Senecio a bezúhonná osoba

Denis Ružovič

Ako sa dozvedáme z platného štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Dom sociálnych služieb Senecio, n.o., podľa článku VI. bodu 3. „Správna rada má 5 členov, ktorí sú volení na funkčné obdobie 4 rokov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná“.

píše: Denis Ružovič

doplnené 15. 1. 2020 o stanovisko Róberta Bardača Pokračovať v čítaní „Senecio a bezúhonná osoba“

Dokedy bude kriminálnik na čele správnej rady Senecia?

Ján Žatko

Pred dvomi týždňami som vás v článku Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí? informoval o tom, že na čele správnej rady Domu sociálnych služieb Senecio je exstarosta Milan Jambor, kriminálnik právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin korupcie. Na dôvažok si to tento človek zariadil tak, že v súčasnosti nemá na Senecio žiaden vplyv ani súčasný starosta Dárius Krajčír, ani miestne zastupiteľstvo. O tejto absurdnej situácii sa hovorilo aj na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Nie všetci diskutujúci však mali na pôsobenie Milana Jambora na čele správnej rady Senecia rovnaký názor.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Dokedy bude kriminálnik na čele správnej rady Senecia?“

Diskusia o rozpočte Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Včera som vás informoval o tom, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves schválilo rozpočet mestskej časti na nasledujúce tri roky. Rozpočet na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov aj výdavkov 19 951 016 €. Podrobnejšie čísla z tohto rozpočtu nájdete v článku Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV. Dnes vás budem informovať o tom ako prebiehala diskusia o rozpočte na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Diskusia o rozpočte Devínskej Novej Vsi“

Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV

Ján Žatko

Najdôležitejším bodom posledného tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves bol návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúce tri roky. Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez zmien, tak ako bol predložený, hlasmi všetkých prítomných poslancov. Podrobnosti k rozpočtu uvádzam v nasledujúcom texte, o diskusii k nemu budem informovať v ďalšom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV“

List Ježiškovi – ešte môžete niekoho potešiť

list ježiškoviPo minuloročnej úspešnej akcii iniciovanej ľuďmi z Devínskej Novej Vsi a realizovanej rodinami združenými na Facebooku pod názvom „Mamičky z Devínskej Novej Vsi“, miestny úrad DNV organizuje aj tento rok pomoc pri plnení vianočných želaní sociálne slabších rodín. Oslovil rodiny, s ktorými spolupracuje, aby napísali List Ježiškovi. Do listu zahrnuli veci, ktoré potrebujú a ktoré by ich potešili, aby bola pomoc čo najadresnejšia. Tieto želania sú priebežne aktualizované. Na základe nich môžete rodinám, ktoré nemajú taký príjem, aby si to zabezpečili samé, splniť ich priania a takto im darovať krásne Vianoce.

zdroj: devinskanovaves.sk Pokračovať v čítaní „List Ježiškovi – ešte môžete niekoho potešiť“

Vyhlásenie Dáriusa Krajčíra k zvyšovaniu dane z nehnuteľností

Ján Žatko

Včera som vás v článku s názvom Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností informoval o pripravovanom zvýšení dane z nehnuteľností v Bratislave. V prípade schválenia toho návrhu by obyvateľom Devínskej Novej Vsi stúpla daň za rodinné domy a byty o viac ako sto percent. Pre DNV má tento návrh ešte ďalší negatívny dopad. V prípade jeho schválenia by výnos z časti daní z nehnuteľností vybratých v našej mestskej časti smeroval do rozpočtu iných mestských častí. Po slovensky povedané: obyvatelia DNV zaplatia na dani z nehnuteľností dvojnásobok doterajšej sumy a naša mestská časť bude mať z tohto zvýšeného výberu paradoxne menší príjem ako doteraz. Na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa k tejto problematike vyjadril starosta Dárius Krajčír. Prinášam vyhlásenie Dáriusa Krajčíra v plnom znení.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vyhlásenie Dáriusa Krajčíra k zvyšovaniu dane z nehnuteľností“

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku prenajaté na sto rokov

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves sa na svojom októbrovom zasadnutí zaoberalo aj návrhom na predĺženie nájomnej zmluvy pre Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku na 100 rokov. Tento návrh reagoval na požiadavku Chorvátskej republiky, aby túto budovu mohli nerušene využívať aj budúce generácie chorvátskej menšiny. Návrh miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku prenajaté na sto rokov“

Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností

Ján Žatko

Mesto Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností. Návrh sa týka všetkých mestských častí Bratislavy. Budú sa ním zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy na svojom zasadnutí tento štvrtok 12. 12. 2019 od 9.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Bratislava pripravuje zvýšenie dane z nehnuteľností“

Miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh rozpočtu

Ján Žatko

V stredu 11. 12. 2019 sa o 15.00 uskutoční vo Vile Košťálová na Novoveskej 17 posledné tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Na programe je 25 bodov. Najdôležitejším z nich bude návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022. Zastupiteľstvo je verejné. O 16.00 dostanú na zastupiteľstve priestor na vystúpenie občania.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh rozpočtu“