Nový starosta a poslanci zložili sľub

Ján Žatko

Po krátkej odmlke sa vám milí Devínskonovovešťania v novom roku 2023 opäť prihováram na blogu Týždeň v Devínskej. V prvom príspevku v roku 2023 sa vraciam ešte k dátumu 23. 11. 2022, kedy na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zložil starosta mestskej časti Dárius Krajčír a novozvolení poslanci zákonom predpísaný sľub.

Výsledky volieb

Na úvod ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva zaznela štátna hymna v podaní Deborah Jendruchovej. Následne predsedníčka  Miestnej volebnej komisie  Mgr. Petra Neuschlová  informovala o výsledkoch volieb do samosprávnych orgánov v mestskej časti Devínska Nová Ves. Volieb sa zúčastnilo 39,50 percenta oprávnených voličov. Platný hlas odovzdalo 5 641 voličov.

Za starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bol zvolený Dárius Krajčír s počtom 4 287 hlasov.

Za poslancov za mestskú časť boli zvolení:

 • Mgr. Miroslav Antal                                                    –   2 473   hlasov
 • Bc. Jozef Tittel                                                              –   2 282   hlasov
 • Mgr. Lenka Hlaváčová                                              –   1 852   hlasov
 • Mgr. Veronika Veslárová                                         –   1 801   hlasov
 • Mgr. Beata Janatová                                                 –   1 717   hlasov
 • Petra Žáčik Jendruchová                                        –   1 714   hlasov
 • Ing. Ján Žatko                                                                –  1 627   hlasov
 • Mgr. Martin Čorej                                                        –  1 555   hlasov
 • Ing. Katarína  Mózsiová                                             –  1 526  hlasov
 • Peter Kolega                                                                   –  1 518  hlasov
 • Marek Čechovič                                                           –  1 487  hlasov
 • Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková PhD.          –  1 450 hlasov
sľub
V strede predsedníčka  Miestnej volebnej komisie  Mgr. Petra Neuschlová.

Sľub starostu a poslancov

Novozvolený starosta Dárius Krajčír prečítal zákonom stanovený text sľubu:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

a vyhlásil slávnostné „ Sľubujem „.

Následne zložili postupne sľub aj jednotliví novozvolení poslanci, podpísali o tejto skutočnosti potrebné listiny a z rúk starostu prebrali Osvedčenie o zvolení za miestneho poslanca.

sľub
Čítanie slávnostného sľubu.

Zástupkyňa starostu

V rámci pracovnej časti zasadnutia zastupiteľstva starosta Dárius Krajčír informoval poslancov, že rovnako ako v minulom volebnom období, poveril na zastupovanie starostu poslankyňu Mgr. Beatu Janatovú.

sľub
Beata Janatová v rozhovore pre DTV.

Miestna rada

Miestna rada zostáva tak ako v minulom volebnom období štvorčlenná. Členkou miestnej rady sa stala zo zákona zástupkyňa starostu Beata Janatová. Miestne zastupiteľstvo zvolilo za členov miestnej rady aj nasledujúcich poslancov:

 • Miroslav Antal
 • Lenka Hlaváčová
 • Jozef Tittel

Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo zriadilo nasledujúce komisie a určilo počet ich členov

 • Komisia na ochranu verejného záujmu – 4 členovia
 • Komisia pre dotácie – 7 členov

Členovia týchto komisií sú iba poslanci miestneho zastupiteľstva. Vo všetkých ostatných komisiách určilo miestne zastupiteľstvo počet ich členov na 12 a okrem poslancov budú tieto komisie doplnené aj odborníkmi z radov občanov.

 • Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
 • Komisia výstavby a životného prostredia
 • Komisia sociálna, bytová a zdravotná
 • Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
 • Komisia športu a turizmu
 • Komisia kultúry a médií
 • Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky.
sľub
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Voľba predsedov, podpredsedov a členov komisií

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Predseda – Lenka Hlaváčová
 • Podpredseda – Beata Janatová
 • Členovia –  Jozef Tittel, Ján Žatko.

Komisia pre dotácie

 • Predseda – Lenka Hlaváčová
 • Podpredseda – Jaroslava Kaňuchová Pátková
 • Členovia – Martin Čorej, Beata Janatová, Jozef Tittel, Veronika Veslárová, Ján Žatko

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

 • Predseda – Jaroslava Kaňuchová Pátková
 • Podpredseda – Veronika Veslárová
 • Členovia – Lenka Hlaváčová, Marek Čechovič.

Komisia výstavby a životného prostredia

 • Predseda – Beata Janatová
 • Podpredseda – Marek Čechovič
 • Členovia – Peter Kolega, Ján Žatko.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

 • Predseda – Veronika Veslárová
 • Podpredseda – Katarína Mózsiová
 • Členovia – Petra Žáčik Jendruchová

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

 • Predseda – Beata Janatová
 • Podpredseda – Miroslav Antal
 • Členovia – Katarína Mózsiová, Petra Žáčik Jendruchová.

Komisia športu a turizmu

 • Predseda – Jozef Tittel
 • Podpredseda – Peter Kolega
 • Členovia – Miroslav Antal, Marek Čechovič, Martin Čorej, Ján Žatko.

Komisia kultúry a médií

 • Predseda – Martin Čorej
 • Podpredseda – Peter Kolega
 • Členovia – Marek Čechovič, Ján Žatko.

Komisia na ochranu verejného poriadku , dopravy a parkovacej politiky

 • Predseda – Miroslav Antal
 • Podpredseda – Ján Žatko
 • Členovia – Martin Čorej, Peter Kolega.

Záznam DTV z ustanovujúceho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *