Zakliata terasa, narodeniny a jarné upratovanie

Ján Žatko

Prinášam vám prehľad článkov, ktoré vás najviac zaujali v marci na blogu Týždeň v Devínskej. Nájdete medzi nimi jeden dlhoročný problém, životné jubileum a aj popud na jarné upratovanie. Najčítanejšie články od začiatku roku zostávajú nezmenené. Nájdete medzi nimi informácie od Vladimíra Kočvaru o stanoviskách stavebnej komisie a článok o opätovne stratenom poslancovi Zoroslavovi Smolinskom.

píše: Ján Žatko

Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu?

Pred viac ako dvomi rokmi, na druhom pracovnom zasadnutí súčasného miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019, sa hovorilo aj o už takmer večnej téme v Devínskej Novej Vsi – nevyhovujúcom stave terasy na Ulici Milana Marečka. Terasu už v minulosti mestská časť viackrát opravovala, napriek tomu je v posledných rokoch jej stav alarmujúci. Žiaľ, za dva roky súčasná samospráva neurobila žiaden viditeľný krok na zlepšenie kritického stavu terasy. Počká rekonštrukcia terasy Milana Marečka až na budúceho starostu? Táto otázka zaujala 129 čitateľov.

Všetko najlepšie pani Daniela Lipková

V marci oslávila narodeniny pani Daniela Lipková. Osoba, ktorú pozná hádam každý obyvateľ Devínskej Novej Vsi nad 60 rokov a určite aspoň polovica z tých ostatných. Ak by ste náhodou nevedeli, Daniela Lipková je dlhoročnou vedúcou a dušou Klubu dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. Blahoželanie k narodeninám sa stalo druhým najčítanejším článkom mesiaca marec. Doteraz si ho pozrelo 149 čitateľov.

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2021

Denova zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jar 2021. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 30. 3. do 17. 6. 2021. Informácia o rozmiestnení kontajnerov vás v marci na blogu najviac zaujala. Doteraz si ju prečítalo 289 čitateľov.

V marci sa na blogu Týždeň v Devínskej neobjavil žiaden nový hit a tak tri najčítanejšie články od začiatku roka 2021 zostávajú nezmenené.

Bude sa priemyselná zóna rozvíjať východne od Volkswagenu?

Obyvatelia Kolónie sú veľmi citliví na ďalšiu výstavbu priemyselných hál vo svojom okolí. Je s tým spojená zvýšená kamiónová doprava, hlučnosť a emisie. Zahustená doprava v dopravnej špičke je v Devínskej cítiť najmä v čase striedania pracovných zmien Volkswagenu. Dodávateľský park v lokalite bývalej tehelne, vysoké protihlukové steny, ktorá miestami dosahujú až 6 metrov a preloženie vjazdu do dodávateľského parku mimo obytnej zóny sú príkladmi nezvládnutého urbanizmu pri súbežnom rozvoji obytnej a priemyselnej funkcie v tomto území. Člen Komisie výstavby a životného prostredia Vladimír Kočvara už druhýkrát za sebou zaujal Devínskonovovešťanov svojim článkom venujúcim sa výstavbe v DNV. Článok si doteraz prečítalo 1 092 čitateľov.

Poslanec Zoroslav Smolinský sa našiel a opäť sa stratil

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves minulý rok v septembri si ubránil svoj mandát poslanec Zoroslav Smolinský. Tým, že sa ho zúčastnil. Podľa zákona o obecnom zriadení totiž mandát poslanca zaniká,  ak sa počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. Zoroslav Smolinský to v hodine dvanástej stihol a tak o mandát neprišiel. Bolo to však naposledy, čo sme ho na zastupiteľstve videli. Zoroslav Smolinský sa našiel, ale zdá sa, že sa opäť stratil. Tak ako minulý rok, aj tentoraz, Zoroslav Smolinský opäť zaujal. Článok si doteraz otvorilo 1 557 čitateľov.

Na vstupe do Devínskej pribudne turbokruháč a pri železnici budú protihlukové bariéry

Najčítanejším článkom tohto roku na blogu Týždeň v Devínskej naďalej zostáva článok člena Komisie výstavby a životného prostredia Vladimíra Kočvaru z januára. Autor vás v ňom informuje o dvoch dôležitých pripravovaných stavebných aktivitách, ktoré pripomienkovala komisia. Obe sa bytostne dotýkajú všetkých obyvateľov DNV. Ide o turbokruháč pri vstupe do DNV a protihlukové bariéry pri železnici. Doteraz si článok prečítalo 1 566 čitateľov.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *