Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Dnes si pripomíname 78. výročie tejto udalosti. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko

Delostrelecká príprava pred útokom na DNV

Na svitaní paľba útočiacej armády zosilnela nie len smerom od východu ale aj za Moravou v Rakúsku pri Markhofe. Ľavé krídlo Červenej armády prekročilo Dunaj u Heinburgu, rýchle postupovalo a dôsledkom toho predmostie v Devínskej Novej Vsi stalo sa neudržateľné. V tom čase bol to už jediný prechod smerom na Viedeň.

V ranných hodinách delostrelecká paľba sústreďovala sa na most. Zvlášť účinne zasahovali delostrelecké batérie od Devína. Zasypávali most šrapnelmi i granátmi. Nemeckej posádke viac už nebolo možné držať Grbu a obec a preto ustupovali na most. Tento však bol okolo šiestej hodiny ráno zasiahnutý a pretrhnutý. Bol plno obsadený ustupujúcim vojskom, keď dostal plný zásah. Pozostatky nemeckej armády v snahe dostať sa na druhý breh Moravy použili dosky, trámy i rôzne prázdne sudy na ústupe cez rieku. Pri tomto prechode mnoho sa ich utopilo.

oslobodenie
Štefánikov most cez Dunaj zničený ustupujúcimi nemeckými jednotkami (zdroj: Historická revue).

Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Jednotky Červenej armády ráno po krátkom boji obsadili Grbu a v tom istom čase predvoj Červenej armády útočiaci od Devína dorazil na južný okraj obce Podzáhrady. Ústupová cesta bola týmto preťatá a celé predmostie prišlo do rúk Červenej armády. Cesta na Viedeň bola voľná. Tento majstrovský manéver maršála Malinovského zmaril všetky plány na zadržanie a spomalenie sovietskej ofenzívy.

6. apríla 1945 – vo štvrtok -o siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.

oslobodenie
Bratislavčania vítajú Červenú armádu (foto: M. Košírer).

Oprava zničeného mosta

Front sa síce prevalil cez obec a nevyžiadal si ani tak veľa obetí na ľudských životoch občanov, ale tým sa ešte vojna neskončila. Vojsko Červenej armády valilo sa do obce niekoľkými prúdmi. Obec nestačila pojať toľký nával. Čoskoro sa zaplnili všetky ulice, uličky, dvory, záhrady vojskom a povozmi. Na Grbe – okolo školy – na fotbalovom hrisku a zvlášť na pasienkoch pri Morave utvorili sa veľké tábory. Most bol pretrhnutý, dôsledkom toho pred mostom a v obci vznikol zátaras na cestách. Na oprave mostu sa horúčkovite pracovalo. V obci bola vyhlásená pracovná povinnosť. Príslušníci Červenej armády utvorili z občanov pracovné čaty na zakopávanie padlých vojakov a zabitých koní a najmä na pomoc pri oprave mostu.

oslobodená
Pontónový most pod Bratislavským hradom (zdroj: TASR).

Nálety nemeckých lietadiel na most

Keďže tento jediný prechod cez Moravu nestačil, lebo jaknáhle bol opravený, nemecké lietadlá ho znovu rozbili, preto bolo treba cez rieku umožniť viac prechodov. Takto sa začali stavať odrazu ešte tri pontonové mosty. Jeden most oproti Mittelmannky na Sigoť, druhý pro starého bitungu Pod skalou a tretí oproti tehelni, tam kde dnes stojí vodáreň pre ČSD. Práca postupovala veľmi rýchle. Frekvencia na všetkých týchto mostoch bola jednosmerná t. j. smerovala výlučne do Rakúska. Jaknáhle však bol niektorý most hotový, alebo opravený, ihneď nadleteli nemecké lietadlá a zas rozbili ho a to niekedy aj trikrát za deň. Povrávalo sa, že Nemci si ponechali na Kobyle vojenského pozorovateľa, ktorý tajnou vysielačkou dával signály, jaknáhle bol niektorý most opravený. Najväčší shluk vojsk Červenej armády v obci bol 8. apríla. Tento deň bola obec zase bombardovaná a palubnými leteckými zbraniami ostrelovaná. Jedna batéria delostrelectva Červenej armády bola postavená na športovom hrisku, odkiaľ strielala už 6. apríla na Zámeček (Schloshoff) a ústupové cesty Nemcov v Rakúsku.

Vojenská posádka v Devínskej

Prvým náčelníkom – starostom – obce bol súdruh Štefan Schrek, ktorého určil jeden Major Červenej armády hneď po obsadení obce t. j. už dňa 6. apríla. Trvalá miestna posádka víťaznej armády bola ustanovená v našej obci len asi o týždeň po prechode frontu. Veliteľstvo bolo v dome Tomáša Zahradníčka, kuchyňa v hostinci u Felixa Havla a garáže vo dvore Agrofruktu. Súčasne sa v obci umiestnilo aj veliteľstvo NKVD (vojenská polícia Červenej armády) a to v poschodovej budove Kendefyho (rohový dom terajšej Mýtnej ulice).

zdroj: Kronika DNV

Historik Jozef Kľačka o oslobodení Devínskej Novej Vsi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *