Devínska ocenila významné osobnosti

Ján Žatko

Vo štvrtok 10. 10. 2019 sa v Istra Centre konalo slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Dôvodom bolo odovzdávanie ocenení Devínskonovoveská holubica významným osobnostiam Devínskej Novej Vsi. Toto nové ocenenie prvýkrát získali štyri osobnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj alebo reprezentáciu našej mestskej časti.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska ocenila významné osobnosti“

Nalejme si čistého vína

Ján Žatko

Keď som sa pred necelým rokom uchádzal o dôveru obyvateľov Devínskej Novej Vsi v komunálnych voľbách, mojou prioritnou motiváciou bolo zúfalstvo nad tým, kde Devínsku Novú Ves priviedol bývalý starosta a odsúdený kriminálnik Milan Jambor. A zároveň zúfalstvo nad tým, že mu poslanci miestneho zastupiteľstva to jeho bezbrehé bačovanie umožnili. Prepáčte mi tento expresívny úvod, ale nalejme si čistého vína.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nalejme si čistého vína“

Svojpomocná výsadba okrasných kríkov

Ján Žatko

Aj podľa ohlasov na tento blog je zrejmé, že starostlivosť o životné prostredie je téma, ktorá obyvateľov Devínskej Novej Vsi veľmi zaujíma. Teraz je tu možnosť prispieť ku skvalitneniu životného prostredia v našom bezprostrednom okolí vlastnými rukami. Mestská časť ponúka občanom zabezpečenie nákupu okrasných kríkov, ktorými si môžete skrášliť okolie svojich bytových a rodinných domov na verejných pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. O dodanie bežne dostupných okrasných kríkov môžete požiadať do švrtka 10.10.2019.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Svojpomocná výsadba okrasných kríkov“

Parkovisko na terase Milana Marečka nebude

Ján Žatko

O katastrofálnom stave terasy na Ulici Milana Marečka som na tomto blogu informoval už mnohokrát. Aj o najnovšom zámere na jej rekonštrukciu. Ten vychádza ešte z predstavy exstarostu Milana Jambora, že na terase by malo vyrásť parkovisko pre osobné autá. Naposledy sa týmto zámerom zaoberala Komisia výstavby a životného prostredia pred mesiacom. Odporučila starostovi mestskej časti zorganizovať anketu pre majiteľov bytov v objekte a zistiť ich názor na parkovanie osobných áut na terase.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Parkovisko na terase Milana Marečka nebude“

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov jeseň 2019

Ján Žatko

Tento týždeň začala Denova s jesenným rozmiestňovaním kontajnerov na uliciach v Devínskej Novej Vsi. Až do polovice novembra budú na uliciach umiestnené každý týždeň tri veľkokapacitné kontajnery. Jesenné upratovanie domácností a dvorov sa teda môže začať. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov jeseň 2019“

Vyšlo prvé číslo nového Devexu

Ján Žatko

V septembri vyšlo prvé číslo nového Devexu s podtitulom „Oficiálne periodikum mestskej časti“. Vydávanie vlastného časopisu schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 22. 8. 2019 zároveň s kúpou značky a archívu doterajšieho Devexu od jeho vydavateľa Petra Kruga. Moji kolegovia tak splnili jeden z bodov môjho volebného programu, hoci ja som ich paradoxne vyzýval, aby schválenie vydávania vlastných novín odložili až na september. Vadilo mi, že návrh nebol prerokovaný v odborných komisiách. Neodložili. Čo sa dá robiť, život je plný paradoxov.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vyšlo prvé číslo nového Devexu“