Dostavba základnej školy Bukovčana má zelenú

Ján Žatko

Starosta DNV Dárius Krajčír včera na sociálnej sieti informoval o tom, že Devínska Nová Ves dostala významný predvianočný darček. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo žiadosť DNV o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskych prostriedkov vo výške viac ako 2 milióny eur. Dostavba základnej školy Ivana Bukovčana tak dostala zelenú.

píše: Ján Žatko

Prečo je dostavba základnej školy potrebná

Na ZŠ Ivana Bukovčana sa na I. stupni nachádza 19 a na II. stupni tiež 19 tried. Školu navštevuje spolu 790 detí, ktoré sú v 38 triedach v dvoch vedľa seba stojacich budovách. Daná kapacita je však nedostačujúca pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem školu navštevovať. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí v našej mestskej časti bude nedostatok kapacity v budúcnosti ešte výraznejší.

dostavba základnej školy
Základná škola Ivana Bukovčana 3

Hlavný cieľ dostavby

Dostavba základnej školy Ivana Bukovčana 3 zvýši jej kapacitu o 8 nových tried. Z toho v nadstavbovej časti vznikne 5 nových tried a v prístavbe tri nové triedy. Súčasťou projektu sú aj kabinety pre učiteľov a nové sociálne zariadenia. Nad nastavovanou a pristavovanou časťou objektu je navrhnutá plochá strecha z drevených trámov, prestrešená extenzívnou, vegetačnou strechou.

dostavba základnej školy
V týchto miestach bude prebiehať prístavba.

Dostavba za 2,4 milióna eur

Celková výška nákladov je v súčasnosti 2,4 milióna eur. Financovanie projektu bude prebiehať prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie z rozpočtu mestskej časti predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. cca 120 tisíc eur.

Schválenie žiadosti na miestnom zastupiteľstve

Miestne zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 278 174,29 eur na dostavbu ZŠ Ivana Bukovčana na mimoriadnom zasadnutí 30. augusta 2021. Návrh na podanie žiadosti a zároveň spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. cca 120 tisíc eur, z rozpočtu mestskej časti všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili.

dostavba základnej školy

Poďakovanie za deti a rodičov

Za školopovinné deti a ich rodičov patrí veľká vďaka zamestnancom miestneho úradu za kvalitné spracovanie žiadosti. Teraz ich čaká ešte viac práce pri verejnom obstarávaní dodávateľa stavby a aj pri dozorovaní stavby. Držím im pritom palce, aby mohli naše deti využívať nové učebne čo najskôr. Tak isto patrí vďaka aj Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za operatívny a rýchly prístup pri posudzovaní žiadosti. A samozrejme, za jej schválenie. Bez tých odklepnutých dvoch miliónoch eur, by bola dostavba školy pre Devínsku Novú Ves veľmi komplikovaná.

Jeden komentár k “Dostavba základnej školy Bukovčana má zelenú”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *