Kuchynský bioodpad sa už zbiera dvakrát týždenne

Ján Žatko

Od tohto pondelka zberá spoločnosť OLO kuchynský bioodpad od obyvateľom až dvakrát týždenne. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 2. decembra 2023. V Devínskej Novej Vsi to bude v pondelok a štvrtok, alebo v stredu a v sobotu.

píše: Ján Žatko

Aký význam má separácia kuchynského bioodpadu?

O význame separovania odpadu sa toho už popísalo veľa. Je logické, že ak nechceme byť zasypaní skládkami, mali by sme sa snažiť čo najväčšiu časť odpadu opäť využiť. Medzi rôznymi typmi odpadu, ktoré domácnosti produkujú, je aj kuchynský bioodpad. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Podľa údajov OLO sa od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca januára 2023 Bratislavčanom podarilo vyzbierať už viac ako 5 000 ton kuchynského bioodpadu.

kuchynský bioodpad

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie

Organizovaný zber kuchynského bioodpadu má veľký význam hlavne v bytových domoch, keďže majitelia rodinných domov ho často kompostujú na svojom pozemku. Ja tak robím už dlhé roky. Ale samozrejme, do zberu sa môžu zapojiť aj majitelia rodinných domov. Aj kvôli tomu, že na rozdiel od domáceho kompostovania je možné v rámci zberu kuchynského bioodpadu odovzdať v kompostovateľných vreckách aj mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom. Bežný domáci kompostér nedokáže tieto suroviny plnohodnotne spracovať.

Domáce kompostovanie.

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad

kuchynský bioodpad

Harmonogram odvozu kuchynského bioodpadu

V Devínskej Novej Vsi sú odvozné dni kuchynského bioodpadu v pondelok a štvrtok, alebo v stredu a v sobotu. Presný deň odvozu pre váš dom nájdete v tabuľke na nasledujúcej stránke: Odvozový deň K-BRO.

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak ste sa nestihli zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu minulý rok, môžete tak urobiť aj teraz. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

kuchynský bioodpad

Distribúcia kompostovateľných vreciek pre zapojené domácnosti je komplikovaná

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste 22, a to od 1. marca 2023. Hoci OLO tvrdí, že jeho snahou je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim, doteraz o ďalších spôsoboch distribúcie kompostovateľných vreciek bližšie k občanom iba prebieha diskusia s mestskými časťami. Škoda. Nechápem, prečo musí obyvateľ Devínskej Novej Vsi cestovať kvôli kompostovateľným vreckám na druhý koniec Bratislavy. Nechápem, prečo minulý rok fungovala distribúcia vreciek priamo v Devínskej Novej Vsi a teraz sa to už nedá. Aj takýmto spôsobom sa dá zbytočne skomplikovať dobrá vec.

Minulý rok distribúcia kompostovateľných vreciek aj nádob v jednotlivých mestských častiach bez problémov fungovala.

zdroj: OLO

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *