Farský denný tábor 2021 – Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa

Mária Kopčíková

Už po siedmy raz sme spoločne s tímom našich animátorov pripravili farský denný tábor pre deti z našej farnosti. Tento rok sa na príprave podieľalo a deťom sa venovalo 19 dobrovoľníkov pod vedením Zuzky Rehorčíkovej, Moniky Nagyovej, Márie Kopčíkovej, Matúša Mayera a pána kaplána Tomáša Tarčáka. Dobrovoľníci sú väčšinou z radov študentov stredných škôl, ale sú medzi nimi aj pracujúci. Vďaka všetkým z nich – bez ich nadšenia a práce (na programe, hrách, rekvizitách, kostýmoch) by to jednoducho nešlo.

píše: Mária Kopčíková

Komunita Devínskej

Náš spoločný život v komunite Devínskej vnímame ako veľmi dôležitý a zapájanie mladých považujeme za dôležitú súčasť rozvoja nášho spoločenstva. Preto s aktívnymi animátormi, ako aj s ďalšími záujemcami, pracujeme priebežne počas celého roka.

Farský denný tábor 2021

V tomto roku sme mali na tábore 55 účastníkov vo veku 5 – 15 rokov. Opäť sme medzi nimi privítali deti z mnohodetných rodín, či rodín v náročnejšej životnej situácii. Program sprevádzali výpravné a kostýmovo bohaté scénky, hry, putovania s rôznymi aktivitami. V rámci programu sme navštívili napr. aj minizoo v Devíne a videli sme ukážky preletov dravcov, vycestovali sme do Smoleníc, kde sme navštívili jaskyňu Driny a deti absolvovali aj prehliadku Smolenického zámku.

farský denný tábor

Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa

Témou tábora bol tento rok Pán prsteňov – Spoločenstvo prsteňa. Ústrednou témou bolo spoločenstvo, budovanie vzťahov v komunite, spolupatričnosť, ale aj učenie sa odolávať pokušeniam.

Deti sa v zostručnenej podobe zoznámili s príbehom o prsteni, ktorý pre nás predstavoval pokušenie moci a slávy. Deti pomáhali na ceste hobitom Frodovi a Samovi, ktorí sa vydali na odvážnu misiu zničiť prsteň. Najskôr sme si užili oslavu narodenín Bilba, potom sme sa spoznali s odvážnym bojovníkom Aragornom, ktorý nás ochránil pred zlými čiernymi rytiermi. Spolu s Frodom sme spoznali trpaslíka Gimliho, elfa Legolasa a dobrého čarodejníka Gandalfa a iné postavy z príbehu, ktoré nám pomáhali pri našej ceste. Deti absolvovali výcvik a stali sa tak súčasťou Spoločenstva prsteňa. Bojovali s ohyzdami a pomáhali opevňovať hrad. Nakoniec dokázali nájsť cestu k Frodovi, s ktorým spoločne na veži zničili papieriky, na ktorých mali napísané niečo, čo ich pokúša.

farský denný tábor

Súvislosti našich životov

Pomocou tohto príbehu sme chceli poukázať aj na tieto súvislosti našich životov:

  • Vnímanie spoločenstva ako miesta, kde môžeme hľadať vlastné miesta v živote.
  • Priateľstvo ako prameň sily, podpory.
  • Uvažovať o sebe, svojich schopnostiach a daroch, kde by sa dali použiť v službe iným.

K týmto témam sme sa vracali aj počas tzv. duchovných zamyslení. Boli to krátke „stíšenia“, s hravými aktivitami, prostredníctvom ktorých môžu aj malé deti tieto náročnejšie témy pochopiť.

farský denný tábor

Poďakovanie podporovateľom

Tábor môžeme v takejto podobe realizovať vďaka mnohým podporovateľom. Vďaka dotáciám a príspevkom môžeme stále držať cenu tábora v relatívne (na bratislavské pomery) nízkych sumách a môžeme umožniť rodinám, ktoré to potrebujú,  znížiť poplatok na minimum. Vďaka týmto príspevkom si môžeme dovoliť mať pomerne veľký počet animátorov a celého tímu, aby sme sa mohli deťom venovať individuálnejšie. A aj vďaka tejto podpore môžeme zachovať rozsah aktivít, výletov a výpravnosť rekvizít a kostýmov. Všetci animátori sa deťom venovali bez nároku na finančnú odmenu.

Za podporu vo forme dotácií ďakujeme MČ Devínska Nová Ves a Magistrátu hl. mesta Bratislavy.

logo dnv.png        logo magistrát.jpg

Za podporu a otvorenosť ďakujeme aj:

Farnosti DNV, ktorá nám poskytla priestory F-centra.

Viacerým súkromným i právnickým osobám za ich finančné dary pre účely tábor a práce s mládežou.

Viacerým podporovateľom a rodičom za materiálne príspevky do balíčkov pre deti pri ukončení tábora.

Redakcii Quark za výtlačky tohto zaujímavého časopisu.

Palimu, Monike, Nike, Rosťovi, Julke, Majke, Barborke a aj iným rodičom táborových detí za ich pomoc pri organizácii, za pečenie koláčikov, za pomoc s odvozmi detí – prosto za všetko, s čím nám v rámci nášho spoločenstva pomohli.

Zároveň ďakujem a myslíme aj na tých, ktorí boli s nami v modlitbách.

farský denný tábor

Fotogaléria

Ako nám na tábore bolo? Fotogaléria je k nahliadnutiu na tomto odkaze.

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *