Devínska Nová Ves požiada o nenávratný finančný príspevok viac ako 2 milióny eur

Ján Žatko

V pondelok 30. augusta sa bude od 9.00 konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Opäť bude iba formou videokonferenčného hovoru cez aplikáciu zoom a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete. Na programe zastupiteľstva bude iba jediný bod týkajúci sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dostavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3.

píše: Ján Žatko

Dostavba ZŠ Ivana Bukovčana 3

Jediným bodom mimoriadneho zastupiteľstva bude zabezpečenie spolufinancovania projektu „Dostavba ZŠ Ivana Bukovčana 3“.

Mestská časť Devínska Nová Ves plánuje využiť výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja a požiadať o príspevok na dostavbu ZŠ Ivana Bukovčana 3.

nenávratný finančný príspevok

Prečo je dostavba potrebná

Na ZŠ Ivana Bukovčana sa na I. stupni nachádza 19 a na II. stupni tiež 19 tried. Školu navštevuje spolu 790 detí, ktoré sú v 38 triedach v dvoch vedľa seba stojacich budovách. Daná kapacita je však nedostačujúca pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem školu navštevovať. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí v našej mestskej časti bude nedostatok kapacity v budúcnosti ešte výraznejší.

nenávratný finančný príspevok

Hlavný cieľ dostavby

Hlavným cieľom dostavby ZŠ Ivana Bukovčana 3 je zvýšenie kapacity o 8 nových tried. Z toho v nadstavbovej časti vznikne 5 nových tried a v prístavbe tri nové triedy. Súčasťou projektu sú aj kabinety pre učiteľov a nové sociálne zariadenia. Nad nastavovanou a pristavovanou časťou objektu je navrhnutá plochá strecha z drevených trámov, prestrešená extenzívnou, vegetačnou strechou.

nenávratný finančný príspevok

Dostavba za 2,4 milióna eur

Celková výška nákladov je v súčasnosti 2,4 milióna eur. Financovanie projektu bude prebiehať prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie z rozpočtu mestskej časti predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. cca 120 tisíc eur.

Materiál na zastupiteľstvo

Celý materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva si môžete prečítať na webe mestskej časti. V čase napísania tohto článku ešte nebol zverejnený.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *