Dopravný rébus na Hradištnej ulici

Peter Rajkovič

Na Hradištnej ulici som si všimol umiestnenie novej dopravnej značky. Na spevnenej ploche, ktorá slúži na parkovanie osobných motorových vozidiel bola osadená dopravná značka. Keďže som danú problematiku študoval, zaujala ma táto skutočnosť. Na parkovisku je umiestnená značka „Zákaz zastavenia“. Má aj dodatkovú tabuľku „Vyhradené parkovanie“

píše: Peter Rajkovič

Čo hovorí vyhláška

Vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov som si vyhľadal znenie tohto zákazu : Značka Zákaz zastavenia (č. B 34) sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.

zákaz zastavenia

Parkovisko na ktorom sa nesmie zastaviť

Vybudovali sme parkovisko pre autá, na ktorom sa nesmie zastaviť. Ak chceme parkovanie  vozidiel na parkovisku vymedziť pre skupinu používateľov, je potrebné označiť miesto na parkovanie ako parkovisko dopravnou značkou. Doplnková tabuľka potom vymedzuje právo na užívanie niektorých parkovacích miest.

zákaz zastavenia

Značka Parkovisko (č. IP 12) označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel.

Kto túto dopravnú značku osadil? Má schválenie cestného orgánu?

Alebo : Čo tým chcel básnik povedať ?

Doplnené adminom blogu 5. 5. 2021:

Už z diskusie k článku vyplynulo, že značka bola osadená v súlade s novou vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.  Miestny úrad potvrdil, že pred osadením prebehlo riadne schvaľovacie konanie. Takže rébus je vyriešený.

 

3 komentáre k “Dopravný rébus na Hradištnej ulici”

  1. Takáto značka je osadená aj pred vchodom Št. Králika 20. Ale aj na iných miestach. Predpokladám, že tým chcel niekto z úradu pomôcť podaktorým jednotlivcom. Konkrétne pred vchodom Št. Králika 20 máme 15 parkovacích plôch, z toho 6 vyhradených pre súťažiacich, 3 vyhradené pre
    invalidov, jedno pribudlo so spomínaným označením a zvyšných 5 pre bežných občanov.

  2. V tomto prípade nejde o žiadny rébus, ale o označenie vyhradeného parkovacieho miesta, zrejme pre osobu ŤZP v súlade s novou vyhláškou ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení účinnou od 1. 4. 2020.
    Osadeniu dopravného značenia predchádzal zákonom určený schvaľovací proces.
    Predmetná vyhláška prináša okrem iného aj zmenu v označovaní vyhradených parkovacích miesť. Pôvodné značenie IP 16 sa nahrádza dopravným značením Zákaz zastavenia č. 270 s pridaním dodatkovej tabuľky vyhradené parkovanie č. 531. Vodorovné značenie sa už neoznačuje krížom, označuje sa už len box, kde je dovolené zastavenie a státia príp. je doplnené vhodným symbolov.

  3. Značka zákaz zastavenia neplatí až za značkou? Podľa novej legislatívy sa tam dajú doplniť také šipocky, ktoré vravia,kde je začiatok,priebeh a koniec a tam nič nie je,tak to platí až za tou značkou? Tá doplňujúce info.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *