Za Viliamom Pokorným

Ján Žatko

Dnes sú to tri roky, čo sa už nestretávame v Devínskej Novej Vsi s Viliamom Pokorným, významnou osobnosťou našej mestskej časti. PhDr. Viliam Pokorný dlhodobo pôsobil v oblasti kultúry a svojimi aktivitami výrazne presiahol rozmer svojej rodnej obce. Mal veľkú zásluhu aj na pozdvihnutí povedomia chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi a na rozvoji chorvátskej kultúry v našej mestskej časti.

píše: Ján Žatko

Novinár Viliam Pokorný

Viliam Pokorný sa narodil 1. mája 1929 v Devínskej Novej Vsi v rodine potomkov chorvátskych vysťahovalcov. Po vychodení základnej a meštianskej školy v rodnej obci študoval na obchodnej akadémii v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1948. V roku 1967 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1982 obhájil na tejto univerzite doktorát filozofie. Pracoval ako novinár. V tejto profesii sa špecializoval na úsek kultúry, výchovu a vzdelávanie dospelých a na problematiku miestnej kultúry.

viliamom pokorným
Viliam Pokorný.

Rezbár Viliam Pokorný

Chorvátske prostredie rodnej obce ho podnietilo k zberateľskej a výskumnej činnosti v oblasti národopisu. Výsledkom tejto jeho činnosti je viacero publikácií. Popri výskumnej činnosti sa sústavne venoval aj kultúrno-organizačnej práci a tiež rezbárstvu. Drevorezby vystavoval na viacerých miestach na Slovensku, v Rakúsku i v Záhrebe.

Básnik Viliam Pokorný

Výsledkom jeho poetickej tvorby sú dve zbierky básní. Jedna v slovenčine a druhá v materinskom chorvátskom nárečí. Básne mu uverejňovali v antológiách poézie a v kultúrnych časopisoch v Chorvátsku, Rakúsku i Poľsku. Jeho vybrané básne postupne vyšli v desiatich antológiách chorvátskych básnikov z diaspory.

Vlastivedná monografia Devínska Nová Ves

Je zostavovateľom, spoluautorom a editorom vlastivednej monografie Devínska Nová Ves, ktorú v roku 1995 vydala mestská časť Devínska Nová Ves. Táto monografia je bohatým zdrojom poznatkov o našej mestskej časti. Zostavil aj ďalšie publikácie, v ktorých pomohol predstaviť a dokumentovať slovenskému prostrediu činnosť chorvátskych kultúrnych spolkov a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku.

viliamom pokorným
Monografia Devínska Nová Ves.

Novosielski glas a Hrvatska rosa

V rokoch 1954 až 2001 bol editorom miestneho časopisu Novosielski glas, ktorý vydával Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi.  Od roku začal Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vydávať časopis Hrvatska rosa a Viliam Pokorný sa stal jeho šéfredaktorom.

viliamom pokorným

Chorvátsky kultúrny spolok

Viliam Pokorný bol jedným zo zakladajúcich členov Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi a bol aj pri zrode Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Do roku 2007 bol členom jeho výkonného výboru.  Vo svojom rodisku bol čelným funkcionárom Chorvátskeho kultúrneho spolku, z toho 15 rokov jeho predsedom. S Viliamom Pokorným sú aj neodmysliteľne spojené tzv. chorvátske štvrtky, ktoré organizoval od roku 1995 každý posledný štvrtok v mesiaci.

Viliam Pokorný zomrel 22. 11. 2016.

viliamom pokorným
Festival chorvátskej kultúry 2007.

zdroj: Devex

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *