Príspevok na režijné náklady v školských jedálňach sa od 1. januára zvyšuje o 50 %

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo sa minulý týždeň okrem iného zaoberalo aj návrhom starostu Dáriusa Krajčíra na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Podstatou zmeny bol návrh na to, aby bol zvýšený príspevok na režijné náklady školských jedální z 5 € na 7,50 € mesačne s účinnosťou od 1. januára 2022.

píše: Ján Žatko

Prečo sa zvyšuje príspevok na režijné náklady

Online miestne zastupiteľstvo sa uskutočnilo v stredu 10. novembra 2021. Zúčastnilo sa ho 10 poslancov. Ospravedlnili sa Andrej Kovarik a Bronislava Kraváriková. V rámci bodu č. 5 poslanci prerokovali návrh starostu Dáriusa Krajčíra na zvýšenie príspevku na režijné náklady školských jedální z 5 € na 7, 50 € mesačne s účinnosťou od 1. januára 2022. Návrh bol v písomnom materiáli odôvodnený tým, že zvyšovanie poplatku je spôsobené rastom inflácie a hlavne rapídnym zvyšovaním cien energií.

ZŠ Ivana Bukovčana.

Čo je to vlastne príspevok na režijné náklady

Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádzajú rodičia (zjednodušene povedané stravné), je zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady. Príspevok na režijné náklady je účelovo viazaný na osobné náklady, prevádzku a obnovu inventáru a zariadenia v školských jedálňach. Platí ho rodič dieťaťa, ktoré odoberie aspoň jeden obed v mesiaci v materskej alebo základnej škole. Výška paušálneho príspevku je v súčasnosti 5 € mesačne, s účinnosťou od 1. januára 2022 sa zvyšuje na 7,50 € mesačne.

Ilustračné foto.

Ako je to v iných mestských častiach

V materiáli bolo uvedené aj porovnanie s výškou poplatku v iných mestských častiach Bratislavy. Vyplýva z neho, že vo všetkých mestských častiach uvedených v materiáli je v súčasnosti tento príspevok vyšší ako v Devínskej Novej Vsi.

Diskusia a hlasovanie o návrhu

V diskusii návrh starostu Dáriusa Krajčíra podporila zástupkyňa starostu a predsedníčka Komisie školstva, mládeže a vzdelávania Beata Janatová týmito slovami:

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova)

Na školskej komisii sme to preberali. Ja len ukážku toho, aby ste vedeli. Doteraz napríklad škola Ivana Bukovčana platila zálohu za energie 700 € a teraz im prišla záloha 2 100 €. Takže aby ste si vedeli predstaviť tie náklady ako stúpli. Napriek aj trojnásobku týchto nákladov sa ten poplatok mení minimálne. To znamená, len sa navyšuje o 2,50 €, čo si myslím že pri tých nákladoch je naozaj minimum.

príspevok na režijné náklady
Diskusia o návrhu.

Miestne zastupiteľstvo návrh starostu schválilo jednomyseľne. Poslanec Miroslav Antal v okamihu hlasovania nebol prítomný a Beata Janatová hlasovala zdvihnutím ruky.

príspevok na režijné náklady
Hlasovanie o návrhu.

Zábudlivý starosta?

O rokovaní miestneho zastupiteľstva veľmi podrobne informoval starosta Dárius Krajčír na svojej facebookovej stránke. O zvyšovaní príspevku na režijné náklady v školských jedálňach však v tejto jeho informácii nie je ani slovo. Je to zvláštne. Buď je pán starosta zábudlivý, alebo si myslí že táto téma jeho voličov nezaujíma, alebo pán starosta o nepríjemných veciach, ktoré navrhuje, radšej pre istotu neinformuje. Ktorá možnosť je podľa vás najpravdepodobnejšia?

Celú informáciu pána starostu si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci obrázok:

príspevok na režijné náklady

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *