Aký má vplyv na vývoj detí riziková rodina?

Práci s mládežou sa naše občianske združenie ICHTYS  venuje v Devínskej Novej Vsi už niekoľko rokov. Skúsenosti nám ukazujú, že 80-90% problémových mladých ľudí pochádza z rozvedených rodín. Zaujímavé je, že pri poslednom prieskume na tému riziková rodina, ktorý sme v posledných mesiacoch realizovali, rodinu v rozvode mnohí nepovažujú ako rizikovú, či ohrozenú.

píše: ICHTYS

Čo je to riziková rodina?

Najčastejšie si pod pojmom ohrozená, či riziková rodina predstavili dve charakteristiky rodín. Prvou charakteristikou bola finančná tieseň, čo poznáme aj pod označením, že ide o rodinu zo sociálne znevýhodneného prostredia. Druhou charakteristikou bol alkohol a iné závislosti v rodine. Často sa objavovala aj charakteristika rizikovej/ohrozenej rodiny ako rodiny, v ktorej je domáce násilie, či týranie dieťaťa. Len jeden respondent uviedol, že aj rodina v rozvode môže byť ohrozená/riziková. Hoci pri našom prieskume sme otázkou o rizikovej/ohrozenej rodine trochu aj zaskočili, postupne prieskumom sme zároveň robili osvetu o tom, čo to je a ako vnímať aj svoje okolie a komunitu.

riziková rodina
Komunitná brigáda a grilovačka.

Komunikácia ICHTYSu s rodičmi

Zároveň sme pri našom prieskume zisťovali aj rodičovské zručnosti, nakoľko vieme, že od výchovy záleží tiež, či z detí nevyrastie problémová mládež. Ceníme si otvorenosť rodičov zdieľať s nami ich skúsenosti s výchovou. A na základe prieskumu vieme povedať, že rodičia najčastejšie chceli vedieť, ako riešiť konflikty medzi deťmi, upratovanie hračiek a stravovacie návyky. Niektorí rozoberali viac svoj prístup k deťom, ako komunikovať požiadavky na dieťa. Pri zisťovaní prebiehali aj odborné konzultácie, čo mnohí rodičia ocenili.

riziková rodina
Komunitná brigáda a grilovačka.

Pilotný projekt komunitnej práce

Pre posilnenie komunitného života a posilnenie rodičovských zručností sme vypracovali pilotný projekt komunitnej práce, ktorá by mala prispieť k tomu, aby sme predchádzali vzniku rizikových rodín a vyrastaniu problémových mladých ľudí. Dvaja naši pracovníci budú chodiť na vybraté ihrisko a tam budú poskytovať nielen poradenstvo vo výchove, ale budú aj budovať vzťahy v komunite, aby si susedia a známi z ihriska vedeli lepšie vypomôcť.

riziková rodina
Komunitná brigáda a grilovačka.

Komunitná brigáda a grilovačka

Vo štvrtok 24. 10. 2019 sme mali prvú komunitnú brigádu a grilovačku na ihrisku na J. Smreka za bývalou Samoškou. Ak sme správne počítali tak prišlo okolo 35 ľudí, čo je super a ďakujeme im za spoločne strávený čas. Decká, čo chodia do klubu sa tešili na opekačku, takže hneď na úvod naplnili tri vrecia odpadom a potom plnili svoje žalúdky. Rodičia s deťmi, tí plnili najmä vrecia s odpadom. Boli to hlavne deti, ktoré sa chytili detského náradia a spustili vlnu práce. Lístie sa deckám veľmi páčilo, takže to bolo upratovanie hrou. Tiež sme boli radi, že sa zapojilo aj niekoľko rodičov detí, čo chodia do klubu. Na prvú akciu to bolo dobré, no budovať je ešte stále čo. Ostych medzi rodičmi s deťmi a našou partiou deciek bolo cítiť, plôtik ihriska bol aj akousi psychologickou hranicou. Tiež chýbali niektorí ďalší rodičia našich deciek a myslím, že chýbali aj obyvatelia bez detí. Ale ako som povedal, na prvý pokus, super!

riziková rodina
Komunitná brigáda a grilovačka.

Projekt komunitnej práce bol podporený fondom Hodina deťom a sme za to vďační!

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *