Tri piliere výchovno-vzdelávacieho programu na ZŠ Pavla Horova

HorovaZákladná škola, Pavla Horova 16, Bratislava je plne organizovanou, bezbariérovou školou rodinného typu s takmer 30 ročnou históriou. V posledných rokoch máme výchovno-vzdelávací program postavený na 3 základných pilieroch: cudzí jazyk – šport – ekológia.

píše: Mgr. Miloš Marko, riaditeľ

Jazyková príprava

Naša škola sa v jazykovej oblasti (vyučujeme ANJ,NEJ,RUJ) viac orientuje na výučbu anglického jazyka. V školskom roku 2019/20 otvárame tri triedy 1. ročníka. Triedy majú rôzne varianty náročnosti a tiež samozrejme budú kreované podľa záujmu. Okrem anglického jazyka, ktorý je číslom jedna, vo vyšších ročníkoch bude možnosť výberu medzi nemeckým a ruským jazykom ako druhým cudzím jazykom. V základnom variante budú mať prváci 2 hodiny anglického jazyka, v jazykovom variante 3 hodiny angličtiny. Okrem toho anglický jazyk bude formou CLIL metódy zaradený do niektorých predmetov výchov. V treťom ročníku v jazykovom variante pribudne druhý cudzí jazyk podľa výberu – nemecký alebo ruský jazyk, prípadne iný jazyk o ktorý bude záujem. V základnom variante druhý cudzí jazyk začneme vyučovať v šiestom ročníku.

Horova
Deň otvorených dverí na ZŠ Pavla Horova.

Športová príprava

Podľa rôznych štúdií a výskumov naše deti už v predškolskom i školskom veku majú v značnej miere problémy s fyzickou kondíciou, obratnosťou a športovými aktivitami všeobecne. Naša škola má dlhoročnú tradíciu v športovom zameraní, v súčasnosti je to orientácia na futbal, florbal, tanec a box. Pri našej základnej škole vznikli a dlhé roky fungujú mažoretky TINA Bratislava a vzniklo tu ešte v roku 1999 Tanečné centrum ELEGANZA, ktoré je významným zástupcom tanečného športu na Slovensku. Od apríla 2015 pri škole vyvíja svoju činnosť Best Boxing Club. Od septembra 2018 sme otvorili pilotný projekt Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT) pod garanciou olympijského víťaza z Ria de Janeiro 2016. Projekt sa realizuje pre celý I. stupeň z dôrazom hlavne na 1.- 2. ročník. Cieľom projektu je ponúknuť novú celoročnú aktivitu pre najmenších s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Tím trénerov a odborníkov, na čele s trénerom a fyzioterapeutom Mateja Tótha, vypracovali metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu.

Horova
Best Boxing Club: Nádejní boxeri okolo svojho trénera.

Pre žiakov predovšetkým 1. stupňa je možnosť športového vyžitia v mimo vyučovacom čase v týchto športoch:

Ostatné športy a aktivity budú realizované v popoludňajších hodinách formou krúžkov. V záujme rozšírenia možnosti voľnočasových aktivít spolupracujeme s viacerými agentúrami a organizáciami poskytujúcimi takéto služby.

Horova
FKM DNV: Nádejní mladí futbalisti.

Pri hľadaní športových talentov sa mienime orientovať na oblasť Devínska Nová Ves a okolité lokality: Lamač, Záhorská Bystrica, Devín, Stupava a Dúbravka. Pre rozvoj športu máme na škole vytvorené veľmi dobré podmienky v letnom i zimnom období. Škola disponuje veľkým vonkajším športovým areálom – tartanová bežecká dráha, trávnaté futbalové ihrisko s automatickým zavlažovaním, futbalové mini ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko, street workoutové ihrisko a zázemie so šatňami a sociálnymi zariadeniami. Pre zimnú prípravu sú v budove školy k dispozícií dve telocvične so šatňami a sprchami.

Workoutové ihrisko na ZŠ Pavla Horova.

Enviromentálna výchova a ekológia

Okrem jazykov a športu sa naša škola orientuje na environmentálnu výchovu, realizujeme mnohé projekty na zlepšenie životného prostredia, tiež zber a separáciu odpadov Na škole pracuje eko-hliadka, ktorá zabezpečuje efektívne využívanie energií a stará sa o ich šetrenie. Výsledkom nášho snaženia za posledné obdobie bolo získanie medzinárodného certifikátu a putovnej zástavy projektu „Zelená škola“.

Škola v tomto roku realizuje projekt EÚ – Revitalizácia odborných učební a knižníc. Prostredníctvom tohto projektu budujeme nové učebne: malú a veľkú učebňu IKT, 2 jazykové učebne, fyzikálnu, chemicko-biologickú učebňu, chemické laboratórium, polytechnickú učebňu a knižnicu.

V novom školskom roku 2019/20 prajeme deťom, ich rodičom, nepedagogickým zamestnancom a samotným pedagógom veľa zdravia a úspechov.

Mgr. Miloš Marko
riaditeľ školy

Deň otvorených dverí na ZŠ Horova

K informácii pána riaditeľa Mgr. Miloša Marka o Základnej škole Pavla Horova 16 pripájam videoreportáž DTV z Dňa otvorených dverí na škole z apríla tohto roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *