Za Viliamom Pokorným

Ján Žatko

Dnes sú to tri roky, čo sa už nestretávame v Devínskej Novej Vsi s Viliamom Pokorným, významnou osobnosťou našej mestskej časti. PhDr. Viliam Pokorný dlhodobo pôsobil v oblasti kultúry a svojimi aktivitami výrazne presiahol rozmer svojej rodnej obce. Mal veľkú zásluhu aj na pozdvihnutí povedomia chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi a na rozvoji chorvátskej kultúry v našej mestskej časti.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Za Viliamom Pokorným“

O čom rozhodovali poslanci miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 13. 11. 2019 rokovali od 15.00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov, traja poslanci a to Adrián Jankovič, Andrej Kovarík a Zoroslav Smolinský sa ospravedlnili. Počas zasadnutia odišiel poslanec Rastislav Tešovič kvôli rokovaniu na magistráte. Možnosť vystúpiť na zastupiteľstve využila aj jedna obyvateľka mestskej časti.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „O čom rozhodovali poslanci miestneho zastupiteľstva“

Prísne utajený plán výsadby stromov v Devínskej

Ján Žatko

Minulý rok bol pre stromy v Devínskej Novej Vsi priam katastrofálny. Na verejných priestranstvách padla pod ostrými zubami motorových píl približne stovka dospelých stromov. Bez dostatočnej náhrady. Na tomto blogu som na túto úmyselne spôsobenú katastrofu viackrát upozorňoval nielen ja, ale aj ďalší prispievatelia. V novembri som bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva. Prejavil som záujem pôsobiť aj v Komisii výstavby a životného prostredia. Jedným z dôvodov bola aj moja roztrpčenosť nad tým, ako sa mestská časť k zeleni v minulom volebnom období správala. Po roku však musím s ľútosťou konštatovať, že moja roztrpčenosť trvá. Jedným z dôvodov je aj utajený plán výsadby stromov

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prísne utajený plán výsadby stromov v Devínskej“

Aký má vplyv na vývoj detí riziková rodina?

Práci s mládežou sa naše občianske združenie ICHTYS  venuje v Devínskej Novej Vsi už niekoľko rokov. Skúsenosti nám ukazujú, že 80-90% problémových mladých ľudí pochádza z rozvedených rodín. Zaujímavé je, že pri poslednom prieskume na tému riziková rodina, ktorý sme v posledných mesiacoch realizovali, rodinu v rozvode mnohí nepovažujú ako rizikovú, či ohrozenú.

píše: ICHTYS Pokračovať v čítaní „Aký má vplyv na vývoj detí riziková rodina?“

Devínska Nová Ves od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019

Ján Žatko

Minulý týždeň sa niesol na Slovensku ale aj v Devínskej Novej Vsi v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie. Spomínali sme na historické udalosti ale aj na železnú oponu, ktorá prebiehala územím našej mestskej časti.  Nová atrakcia Devínskej Novej Vsi, Šrot park, sa stretla s nečakaným záujmom. Aj o tom sa viac dozviete v nasledujúcich riadkoch. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019“

Víkend zatvorených hraníc

Ján Žatko

V nedeľu 17. 11. 2019 sa cez hranice na Cyklomoste slobody nedostane nikto bez výjazdnej doložky. Bratislavský samosprávny kraj spolu s Ústavom pamäti národa si podujatím Víkend zatvorených hraníc pripomínajú časy neslobody, keď bola hranica medzi slobodným svetom a socialistickým Československom prísne strážená a zabezpečená tzv. železnou oponou. Našťastie v nedeľu, na rozdiel od socialistickej minulosti, dostanete výjazdnú doložku na počkanie priamo na mieste.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Víkend zatvorených hraníc“

Keď ma to chytilo, tak to išlo

Ján Žatko

Keď ma to chytilo, tak to išlo, hovorí Branislav Pokorný o svojej práci so železom. Uplynulú sobotu jeho zásluhou pribudla v Devínskej Novej Vsi veľmi zaujímavá atrakcia.  Na lesnej ceste pod záhradami smerom od Tarzanie k rybníku, tesne vedľa prečerpávacej stanice na potoku Mláka, vyrástla galéria na Slovensku divo žijúcich zvierat vyrobených zo železného šrotu. Autor vystavených exponátov Branislav Pokorný ju nazval „Šrot park“. V zimnom období bude otvorená počas víkendov od 10.00 do zotmenia. Vstupné je dobrovoľné.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Keď ma to chytilo, tak to išlo“

Z histórie Devínskej Novej Vsi: Nežná revolúcia

Ján Žatko

Obecné kroniky sú dobrá vec. Ľudská pamäť je nedokonalá a tak si s odstupom času na niektoré udalosti v minulosti nespomíname, alebo si ich upravujeme podľa svojho gusta. Práve preto sú obecné kroniky veľmi zaujímavé. Odrážajú historické udalosti tak, ako ich v konkrétnom čase vnímali ich súčasníci. Predtým obec a dnes mestská časť Bratislavy Devínska Nová Ves si tiež vedie svoju kroniku. Nežná revolúcia a jej dôsledky v Devínskej Novej Vsi je opísaná vtedajším kronikárom Viliamom Pokorným nasledovne.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie Devínskej Novej Vsi: Nežná revolúcia“

Ochrana štátnych hraníc v období budovania socializmu v ČSSR

Mikuláš Tóth

Od roku 1948 do roku 1989 bolo na všetkých úsekoch štátnych hraníc ČSSR so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom usmrtených streľbou, drôtenými zátarasami pod vysokým napätím, mínami a inými zákrokmi príslušníkov pohraničnej stráže najmenej 350 utečencov. Bilancia obetí na slovensko-rakúskom úseku stráženia je viac ako 62 obetí. Určiť presný počet obetí je veľmi náročné vzhľadom na teror, ktorý rozpútala Komunistická strana Slovenska prostredníctvom svojich mocenských zložiek v  50. rokoch 20. storočia.

píše: Mikuláš Tóth Pokračovať v čítaní „Ochrana štátnych hraníc v období budovania socializmu v ČSSR“

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 13. 11. 2019 sa uskutoční od 15.00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Zasadnutie je verejné, môžu sa ho zúčastniť aj občania. Podľa rokovacieho poriadku môžu o 16.00 vystúpiť občania aj s témami, ktoré nie sú na programe miestneho zastupiteľstva.

pozýva: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva“