Aký bol polrok v roli poslanca

Adrián Jankovič

Od nástupu do funkcie veľmi rýchlo prešiel dlhší čas, podelím sa preto o to, čo sa podarilo, na čom pracujem, o čo sa chcem pokúsiť neskôr a na čo mám trochu iný pohľad ako súčasné vedenia samospráv.

píše: Adrián Jankovič

Začiatky

Prvé mesiace som sa učil čo a ako funguje, reálna práca začala s vytvorením jednotlivých komisií, do nich boli vybraní neposlanci výberovým konaním a nie podľa politických nominácií čo bol dobrý signál. Komisie začali fungovať v marci a v nich ma to začalo baviť, zápisnice z niektorých sa zverejňujú neskôr. Miestny úrad bol však zanechaný poddimenzovaný, čo si žiada nejaký čas na vyriešenie. Napríklad trvá stále veľmi dlho kým mi niekto odpíše z miestneho úradu. Postupne sa to zlepšuje, riešenie podnetov sa zrýchlilo, ešte je potrebné popracovať na reagovaní na niekoľkoročné podnety a neselektovať pri riešení aktuálnych. S magistrátom sa komunikuje zatiaľ veľmi dobre.

 Doprava

Podarilo sa pridať posledný odchod linky 29 z mesta o 23:06, predtým bol posledný odchod abnormálne skôr oproti iným linkám. Zásadný rozdiel v kvalite cestovania MHD bude vybavenie všetkých autobusov klimatizáciou do leta 2020. Dopravný podnik som oslovil so žiadosťou o úpravu grafikonu linky 20 tak, aby mohla reálne nadväzovať na linku 21 smer Pri Sandbergu bez meškania a tí, ktorí pokračujú z L21 v ceste smer Opletalova nemuseli čakať viac ako teraz podľa grafikonu, ktorý je robený s cieľom nadväznosti, ale niektoré spoje L20 meškajú, čo výraznejšie predlžuje čas cestovania, tu bude riešenie komplikovanejšie ale s novým vedením Dopravného podniku by sme ho mohli nájsť.

 Začal som sa pokúšať o to, aby hlavné mesto opravilo chodník na trase európskeho významu Eurovelo 13 vo veľmi zlom technickom stave na území Devína, ktorý nadväzuje na opravenú časť v DNV. Bude to náročné, keďže pozemky nie sú mestské a chodník oficiálne neexistuje, je to však pre mňa osobne najzásadnejšia vec na úrovni mesta. Chystám zoznam lokalít, objektov občianskej vybavenosti pri ktorých bude možné umiestniť stojany na bicykle, v prípade súkromných pozemkov chcem osloviť napr. prevádzkovateľov obchodov, aby umiestnili vhodnejšie stojany ako majú v súčasnosti. Chcem dosiahnuť to, aby boli súčasné spomaľovače na cestách nahradené takými, ktoré sú robené tak, aby ich pohodlne mohli obísť ľudia na bicykloch. Chystám sa vytypovať jednosmerky, v ktorých bude možné zaviesť obojsmerný prejazd pre ľudí na bicykloch. Obec začala hľadať spôsoby, ako pripraviť väčšie investície do cykloinfraštruktúry.

Pribudli bezbariérové priechody pre chodcov, obec upozorním na osadenie nevhodného typu obrubníkov na jednom z priechodov na Uhroveckej ulici, ktorý má väčší sklon ako povoľuje technický predpis. Ďalej chcem stransparentniť proces výberu a parametrov rekonštrukcií peších a cestných komunikácií tak, aby ho mohla pripomienkovať Komisia výstavby/zastupiteľstvo a nebol to iba neodkomunikovaný proces úradu. V prípade použitia dlažby, mala by sa používať taká, ktorá nemá skosené hrany – tak bude príjemnejšia a menej hlučná pre ľudí s kufrom na kolieskach, na kolobežke a korčuliach.

Očakával som väčšiu aktivitu vedenia smerom k mestu, ktorá by viedla k zaregulovaniu parkovania v prvých lokalitách. Pred spustením pilotných zón určite oslovím vedenia s tým, aby boli spustené procesy smerujúce k zaregulovaniu aj tu čo najskôr.

Územný rozvoj

Na začiatku boli obnovené práce na Územnom pláne zóny Kolónia. Časť jej nezastaveného územia a z veľkej časti celkovo  nezastavaného územia DNV tvoria také plochy, ktoré požadujú 30, resp. 70% podlažných plôch pre občiansku vybavenosť (tú tvoria obchody, škôlky, atď.), zvyšok musí byť bývanie. Hlavné mesto začalo vydávať nesúhlasné stanoviská tým projektom, ktoré nahrádzajú občiansku vybavenosť apartmánmi, čo síce stopne pochybných investorov bez povolení na daných plochách v zóne po dobu kým vstúpi jej územný plán do platnosti. Vo všeobecnosti je však nereálne obsadiť takú podlažnú plochu občianskou vybavenosťou v meste, kde už územný plán povolil koncentrovať občiansku vybavenosť do napr. nákupných centier (zámer so zmiešanými územiami bol dobrý, mixovanie funkcií je v súčasnosti považovaný za najlepší spôsob rozvoja mesta). Týmto rozhodnutím sa ale znižuje dostupnosť bývania, preto som očakával po takom rozhodnutí prísť so zmenami a doplnkamiúzemného plánu mesta, ktoré prídu s riešením dotknutých plôch a nedostatku dostupných bytov, riešenie je v procese.

Červenou kód 201 – občianska vybavenosť celomestského významu (70% podlažnej plochy musí mať obč. vybavenosť, 30% bývanie), kód 501 – zmiešané územia (bývanie 70%, obč. vybavenosť 30%) (Vlastné spracovanie podľa mapy.bratislava.sk)

Vedeniu mestskej časti sa podarilo úspešne vyrokovať výrazné zmenšenie kapacity ubytovne na Opletalovej ulici, v projekte pribudli aj iné funkcie okrem ubytovania, čo je tiež plus. Keď je takýto druh stavby povolený v mestskom územnom pláne, čo je prirodzené, keďže aj taký druh stavby je v meste potrebný, zakázať ich výstavbu nie je možné.

 Detaily

Podarilo sa postupne nahrádzať starý mobiliár novým, vzhľadnejším (koše v uliciach), mrzí riešenie jedného podnetu s lavičkami, na ktorých žobrali asociáli. Lavičky boli premiestnené na iné miesto, ale problém, aj keď veľmi ťažko riešiteľný to nevyrieši a nemôžeme iba presúvať lavičky, na ktoré mám spätnú väzbu od verejnosti, že ich nie je ešte dostatok.

Čo ma hnevá je ďalšie navyšovanie prostriedkov pre park na Charkovskej, ktorý sa aj vďaka tomu, že nebol realizovaný podľa výsledku architektonickej súťaže a poslanci z minulého obdobia s tým nemali a nemajú problém, stále predražuje a najnovšie do neho pôjdu peniaze na opravu zabetónovaných stromov a výmenu dopadových plôch.

 Vizuálny smog – vďaka tipu obyvateľke som mohol začať riešiť bilbordy v zastavanej časti na pozemkoch samospráv.  Magistrát zistil, že na svojom pozemku má nelegálny bilbord na Eisnerovej ulici a začal s procesom jeho odstránenia. Na pozemkoch zverených mestskej časti som úrad požiadal o predloženie nájomných zmlúv s cieľom ich vypovedania. Magistrát zatiaľ ešte chystá spôsob ako ich celoplošne obmedziť, preto ešte stále budú na súkromných pozemkoch pribúdať bez možnosti ich regulovať.

 Na komisiu výstavby nám boli doručené vizualizácie opravenej terasy podľa zadania minulého vedenia, zhodli sme sa na ich nevhodnosti a projekt dali prerobiť.

Zeleň

Prebehla náhradná výsadba stromov v zastavanom území za vyrúbané. Devínska Kobyla je zatiaľ dlhší čas bez ťažby a môžeme si ju užívať bez holorubov a nezničených chodníkov od mechanizmov aj vďaka tlaku verejnosti a tomu, že všetky samosprávy, na ktorých území sa rozpriestiera sú konečne jednotné v postoji voči ťažbe. Štátne lesy SR však snahy samospráv o to, aby sa  funkcia Kobyly zmenila z hospodárskej na rekreačnú, prípadne prešla pod správu Mestských lesov, podmieňujú “výpalným” za ušlý zisk. Ideálna pozvánka na jarné parlamentné voľby a zmenu vedenia Lesov SR.

Mestské lesy majú po novom schválenú zonáciu s odstupňovanou mierou ťažby, aj s bezzásahovými zónami. Aký to rozdiel oproti nedávnej minulosti, keď to mestský poslanec za DNV blokoval s vážnou tvárou s argumentom, že ľuďom tam budú padať na hlavu konáre a stromy.

Teší ma tiež zámer opravovať asfaltové cesty v Lesoparku (územie od Železnej studničky a Koliby na sever cca pod Biely Kríž) podľa ich využitia návštevníkmi, s ktorým sa už začalo, majú sa využívať aj dáta aplikácie, ktorú používajú športovci na zaznamenávanie aktivít.

Zákutie Lesoparku.

Kultúra a šport

Hody boli výborné, s kultúrnym programom, street foodom a slušnou návštevnosťou. Vyššia kultúra sa dá zažiť počas kultúrneho leta Istracentra, koncert komornej hudby počas neho, ktorý som návštivil bol tiež kvalitný. Leto som využil na stretnutie s pánom riaditeľom Istracentra aby som lepšie pochopil jeho fungovanie.

Tu som si uvedomil šialený nepomer – na program Istracentra je k dispozícii ročne 6 000 € a na personálne náklady v dohľadovom centre kamerového systému 100 000€. Priznám sa, v minulosti ma zaujala máloktorá akcia Istracentra tak, aby som na ňu šiel a to mám rád rôzne diskusie, koncerty a podobne. To by sa malo zmeniť v prospech Istracentra aj preto, aby mohlo byť pridaných do programu trochu viac akcií pre ľudí v produktívnom veku a mladých. Knižnica sa snaží získať dotáciu na kúpu biblioboxu pre vrátenie kníh aj mimo výpožičných hodín.

Stretol som sa aj s konateľom DNV športu pnom Kiszelom. Ten urobil tiež veľký kus práce, športoviská majú úroveň a má víziu. Mrzí to, že minulé vedenie neuvoľnilo dosť prostriedkov na opravu hokejbalového ihriska v areáli ZŠ Horova, kde neostalo na úpravu poškodeného podložia čo sa sčasti podpísalo na stave povrchu. Vieme si predstaviť výmenu povrchu na hokejbalovom ihrisku na Vápencovej, ktorý tiež nebol spravený ideálne z rôznych dôvodov. V mestskej časti chýba ihrisko na minifutbal s umelým povrchom, ktoré bude voľne prístupné verejnosti, To v ZŠ Horova nie je možné používať, preto budem hľadať možnosti či už pre sprístupnenie toho v areáli ZŠ Bukovčana alebo iné. Pomáham pri zámere vybudovania skateparku so študentom architektúry. Je potrebné rekonštruovať street workout prvky v areáli Bukovčana, pozemky pod nimi však majú v nájme baseballisti do roku 2020.

Je čo zlepšovať

Ako vidno, je čo robiť a a naučil som sa, že bude potrebné ísť vytrvalo za vyššie napísaným tak, aby sa to podarilo a veľmi bude záležať na tom ako sa k tomu postavia zvolení kolegovia a výkonná moc (magistrát a miestny úrad).

 

8 komentárov k “Aký bol polrok v roli poslanca”

 1. Tak na súkromných pozemkoch budú pribúdať bez možnosti regulovať ? Aký alibizmus. Bilbordy sú podľa stavebného zákona stavby. Pribúdanie“ stavieb, aj na súkromných pozemkoch má svoje pravidlá aj v stavebnom zákone. Obce majú v stavebnej činnosti svoje kompetencie originálne aj prenesené. Aj na súkromných pozemkoch. Je nepredstaviteľné na súkromnom pozemku legálne vybudovať stavbu, ktorá podlieha stavebnému povoleniu, alebo len ohláseniu. Pri bilbordoch je mesto, mestská časť bezmocná ? Trochu nepodarený vtip. Pán poslanec dostal aj podnet aby bilbordy, ako stavby, mesto zdanilo daňou z nehnuteľností. Nie je jediný kto dostal takýto podnet. Ten podnet tu nespomína ani či ho posunul tam kde rozhodujú o VZN na zdanenie stavieb. Zaslúžime si doplniť informáciu.

  1. Podarilo sa mi zatial zistit z komisie vystavby: K bodu „Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy na území Hlavného mesta SR Bratislavy“ bola prítomná pani hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad. Po vyslovenom odporúčaní pani Ing. arch. Konrad sa všetci prítomní zhodli na predložení tejto koncepcie na septembrové zasadnutie komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.

   K zvyseniu dane z nehnutelnosti na reklamen stavby nemam z mesta ziadne info, mozno bude sucastou tej koncepcie.

   1. Pre upresnenie – daň z nehnuteľností zatiaľ mesto za bilbordy nevyberá. Teda zatiaľ ju nemohlo ani zvyšovať. Sedíte v novoveskom zastupiteľstve s predsedom komisie financií mestského zastupiteľstva. Takže info z mesta bude pri najbližšom našom zastupiteľstve od Vás na 3 metre. Koncepcia vonkajšej reklamy je fajn. Jeden by povzdychol že konečne – po rokoch rokúcich pani Konrad vo funkcii. To nemení nič na fakte že sa treba vysporiadať s už jestvujúcou vonkajšou reklamou na mestských aj súkromných pozemkoch. Stavebný zákon dáva k tomu právne páky a primeraná daň by tomu dala aj peňažnú motiváciu.

 2. Je to napisane dost neprehladne bohuzial.
  p.Jankovic, skuste updatovat Vasu FB stranku castejsie, pretoze ludia vobec nemaju prehlad o Vasich aktivitach.

  1. Je problemom skakanie z temy na temu? Alebo som aj prilis zostrucnil niektore pasaze? Pokusim sa viac pisat na fb, tam sa v jednom statuse venujem len jednej teme 🙂

 3. celkom ma zaujala veta o minifutbalovom ihrisku. takze to v arealy skoly p.horova sa nemoze pouzivat. preco asi? pretoze produkoval taky hluk, ze obyvatelia okolia si vymohli zakaz ho pouzivat. obyvatelia okolia arealu i.bulovcana su asi hluchi, tym to vadit nebude? uz teraz sa tam hra tenis od jari do jesene, kazdy den, hraje sa aj minifutbal, vsetko to produkuje neunosny hluk. pan poslanec by sa mohol zaujimat aj o nazory obyvatelov , pokial chce nieco niekde zaviest. co tak protihlukove bariary okolo sportovych arealov umiestnenych v obytnej zastavbe?

  1. Viem o tom, ze ihrisko Horova sa moze pouzivat iba do 14:00 kvoli prekrocenym hlukovym normam. Na Bukovcana sa momentalne moze pouzivat aj neskor. Neviem, ako je to tam s hladinami hluku, ale su tam ine podmienky, predsalen je to dalej od obytnych budov, je tam protihlukova stena. Urcite by mala prebehnut participacia obyvatelov z okolia na tom rozhodnuti, i ked neviem ako by to MU uchopil, ked by k tomu prislo tak by som sa toho chopil.

   Dolezite bude aj vysporiadanie sa s najmom arealu. Ked skonci najom arealu Baseballovemu klubu a oni/mestska cast ho nebude chciet predlzit, zariadenie moze ostat baseballistom a to bude potrebne vopred vyriesit.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *