Obytný súbor Rakyta a kino Devín na programe mimoriadneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Vo štvrtok 25. augusta sa uskutoční mimoriadne online zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Na programe sú iba dva body. Poskytnutie priestorov pre mestskú políciu a prenájom pozemkov pre developera obytného súboru Rakyta.

píše: Ján Žatko

Na štvrtok 25. augusta 2022 zvolal starosta mestskej časti mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Uskutoční sa online formou. Začiatok bude o 17.00. Na programe sú iba dva body.

Výpožička nebytového priestoru v objekte Kina Devín pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy

V rámci tohto bodu sa navrhuje výpožička nebytového priestoru na prízemí bývalého kina Devín na Opletalovej ulici o výmere 65 m2 za účelom zriadenia pracoviska Mestskej polície Bratislavy. Mala by tým byť zabezpečená rýchla dostupnosť výkonu ochrany verejného poriadku a bezpečnosti občanov Devínskej Novej Vsi.

Výpožička sa navrhuje na dobu neurčitú od 1. 9. 2022 a to bezodplatne s tým, že mestská polícia bude hradiť iba spotrebované energie.

Budova bývalého kina Devín.

Schválenie prenájmu pozemkov pre Rakyta Land Development a.s.

Spoločnosť Rakyta Land Development a.s. pripravuje stavbu s názvom „Obytný súbor Rakyta„, ktorý bude obsahovať súbor obytných stavieb s parkovacími miestami, podzemnými garážami, vrátane prislúchajúcich komunikácií, spevnených plôch, zelených plôch a napojenia objektov na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru.

rakyta

Mestská časť Devínska Nová Ves vlastní časť pozemkov v tejto oblasti. Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa predkladá návrh na prenájom pozemkov o celkovej rozlohe 16 353 m2 pre developera. Developer na týchto pozemkoch vybuduje komunikácie a položí inžinierske siete.  Po kolaudácii následne prevedie bezodplatne do vlastníctva mesta Bratislavy vybudované komunikácie a verejné osvetlenie.

Cena za prenájom sa navrhuje 0,10 €/m2/rok.

rakyta
Zelenou farbou sú zvýraznené pozemky patriace DNV.

Obytný súbor Rakyta

Obytný súbor Rakyta vznikne na území o rozlohe 2,85 hektára v blízkosti križovatky pred vstupom do sídlisk Kostolné a Podhorské. V súčasnosti sa toto územie využíva ako poľnohospodárska pôda. Navrhovaný obytný súbor bude pozostávať zo 6 samostatne stojacich bytových domov, pričom každý bude pozostávať zo 4 nadzemných podlaží + ustúpené podlažie a 1 podzemného podlažia. V projekte by malo vzniknúť 322 bytov. Predbežne sa predpokladá, že by tu mohlo vzniknúť 37 jednoizbových, 4 jedenapolizbové, 128 dvojizbových, 7 dvaapolizbových, 134 trojizbových a 12 štvorizbových bytov. V prvej etape Rakyty tam bude bývať približne 890 ľudí. K dispozícii budú mať 445 parkovacích miest, z toho bude až 235 na teréne. Developer predpokladá začiatok výstavby na začiatku roka 2023, ukončená by mohla byť na začiatku roka 2025. Celkové náklady sú odhadované na 30 miliónov eur.

rakyta

Návrh programu zastupiteľstva

  1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  2. Schválenie výpožičky nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Kina Devín pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy
  3. Schválenie nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a Zmluvy o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pre Rakyta Land Development a.s.
  4. Rôzne

Oficiálna pozvánka

rakyta

Materiály na zastupiteľstvo

Materiály predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva si môžete prezrieť na webe mestskej časti.

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *