Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I“

Ján Žatko

V stredu 26.05.2021 sa o 10.00 uskutoční na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, v zasadacej miestnosti č. 110 na Uršulínskej ul. č. 6, verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“.

píše: Ján Žatko

Diskusia o plánovanej výstavbe na Zamajerskom

Plánovaná výstavba nového sídliska pre viac ako tisíc obyvateľov na Zamajerskom je témou diskusií na verejnosti v Devínskej Novej Vsi, ale aj na Komisii výstavby a životného prostredia, už niekoľko rokov. Dokonca vznikla kvôli tejto plánovanej výstavbe aj iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“, ktorá si nemyslí, že by sa z našej mestskej časti mala stať nová Petržalka a zároveň aj petícia občanov proti tejto výstavbe. Bližšie informácie o obytnom súbore Slnečný vrch I nájdete v súvisiacich článkoch uvedených v závere tohto článku.

súbor slnečný vrch
Pôdorys developerského zámeru Slnečný vrch I.

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I“

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“ sa uskutoční v stredu 26.05.2021 o 10.00 na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, v zasadacej miestnosti č. 110 na Uršulínskej ul. č. 6. V súvislosti s pandemickou situáciou ochorenia Covid-19 je potrebné, aby verejnosť v prípade osobnej účasti na verejnom prerokovaní rešpektovala platné opatrenia ÚVZ SR, zdržiavala sa v priestoroch magistrátu len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom, pri vstupe do miestnosti použila dezinfekciu a dodržiavala rozostupy.

súbor slnečný vrch
Približné zobrazenie územia Slnečný vrch I.

Možnosť online účasti na prerokovaní

V súvislosti s pandemickou situáciou ochorenia Covid-19 sa verejné prerokovanie uskutoční alternatívne aj online. Pre účasť na verejnom prerokovaní – online forma – je nutné registrovať sa a požiadať o účasť vopred na e-mailovej adrese: sekciauzemnehorozvoja@bratislava.sk do 25.05.2021.

zdroj: bratislava.sk

súbor slnečný vrch
Vizualizácia projektu sídliska.

P.S. ospravedlnenie autora

Ospravedlňujem sa čitateľom, že uvádzam na blogu Týždeň v Devínskej túto dôležitú informáciu takmer „po funuse“. Dozvedel som sa o tomto verejnom prerokovaní z informácie na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi. Tam sa žiaľ táto informácia zjavila až dnes, hoci na oficiálnom liste z magistrátu zaslanom na miestny úrad DNV je dátum 10.5.2021.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *