Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2021

Ján Žatko

Mestská časť Devínska Nová Ves zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jeseň 2021. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 7. 9. do 28. 10. 2021.

píše: Ján Žatko

Pokyny na využitie veľkokapacitných kontajnerov

  • Na uvedenú ulicu resp. križovatku sa pristavuje 1 kontajner  v poobedňajších hodinách.
  • Kontajner naplnený odpadom skôr, ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený.
  • Kontajnery sú určené iba na objemný komunálny odpad.
  • Nepoužívajte ich na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie, orezy stromov, stavebný odpad a elektro odpad.

veľkokapacitných kontajnerov

Rozmiestnenie kontajnerov – jeseň 2021

veľkokapacitných kontajnerov
Zberný dvor Denovy na Ulici Milana Pišúta.

zdroj: devinskanovaves.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *