A dosť! Sídlisko v Devínskej Novej Vsi si zaslúži viac

sídlisko
Martin Sabo

V Devínskej Novej Vsi dopláca väčšina na menšinu. V tichosti a po dlhé roky. Ak sa niekto ozve, je označený prinajmenšom za málo korektného. A dosť! Sídlisko v Devínskej Novej Vsi si zaslúži viac. Ak sa Vám tento blog páči, prosím o jeho zdieľanie.

píše: Martin Sabo
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „A dosť! Sídlisko v Devínskej Novej Vsi si zaslúži viac“

Byť zástupcom všetkých Devínskonovovešťanov je náročná a hlavne mimoriadne zodpovedná úloha

zástupcom
Miroslav Antal

V týchto komunálnych voľbách sa uchádzam o podporu obyvateľov Devínskej Novej Vsi ako nezávislý kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. V zozname zaregistrovaných kandidátov mám poradové číslo 1.

píše: Mgr. Miroslav Antal
kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti DNV
člen občianskej iniciatívy Modrá čiara Pokračovať v čítaní „Byť zástupcom všetkých Devínskonovovešťanov je náročná a hlavne mimoriadne zodpovedná úloha“

Kandidáti na starostu o miestnom úrade

miestnom úrade
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o predpokladaných zmenách na miestnom úrade.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu o miestnom úrade“

Už dnes večer – diskusia s budúcim starostom

diskusia
Ján Žatko

Nezabudnite už dnes večer prísť o 19:00 do Istra Centra. Uskutoční sa tam diskusia občanov s piatimi kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi. Jeden z nich bude určite zvolený, takže sa budete môcť pýtať aj budúceho starostu. Videozáznam akcie nakoniec nebude, takže kto chce kandidátov vidieť a počuť, musí prísť.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Už dnes večer – diskusia s budúcim starostom“

Ad: Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta

parkovacieVzhľadom na moju prácu na Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi, som nikdy nemala ambíciu zapojiť sa priamo do predvolebnej kampane, či už v minulosti alebo teraz. Nepovažovala som to za vhodné z dôvodu možnej osobnej zaujatosti. Bohužiaľ, aktivita niektorých kandidátov na starostu a poslancov sa tentokrát priamo dotkla aj mňa a prinútila napísať túto reakciu.

píše: Ing. Mária Koprdová
poverená funkciou prednostu miestneho úradu DNV Pokračovať v čítaní „Ad: Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta“

Kandidáti na starostu o stavebnom úrade

stavebnom
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o stavebnom úrade.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu o stavebnom úrade“

Milan Mošať – kandidát č. 30 na poslanca do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Milan Mošať
Milan Mošať

Volám sa Milan Mošať. Mám 31 rokov, narodil som sa žijem v Devínskej Novej Vsi. Pracujem ako riaditeľ spoločnosti a svoje skúsenosti a schopnosti by som rád využil v prospech Devínskonovovešťanov. Preto kandidujem za poslanca miestneho zastupiteľstva.

píše: Milan Mošať
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV    Pokračovať v čítaní „Milan Mošať – kandidát č. 30 na poslanca do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi“

Kobylky

pobyt
Denis Ružovič

Volebný zákon hovorí, že kandidujúci občan musí mať trvalý pobyt v mieste, kde kandiduje. Nehovorí však ako dlho.  V podstate si stačí zmeniť trvalý pobyt (stačí iba papierovo) aj deň pred voľbami. Taký človek však nemá a nikdy nebude mať vzťah k miestu, ktoré nie je jeho domovom. Tak sa stáva, že existujú ľudia typu „kobylka“, ktorí si účelovo pred voľbami menia trvalé pobyty.

píše: Denis Ružovič
autor kandiduje za starostu DNV      Pokračovať v čítaní „Kobylky“

Čo je potrebné v Devínskej Novej Vsi zmeniť

zmeniť
Ján Žatko

Sme tím ľudí, ktorí kandidujú na poslancov miestneho zastupiteľstva, pretože si myslíme, že samospráva Devínskej Novej Vsi sa potrebuje zmeniť. Potrebuje nielen zmenu v osobách, ale hlavne zmenu v prístupe ku vám, k občanom. Súčasný starosta a poslanci v zastupovaní občanov zlyhali. V nasledujúcom texte chceme na konkrétnych prípadoch ukázať v čom. Zároveň uvádzame, čo urobíme inak. Tak, aby ste po voľbách pocítili pozitívnu zmenu.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Čo je potrebné v Devínskej Novej Vsi zmeniť“

Kandidáti na starostu o zimnej údržbe

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o zimnej údržbe.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   Pokračovať v čítaní „Kandidáti na starostu o zimnej údržbe“