Hromadná pripomienka k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby

Ján Žatko

Na blogu Týždeň v Devínskej som sa už viackrát zaoberal záujmom developerov zastavať Devínsku Novú Ves čo najviac ako sa len dá. Naposledy len pred pár hodinami v článku „Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I“. V súčasnosti sa pripravuje nová stavebná legislatíva, ktorá výrazne zvýhodňuje developerov na úkor občanov a obcí. Hromadná pripomienka k navrhovanej legislatíve je pripravená združeniami VIA IURIS, WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko. V prípade, že sa s ich pripomienkami stotožníte, môžete hromadnú pripomienku podpísať aj vy. Podpisovanie hromadnej pripomienky končí už dnes 25.5.2021!!! bolo už ukončené.

píše: Ján Žatko

Návrhy zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby

Návrhy, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov a nezohľadňujú všeobecne akceptované postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Zásadne obmedzujú možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí, úplne vylúčená by mala byť účasť verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Obce tiež strácajú kontrolu nad svojim územím.

hromadná pripomienka

Hromadná pripomienka, výber najdôležitejších bodov

 • Príprava tak zásadných právnych predpisov nerešpektuje zákonom stanovený legislatívny proces
 • Návrhy zákonov sú spracované nekvalitne, nelogicky, sú vnútorne protirečivé, obsahujú gramatické chyby, používajú neštandardný legislatívno-technický jazyk, ktorý je nezrozumiteľný, ustálené pojmy so zaužívaným obsahom sú nahradené novými pojmami, pričom viaceré z nich nie sú dostatočne definované,
 • Návrhy nepriamo novelizujú viaceré právne predpisy, čo je neakceptovateľné,
 • Návrhy sú mimoriadne nevyvážené, veľký význam prikladajú investorským záujmom v území a naopak neprimerane minimalizujú priestor na adekvátne vyhodnotenie iných verejných záujmov v území, vrátane ochrany životného prostredia
 • Ustanovené lehoty sú príliš krátke a s fatálnymi následkami (ak sa dotknutý orgán alebo verejnosť nevyjadrí, považuje sa to za súhlas), takže príslušné orgány nebudú môcť relevantným a plnohodnotným spôsobom preskúmať ochranu iných záujmov v území,
 • Návrhy neakceptovateľným spôsobom obmedzujú práva samospráv, predovšetkým obcí pri rozhodovaní o ich území
 • Návrhy na minimum a v rozpore s medzinárodnými dohovormi a právnou úpravou EÚ obmedzili práva verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní o svojom území,
 • Susedia sa o pripravovanej stavbe vo svojom susedstve vôbec nemusia dozvedieť, ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť sú minimálne, pretože ich pripomienkami sa stavebný úrad nemusí vôbec zaoberať,
 • Návrhy vylúčili správne konanie, avšak proces, na podklade ktorého sa má rozhodovať, upravili len útržkovito, nedostatočne, prípadne vôbec,
 • Návrhy koncentrujú moc v rukách novozriadeného štátneho orgánu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, a to aj na úkor obcí
 • Pri rozhodovaní o výstavbe je podstatná časť rozhodovania na projektantovi, nie na štátnom (alebo samosprávnom) orgáne.

hromadná pripomienka

Možnosť podpisu hromadnej pripomienky

Hromadnú pripomienku možno podpísať tu. Na tej istej stránke si zároveň môžete prečítať aj úplné znenie hromadnej pripomienky. Podpisovanie hromadnej pripomienky končí už dnes 25.5.2021!!!

Súvisiace články

Doplnené 26.5.2021: ukončenie zberu podpisov

Zber podpisov bol ukončený. Celkovo podporilo hromadnú pripomienku k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby 11400 ľudí. Vďaka za každý podpis!

 

Jeden komentár k “Hromadná pripomienka k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *