Pripravovaná revitalizácia verejnej zelene na Kostolnom

Ján Žatko

Na ostatnom zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia bol schválený materiál pod názvom „Úprava verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 1. etapa: Revitalizácia verejnej zelene na ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Milana Marečka (OS Kostolné)“. Áno, ide o materiál, ktorý rieši náhradu stromov, ktoré boli na týchto uliciach vyrúbané ešte pred dvomi rokmi.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pripravovaná revitalizácia verejnej zelene na Kostolnom“

Verejná výzva poslancovi Rastislavovi Tešovičovi

Ján Žatko

Ahoj Rasťo. Pred šiestimi rokmi som ťa verejne podporil v kandidatúre na starostu. Moje podporné slová si zverejnil vo svojom predvolebnom letáku. Pred dvomi rokmi som ťa podporoval tiež. Nie síce verejne, to mi znemožnili politické dohody medzi Alojzom Hlinom a Borisom Kollárom. Mojim voličom som však počas kampane dával jasne najavo, že ty si mojim favoritom na starostu. Obávam sa Rasťo, že o dva roky to už nebudem môcť urobiť.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Verejná výzva poslancovi Rastislavovi Tešovičovi“

Nová atrakcia Bratislavy za peniaze Devínskonovovešťanov

Ján Žatko

Pred dvomi týždňami starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na Devínskej Kobyle s veľkou slávou slávnostne otvoril novú atrakciu Bratislavy postavenú za peniaze všetkých Devínskonovovešťanov. Vyhliadkovú vežu v tvare modlivky, ktorá poskytuje úchvatné výhľady na všetky svetové strany. Som presvedčený, že sa čoskoro stane vyhľadávaným miestom turistov. Napriek tomu nie som na spôsob, akým bola nová atrakcia Bratislavy postavená, vôbec hrdý.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Nová atrakcia Bratislavy za peniaze Devínskonovovešťanov“

Devínska má nového miestneho kontrolóra

Ján Žatko

Devínska Nová Ves bola niekoľko mesiacom bez miestneho kontrolóra. Bývalý miestny kontrolór Milan Slezák sa k 10. 02. 2020 vzdal svojej funkcie vzhľadom k tomu, že bol zvolený za hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Za nového miestneho kontrolóra zvolilo miestne zastupiteľstvo dňa 7. 5. 2020 Mgr. Vlastimíra Fekiača.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska má nového miestneho kontrolóra“

Odmeny poslancov a plat starostu sú zverejnené

Ján Žatko

Pri svojich stretnutiach s občanmi sa veľmi často stretávam s výčitkou, za čo vlastne my poslanci berieme také vysoké odmeny, keď oni nevidia výsledky našej práce. A prečo odmeny poslancov utajujeme? Priznám sa, ja som tiež nechápal, prečo na webe mestskej časti nie sú zverejnené výšky odmien poslancov a plat starostu.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Odmeny poslancov a plat starostu sú zverejnené“

Je rekonštrukcia terasy na Milana Marečka ohrozená?

Ján Žatko

Katastrofálny stav terasy na Ulici Milana Marečka a nekonečné sľuby všetkých starostov a súčasných aj minulých poslancov o tom, že ju konečne dajú do poriadku, sú už takým devínskonovoveským evergreenom. Poslanci pravidelne každoročne  v rozpočte mestskej časti schvaľujú státisíce eur na jej rekonštrukciu. Napriek tomu sa však nikdy nepodarilo túto zakliatu rekonštrukciu ani len začať.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Je rekonštrukcia terasy na Milana Marečka ohrozená?“

Spomienky na rok 2019 v Devínskej – záver

Viktor Švarc

Jeden z nás, Viktor Švarc, sa rozhodol zaspomínať na rok 2019 v Devínskej Novej Vsi. Dnes zverejňujem záver jeho zamyslenia nad predchádzajúcim rokom. Vracia sa v ňom k verejnému stretnutiu s občanmi, k novej pozícii do ktorej sa prepracoval exstarosta Milan Jambor a aj k zvyšovaniu dane z nehnuteľností.

píše: Viktor Švarc Pokračovať v čítaní „Spomienky na rok 2019 v Devínskej – záver“

Vraciame sa do čias Milana Jambora?

Ján Žatko

Bývalého starostu Milana Jambora stanoviská odborných komisií miestneho zastupiteľstva absolútne nezaujímali. Rozhodoval o Devínskej Novej Vsi sám, pretože on sám všetko najlepšie vedel. Zo začiatku tohto volebného obdobia sa zdalo, že súčasný starosta Dárius Krajčír bude mať iný prístup. Po ostatnom rokovaní Komisie výstavby a životného prostredia a ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa však začínam obávať, či sa nám nezačína vracať história.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Vraciame sa do čias Milana Jambora?“

Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?

Ján Žatko

Ešte v októbri 2011 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením aby sa začal obstarávať Územný plán zóny Kolónia. V októbri 2015 starosta Milan Jambor svojvoľne práce na ÚPN zóny Kolónia zastavil. Vtedajších poslancov to zjavne netrápilo, pretože nič proti tomuto kroku neurobili. Na prvom pracovnom zasadnutí súčasného zastupiteľstva v decembri 2018 požiadal poslanec Ján Žatko starostu Dáriusa Krajčíra aby informoval zastupiteľstvo, v akom stave sú práce na tomto dokumente. Dnes sa zdá, že snaha Milana Jambora nepripustiť stavebnú reguláciu Kolónie, bude definitívne korunovaná úspechom. Architekt mestskej časti navrhuje práce na ÚPN zóny Kolónia zastaviť.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?“