Petičný výbor žiada zmenu stanoviska komisie k výstavbe ubytovne

Ján Žatko

O plánovanej výstavbe ubytovne na Opletalovej ulici som už na tomto blogu písal niekoľkokrát. Tak isto aj o petícii proti jej výstavbe, ktorú podpísalo 841 osôb. Pod vplyvom petície ale aj na základe postoja mestskej časti investor prepracoval projekt. Ten bol predmetom rokovania Komisie výstavby a životného prostredia 30. mája 2019. Komisia prepracovaný projekt odobrila. Petičný výbor má voči spôsobu, akým prebiehalo prerokovanie tohto bodu na májovej komisii námietky, s ktorými sa obrátil na členov komisie.

píše: Ján Žatko

Vážená pani predsedníčka, vážení členovia komisie výstavby a životného prostredia,

pred zasadaním komisie, ktoré je plánované na 4. septembra 2019 si Vám dovoľujeme napísať zásadnú pripomienku na skutočnosť, akým spôsobom prebiehalo posledné zasadnutie komisie dňa 30. 5. 2019. V programe na daný deň sa ocitol aj bod číslo 6 – „Prebiehajúce a pripravované developerské aktivity v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves – Polyfunkčný objekt Devínska Nová Ves“.

Keďže občianske združenie Devínsky Dvor, ktorého sme členmi, iniciovalo a realizovalo petíciu proti umiestneniu ubytovne na Opletalovej ulici, očakávali sme, že pokiaľ sa bude predmetná sporná developerská činnosť riešiť, budeme prizvaní, aby sme mohli vyjadriť svoj názor, resp. predstaviť fakty a argumenty. Ani pri podrobnejšom monitorovaní aktivít komisií a miestneho zastupiteľstva  nebolo možné pri akejkoľvek vôli identifikovať, že v bode 6 sa bude prejednávať situácia ohľadom ubytovne na Opletalovej ulici. Rovnako o tom netušili ani niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva, resp. členovia komisie.  Veľmi radi by sme Vám predstavili svoje argumenty, stačilo nás kontaktovať, čo určite nemohol byť problém(napríklad predseda OZ Devínsky Dvor je takisto člen Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly). Na druhej strane pre Vás nebol žiadny problém  pozvať zástupcov investora na spomínaný bod 6, aby bez akejkoľvek oponentúry predstavil „vynovený projekt“.

Čo je však ešte viac zarážajúce, na úvod tohto bodu bol predsedníčkou komisie daný projekt predstavený ako kompromisné riešenie, nakoľko developer má už právoplatné územné rozhodnutie. Na základe tejto informácie nám viacerí členovia komisie potvrdili, že hlasovali za návrh projektu v zmysle ako ho predstavil investor. Bohužiaľ, tvrdenie o tom, že majú právoplatné územné rozhodnutie *nie je pravdivé* (viď príloha).

Je pre nás zarážajúce, že v komisii sa hlasuje na základe nepotvrdených informácií, bez možnosti aby bola konfrontovaná druhá strana a takpovediac narýchlo, pretože členovia komisií dostali materiál (resp. pár náčrtov a veľa sľubov) až priamo na mieste. V normálnom procese by sa s daným materiálom mohli členovia komisie (a takisto aj širšia verejnosť) vopred oboznámiť a zistiť jeho úskalia.  Naše občianske združenie už takmer rok argumentuje pripomienkami, prečo daná stavba nie je vhodná a upozorňuje na nejasnosti (napríklad v starom návrhu je podľa nás nesprávny výpočet parkovacích miest), no potrebujeme na to desiatky hodín na naštudovanie materiálov a stretnutí s právnikmi. Nie je možné zhodnotiť situáciu za pár minút bez materiálov a po prezentácií.

Rozumieme, že znie lákavo, ak mestskej časti niekto prisľúbi 4 sociálne byty,  no je podľa Vás dôstojné, aby napríklad v takýchto bytoch začínali budúci učitelia alebo mladé rodiny? Pre nás je to mimoriadne nezodpovedné, hlavne v súvislosti s tým, že v ubytovni, ktorá tam funguje už teraz (budova Opletalova 100), musí často zasahovať polícia. Navyše, týmto krokom ste odignorovali názor viac ako 800 ľudí, vrátane názoru starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra,  ktorí sú proti umiestneniu ubytovne na Opletalovej ulici.

ubytovne
Súčasná ubytovňa na Opletalovej 100.

Keďže Vám bola predstavená mylná informácia a realita je taká, že územné konanie nie je právoplatne ukončené (stavebný úrad DNV nariadil nové územné konanie), žiadame Vás, aby ste sa predmetným bodom zaoberali opäť a posunuli miestnemu zastupiteľstvu závery (daný bod sa na miestnom zastupiteľstve ešte neprejednával) na základe korektných informácií.

Nerozumieme načo je dobré ponáhľať sa odsúhlasovať niečo, o čom  nemá dostatočné informácie nielen verejnosť, ale ani Vy sami, keďže projekt bol predstavený priamo na mieste.

S pozdravom,

Igor Maruščák, predseda OZ Devínsky Dvor
Peter Tomaškin, OZ Devínsky Dvor
Róbert Hloušek, OZ Devínsky Dvor
Viliam Horňák,  OZ Devínsky Dvor

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *