A čo ďalej?

Stretnutie hodnotím veľmi pozitívne a verím, že spolupráca medzi Ichtysom a mestskou časťou sa bude naďalej prehlbovať. Ide predsa o budúcnosť našich detí.

Súvisiaci článok

Jeden komentár k “Poslanci navštívili Ichtys”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *