Prvý vzruch na inak pokojných zastupiteľstvách

Ján Žatko

Od minuloročných volieb sa už uskutočnili tri zasadnutia novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Všetky prebehli vo veľmi pokojnej atmosfére. Väčšina uznesení bola prijatá jednohlasne. Až tento týždeň priniesol do zastupiteľstva trochu vzruchu. Postaral sa o to poslanec Martin Čorej.

píše: Ján Žatko

Schvaľovanie členov komisií miestneho zastupiteľstva

Jedným z bodov zastupiteľstva bolo aj schvaľovanie členov komisií miestneho zastupiteľstva z radov občanov odborníkov. Pred hlasovaním o tomto bode navrhol poslanec Martin Čorej (Som Devínska), aby sa v prípade Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly hlasovalo o každom navrhovanom členovi zvlášť. Za členov tejto komisie z radov občanov odborníkov boli navrhovaní Eva Rybárová, Rastislav Tešovič a Roman Síth. Aj keď žiadne meno nepadlo, pánovi poslancovi Čorejovi evidentne jeden z uvedených kandidátov vadil. Ten, kto sleduje komunálnu politiku v DNV, určite vie, ktorý to je.

komisie
Prvý sprava Martin Čorej.

Procedurálny návrh poslanca Martina Čoreja

Po krátkom váhaní, či je potrebné o procedurálnom návrhu poslanca Čoreja hlasovať, alebo mu automaticky vyhovieť, sa predsa len hlasovalo o tom, či sa bude o každom kandidátovi do tejto komisie hlasovať zvlášť. Návrh neprešiel, pretože ho podporilo iba päť poslancov. Okrem Martina Čoreja hlasovali za jeho návrh aj Katarína Mózsiová, Jaroslava Kaňuchová Pátková, Jozef Tittel (všetci Som Devínska) a Ján Žatko (KDH). Proti boli Miroslav Antal, Peter Kolega a Veronika Veslárová (všetci Devínska Inak). Zdržali sa Marek Čechovič, Beata Janatová,  Petra Žáčik Jendruchová (všetci Som Devínska) a Lenka Hlaváčová (Devínska Inak).

komisie

Osobitné hlasovanie o členoch finančnej komisie

Keďže návrh neprešiel, predniesol poslanec Martin Čorej ďalší návrh, aby sa o  Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly hlasovalo zvlášť. Za navrhovaných kandidátov Eva Rybárová, Rastislav Tešovič a Roman Síth hlasovalo 8 poslancov, jeden bol proti a traja sa zdržali hlasovania. Po tomto hlasovaní už ďalšie hlasovania prebehli bez problémov. Členovia ostatných komisií boli schválení jednohlasne.

Schválení členovia komisií z radov občanov odborníkov

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

 • Eva Rybárová
 • Roman Síth
 • Rastislav Tešovič

Komisia výstavby a životného prostredia

 • Rudolf Brídzik
 • Ivan Hirländer
 • Vladimír Kočvara
 • Pavol Kopačka
 • Milan Miler
 • Fridrich Pokorný
 • Ján Rábek

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

 • Michal Čurda
 • Miroslav Jablonický
 • Miriam Jauschová
 • Daniela Lipková
 • Daniela Palúchová

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

 • Eva Gregorová
 • Juraj Lizák
 • Anna Kmeťová
 • Robert Ondrejkovič
 • Peter Polčic
 • Jarmila Čeledová Roskošová
 • Eva Špitalská

Komisia športu a turizmu

 • Mikuláš Duraj
 • Martin Kaniansky
 • Marek Kralovič
 • Milan Magula
 • Roman Matkovčík
 • Roman Mozsi

Komisia kultúry a médií

 • Barbora Chlebcová
 • Lenka Raškovič
 • Rastislav Šimkovič

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

 • Martin Halinkovič
 • Vladislav Hečko
 • Lukáš Chmela
 • Ľuba Rehánková

Súvisiaci článok

Záznam DTV z prerokovania tohto bodu

2 komentáre k “Prvý vzruch na inak pokojných zastupiteľstvách”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *