Dodatočná možnosť prihlásiť sa do komisií miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva boli schválení aj členovia odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Občania mali možnosť prejaviť svoj záujem o členstvo v týchto komisiách do 31. 12. 2022. Záujem však nebol taký veľký, ako zastupiteľstvo očakávalo a tak je tu možnosť prejaviť dodatočne záujem o túto prácu.

píše: Ján Žatko

Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Uznesením číslo 10/11/2022 zo dňa 23. 11. 2022 zriadili poslanci 9 odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Odborníci z radov občanov mali možnosť prejaviť svoj záujem o členstvo v siedmich komisiách do 31. 12. 2023. Počet členov v každej z týchto komisií bol schválený na dvanásť.

Schválenie členov komisií z radov občanov

Podľa Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves návrh na členov z radov odbornej verejnosti predkladá miestnemu zastupiteľstvu predseda príslušnej komisie. Návrh na schválenie členov komisií predložila miestnemu zastupiteľstvu 15. 2. 2023 síce miestna rada, ale keďže ani jeden predseda komisie neprotestoval, predpokladám, že to bolo po vzájomnej dohode. Predložený návrh miestne zastupiteľstvo schválilo, aj keď pri jednej komisii to trochu zaškrípalo.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 15. 2. 2023.

Nie je záujem, alebo sú prísne nároky?

Priznám sa, že ma dosť zarazilo, že plný počet 12 členov sa podarilo dosiahnuť iba pri Komisii športu a turizmu. Keďže som sa nezúčastnil výberového procesu, neviem kde je problém. Či v nezáujme občanov, alebo v príliš prísnych kritériách predsedov komisií. V materiáli predloženom na zastupiteľstvo to uvedené nebolo. V ostatných komisiách bol schválený nasledujúci počet členov:

  • Komisia výstavby a životného prostredia – 11
  • Komisia školstva, mládeže a vzdelávania – 11
  • Komisia sociálna, bytová a zdravotná – 8
  • Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky – 8
  • Komisia legislatívy, financií, mandátová  a kontroly – 7
  • Komisia kultúry a médií – 7.

Návrh na opakovanú výzvu pre záujemcov o členstvo

Keďže si myslím, že v Devínskej Novej Vsi žije mnoho šikovných ľudí, ktorí by boli pre činnosť jednotlivých komisií prínosom, pripravil som si na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh, aby bola opakovane vypísaná výzva o členstvo vo všetkých komisiách, v ktorých sa nenaplnil predpokladaný počet členov. Starosta Dárius Krajčír ma v úvodnom slove tak trochu predbehol a uviedol, že v prípade Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly a Komisie kultúry a médií sa uvažuje o vypísaní novej výzvy na doplnenie týchto komisií o jedného člena.

komisií miestneho zastupiteľstva

V rámci diskusie som informoval kolegov poslancov o svojom návrhu na  vypísanie novej výzvy na doplnenie všetkých komisií, ktoré majú menej ako 12 členov.

komisií miestneho zastupiteľstva

Zástupkyňa starostu a predsedníčka dvoch komisií Beata Janatová (Som Devínska) s mojim návrhom nesúhlasila. Dôvodila to tým, že Komisia výstavby a životného prostredia, ktorej predsedá, mala dostatok záujemcov o členstvo. Ona poskladala návrh na členstvo tak, aby tam boli zastúpené jednotlivé stavebné profesie a nakoniec jej vyšlo 11 členov. Je s tým spokojná a ďalej už nemieni vyberať.

komisií miestneho zastupiteľstva

Aj na základe jej stanoviska aj na základe toho, že ďalší predsedovia komisií nejavili záujem o doplnenie svojich komisií o ďalších členov, som nakoniec svoj návrh nepredložil.

Výzva na doplnenie komisií

Tak ako pán starosta informoval, miestny úrad zverejnil výzvu na doplnenie Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly a Komisie kultúry a médií odborníkmi z radov občanov. Záujemci sa môžu prihlásiť do 5. marca 2023 na uvedenom linku.

Súvisiaci článok

Záznam DTV z prerokovania tohto bodu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *