KDE SÚ MIMORIADNE A ONLINE zasadnutia nášho ZASTUPITEĽSTVA?

Alexandra Madajová

PREČO? Lebo Ľudia.

Občianska participácia 1. časť

Aby participácia obyvateľov vo veciach verejných fungovala správne, musí autorita dodržiavať základné podmienky spolupráce, nastaviť jasné a zreteľné pravidlá:

 • Občania sú informovaní o celom procese rozhodovania.
 • Občania sú vypočutý pred tým ako autorita rozhodne.
 • Občania majú následne vplyv na rozhodnutia.
 • Občania následne súhlasia s rozhodnutím.[1]

píše: Alexandra Madajová
autorka kandiduje do miestneho zastupiteľstva DNV ako nezávislá kandidátka

Pozrime sa, ako je nastavená táto oblasť zo strany našej Mestskej časti:

 Základným a veľmi jednoduchým ukazovateľom je ROKOVACÍ PORIADOK, uverejnený na webovej stránke mestskej časti.

https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/10777/rokovaci-poriadok-miestneho-zastupitelstva-mestskej-casti-bratislava-devinska-nova-ves.pdf

V Článku 6 bod 2 je uvedené:  Starosta mestskej časti môže na prerokovanie neodkladných úloh zvolať zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti aj mimo schváleného harmonogramu zasadnutí.  

Týmto bodom bolo asi myslené MIMORIADNE ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA. V našej mestskej časti zvoláva mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva len starosta.  Viete že takéto, ale aj riadne zasadnutie zastupiteľstva má právo zvolať aj miestne zastupiteľstvo, skupina poslancov a aj obyvatelia?  Nikde v poriadku nevidím za akých podmienok sa môže zvolať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva.

V článku 7 bod 22 je uvedené: Pravidelným bodom programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti je vystúpenie občanov, ktoré sa spravidla koná o 17:00 hod. počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Dĺžka trvania vystúpenia občanov je maximálne 30 minút, pričom každý občan môže vystúpiť v maximálnej dĺžke vystúpenia 3 minúty. Predsedajúci udeľuje slovo občanom na vystúpenie v poradí, v akom sa prihlásili.

ONLINE ZASTUPITEĽSTVO – nikde nie je zmienený a vysvetlený pojem obyvateľom. Čo to je? Kedy to je? Prečo to je? Môžu sa ho obyvatelia zúčastniť? Môžu podávať návrhy na online zasadnutí? Prvé online zastupiteľstvo bolo v Devínskej Novej Vsi 10.02.2021. Do dnešného dňa nebol rokovací poriadok doplnený.

Čítala som vyjadrenie poslanca k účasti obyvateľov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, kde píše, ako ľudia nemajú záujem a nezúčastňujú sa zasadnutí.

Odpoviem príkladom: Zobrali by ste si hnilé, alebo červivé jablko, keby vám ho niekto ponúkol? Pravdaže NIE. No zároveň musím napísať, že ho s plným dôsledkom prijímame, a ešte za to jablko aj platíme.

Vedenie samé rozhoduje, či využije vyššie spomenuté mechanizmy na to, ABY VYTVORILO DOJEM NEJAKEJ OTVORENOSTI, alebo BUDE PRAVDIVÉ, SKUTOČNE OTVORENÉ,  A NÁZORY OBČANOV BUDE REŠPEKTOVAŤ.    

Pre  porovnanie Vám ponúkam rokovací poriadok Mesta Nitra, kde môžeme čerpať nápady:

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre v znení dodakov č. 1 až č. 4

NÁVRH:

 1. Na tvorbe a schválení ROKOVACIEHO PORIADKU sa zúčastňujú, starosta, miestne zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisie a zástupcovia obyvateľov našej mestskej časti.
 2. Presne definovať pojem MIMORIADNE ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA.
 3. Presne definovať pojem ONLINE ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA.
 4. Presne definovať pojem MIMORIADNE ONLINE ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA.
 5. Odstrániť všetky časové obmedzenia vystupujúcich

 [1] Miková K., Pauliniová Z.- Občianska participácia pre všetkých ľudí, ktorí chcú spolurozhodovať o mieste, kde žijú

3 komentáre k “KDE SÚ MIMORIADNE A ONLINE zasadnutia nášho ZASTUPITEĽSTVA?”

 1. Kandidátka zatiaľ slabšie pochopila že aj samospráva je typ zastupiteľskej demokracie s pravidlami nastavenými cez všeobecne záväzné právne predpisy. Inak je to anarchia.

  1. Dobré ráno pán Encinger, pozerala som ešte raz uverejnené VZN, tak ako som to robila pri písaní článku, pre istotu som si urobila aj prtsc obrazoviek ako sú uverejnené (dátumo) VZN, ale znovu som tam nič nenašla. Nový rokovací poriadok o ktorom píšem je účinný od 01.12.2022. s vetou v článku 10 bod 3 : Nadobudnutím účinnosti tohto rokovacieho poriadku zároveň stráca účinnosť
   „Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves“ zo dňa 21.06.2019, schválený uznesením UMZ č. 81/6/2019. . To len pre prípad v akom období som teda VZN k rokovaciemu poriadku hľadala. Ak je niekde uverejnený a neviem ho nájsť, prosím napíšte rada by som si jeho obsah prečítala. Ďakujem AM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *